Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ВИНОРОБСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. Г. Муратов
В. М. Левінський
Л. А. Осипова
В. Н. Осипов

Анотація

В статті розглядаються результати праці над грантовим проектом ЄС № 83263440 «Розвиток українсько-молдавського транскордонного виробничо-науково-освітнього кластера з переробки вторинних продуктів виноробства». Роботи направлені на зниження собівартості виноробної продукції за рахунок комплексної переробки вторинної сировини, що дає можливість одержувати продукти, які представляють значну цінність для низки галузей народного господарства, а саме: етиловий спирт, винну кислоту, енотанин, виноградне масло, біоконцентрати вітамінів групи В, вітамін D, фуражні корми, абразивні матеріали та інші. Представлена раціональна для Одеського регіону технологічна схема переробки, яка включає нові зразки обладнання – сепаратор, дробарку, інфрачервону сушарку. Способи термообробки сировини та конструкції обладнання захищені патентами України. Згідно із запропонованими способами термообробки сушарка ИКС-1 забезпечує інфрачервоне нагрівання насіння винограду з його наступним адіабатичним охолодженням-дозріванням. Приведена конструктивна схема сушарки. Також розглядається технічна реалізація системи автоматичного керування інфрачервоною сушаркою, в середовищі Simulink програми Matlab досліджені алгоритми регулювання, що забезпечують високу точність підтримання температури насіння в процесі сушіння. Представлена модель сушарки як об’єкту керування, запропонована структура системи, яка дозволяє частково компенсувати вплив на температуру насіння зовнішніх неконтрольованих збурень. Приведені порівняльні результати моделювання систем автоматичного регулювання звичайної і підвищеної динамічної точності, які підтвердили доцільність включення в систему додаткового каналу компенсації впливу збурень. Наведені результати промислових випробувань устаткування та систем автоматизації. Виявлені раціональні параметри технологічного процесу сушіння виноградного насіння. Випробовування підтвердили заявлені характеристики розроблених систем автоматизації і устаткування.

Ключові слова:
схема переробки виноградних вичавків, інфрачервона сушарка, система автоматичного регулювання з компенсацією зовнішніх збурень

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Муратов, В., Левінський, В., Осипова, Л., & Осипов, В. (2018). АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ВИНОРОБСТВА. Automation of Technological and Business Processes, 10(4), 19-28. https://doi.org/10.15673/atbp.v10i4.1227
Розділ
АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Посилання

[1] Концептуальное и экономическое обоснование эффективности кластерного подхода к переработке вторичного сырья виноделия / В.Н. Осипов, Л.А.Осипова, О.А. Ермакова и др.; Проект «Развитие украинско-молдавского приграничного производственно–научно-образовательного кластера по переработке вторичных продуктов виноделия», German Coop., Территориальное сотрудничество стран Восточного партнерства. Кишинеу: Bons Offices, 2018. 36 с.
[2] Спосіб автоматично керованого подрібнення макухи олійних культур та пристрій для його здійснення: пат. 77864 Україна: МПК(2006) B02C 9/00, B02C 25/00. № а200504070; заявл. 28.04.2005; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.
[3] Спосіб автоматично керованої термообробки зерна: пат. 89433 Україна: МПК(2009) B02B 1/00, B02B 5/00, F26B 3/28, F26B 3/32, F26B 17/18. № а200804758; заявл. 14.04.2008; опубл. 26.10.2009, Бюл. №2.
[4] Спосіб автоматично керованого сушіння насіння: пат. 113670 Україна: МПК(2016) А23N 12/00, A23B 9/02 (2006), F26B 3/30 (2006), F26B 3/22 (2006). № а201505514; заявл. 04.06.2015; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4.
[5] Автоматична сушарка насіння: пат. 115077 Україна: МПК(2017) F26B 3/30 (2006), F26B 3/22 (2006), F26B 11/00, А23N 12/08 (2016), A23B 9/02 (2006). № а201505499; заявл. 04.06.2015; опубл. 11.09.2017, Бюл. № 17.
[6] ДСТУ 4811:2007. Насіння олійних культур: Методи визначення вологості. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 6 с. (Стандарт Держспоживстандарт України)
[7] ОСТ 10 108-88. Семена виноградные для промышленной переработки: Технические условия. Москва: Министерство сельского хозяйства, 1988. 7 с.
[8] СОУ 15.3-37-091:2004. Порошок з макухи насіння винограду: Технічні умови. Київ: Мінагрополітики України, 2004. 12 с. (Стандарт Мінагрополітики України)