Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

ЗАДАЧА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОТРИМАННЯ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ ДІОКСИДУ ТИТАНУ В ХОДІ ВИХРОВОЇ СУШКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. М. Марчевський
Я. В. Гробовенко

Анотація

Авторами статті обґрунтовано фізичну модель процесу сушіння пасти діоксиду титану та досушування тонкодисперсного порошку TiO2 до залишкової вологості 0,3%, на основі якої розвинена математична модель процесу сушіння. Результатом розв’язку математичної моделі є кінетичні параметри процесу сушіння, за допомогою яких було розроблено, спроектовано і виготовлено оригінальний сушильний апарат вихрового типу. Результати моделювання були перевірені шляхом експериментальних досліджень процесів сушіння і досушування пасти TiO2 та отримані дослідні графічні залежності зміни швидкості сушіння та температури продукту від часу сушіння. Проаналізовано отримані залежності і встановлені необхідні початкові параметри теплоносія, що дозволяють збільшити швидкість сушіння та зменшити енергозатрати на проведення процесу сушіння.


Реалізовано процес сушіння пасти діоксиду титану у вихровому потоці теплоносія при застосуванні оригінальної конструкції сушильного апарату із диспергатором та зоною досушування матеріалу до високої залишкової сухості 99,7%. Забезпечено інтенсивне подрібнення конгломератів матеріалу та їх перемішування із вже підсушеним тонкодисперсним продуктом. Наявність зони сепарування частинок вже підсушеного порошку від конгломератів пасти забезпечує ефективне подрібнення останніх та збільшення поверхні контакту вологого матеріалу із теплоносієм. Питоме навантаження поверхні шару конгломератів пасти TiO2 у вихровому потоці за вологою має значення af = 138÷155 кгвол./(м2·год).


Отриманий, в результаті дослідів, тонкодисперсний порошок діоксиду титану відповідає вимогам державних стандартів та володіє необхідними механічними і споживчими властивостями.

Ключові слова:
сушіння, моделювання, теплоносій, діоксид титану, сушильний апарат, вологовміст, кінетика

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Марчевський, В., & Гробовенко, Я. (2018). ЗАДАЧА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОТРИМАННЯ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ ДІОКСИДУ ТИТАНУ В ХОДІ ВИХРОВОЇ СУШКИ. Automation of Technological and Business Processes, 10(3), 59-66. https://doi.org/10.15673/atbp.v10i3.1089
Розділ
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОГО АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИПУ

Посилання

[1] Бурдо О. Г., Безбах И. В., Зыков А. В. Повышение энергетической эффективности процессов обезвоживания пищевого сырья. Энергетика теплотехнологии и энергосбережение. 2008. № 2. С. 23-28.
[2] Попов А. М., Доня Д. В., Кравченко С. Н., Плотникова И. О., Плотников К. Б., Хлопотов И. В. Изменение фазовых характеристик влажных дисперсных систем. Фундаментальные исследования. 2016. № 11. С. 318-322.
[3] Пахомов А. Н., Пахомова Ю. В. Типы кинетических кривых, получаемых при сушке капель жидких дисперсных продуктов. Химическая технология. 2014. № 10. С. 620-623.
[4] Марчевський В. М., Гробовенко Я. В. Процес сушіння наповнювача паперового полотна. Вісник Національного технічного університету України «КПІ», Хімічна інженерія екологія та ресурсозбереження. 2013. № 1. С. 43-45.
[5] Марчевський В. М., Гробовенко Я. В. Процес сушіння діоксиду титану. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 5. С. 22–25.
[6] Алексанян И. Ю., Титова Л. М., Нугманов А. Х. Моделирование процесса сушки дисперсного материала в кипящем слое. Техника и технология пищевых производств. 2014. № 3. С. 96–100.
[7] Дмитриев В. М., Сергеева Е. А. Конвективная сушка полидисперсных материалов в аппаратах закрученного взвешенного слоя. Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2013. № 3. С. 602–606.
[8] Журавлев А. В., Казарцев Д. А., Бородкина А. В. Комбинированные аппараты с закрученным потоком теплоносителя для сушки дисперсных материалов. Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания. 2014. № 2. С. 52-59.
[9] Khanali M., Rafiee S. Investigation of hydrodynamics, kinetics, energetic and exergetic aspects of fluidized bed drying of rough rice. International journal of food engineering. 2014. Vol. 10. No. 1. P. 39-50.
[10] Aghbashlo M. Measurement techniques to monitor and control fluidization quality in fluidized bed dryers. Drying Technology. 2014. Vol. 32. No. 9. P. 1005-1051.