Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

Двоканальний нечіткий контролер для регулювання технологічних параметрів в умовах нестаціонарності динамічних характеристик об’єкта керування

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. М. Ковриго
П. В. Новіков

Анотація

Розглянуто схему системи автоматичного керування з двоканальним нечітким контролером при регулюванні технологічних параметрів в умовах нестаціонарності динамічних характеристик об’єкта керування. Актуальність даного дослідження полягає у використанні більш складних структур керування, коли необхідно добитися малих відхилень показників якості керування за умов зміни параметрів моделі керування. Застосування схем з предикторами і алгоритмами адаптації обмежене на об’єкта теплоенергетики, зокрема прямоточних котлоагрегатах. Як вдосконалення існуючих систем розповсюдженим підходом є реалізація ПІД-алгоритму регулювання за допомогою нечіткого регулятора, а потім за рахунок підбору функцій належності і побудови бази правил відбувається вдосконалення алгоритму регулювання. На відміну від описаної схеми, в основі побудови двоканального нечіткого контролера лежить не ПІД-закон, а знання і досвід оператора при регулюванні технологічного параметра в ручному режимі. Визначені діапазони вхідних і вихідних змінних fuzzy-контролера. На основі експертних знань і аналізу дій оператора укладено базу правил для блоків нечіткої логіки. Виконано математичне моделювання спроектованої системи. Проведено порівняння одноконтурної системи при незмінних налаштуваннях регулятора і двоканального нечіткого контролера для різних режимів роботи об’єкта, що визначаються змінним навантаженням енергоблоку ТЕС. Розраховано показники якості функціонування обох систем. Застосування двоканального нечіткого контролера забезпечує сталість показників якості функціонування системи автоматичного регулювання. При цьому забезпечується робастність системи автоматичного регулювання за стійкістю в умовах параметричної нестаціонарності досліджуваного об’єкта.

Ключові слова:
нечітка логіка, нестаціонарність, запас стійкості, система керування, робастність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ковриго, Ю., & Новіков, П. (2019). Двоканальний нечіткий контролер для регулювання технологічних параметрів в умовах нестаціонарності динамічних характеристик об’єкта керування. Automation of Technological and Business Processes, 11(1), 4-13. https://doi.org/10.15673/atbp.v11i1.1328
Розділ
АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Посилання

[1] O’Dwyer, A. Handbook of PI and PID controller tuning rules. 3rd ed. Dublin Institute of Technology, p. 624, 2009.
[2] Denisenko, V.V. PID-regulators: principles of construction and modification. Modern automation technologies, №1, 68-88, 2007.
[3] Kovrigo, Y.M., Bunke, A.S., Novikov, P.V. Application of the method of dynamic correction in control systems of inertial technological objects. Scientific Science Rise, №1/2(18), 21-27, 2006.
[4] Kovrigo, Yu.M. , Konovalov, M.A., Bunke, A.S. Modernizing the heat load control system of a oncethrough boiler unit at a thermal power station using a dynamic corrector. Thermal Engineering, 59(10, p.772-778, 2012.
[5] Kovrigo, Yu. M., Bagan, T.G., Bunke, A.S. Securing Robust Control in Systems for Closed Loop Control of Inertial Thermal Power Facilities. Thermal Engineering, 61(3), p.183-188, 2014.
[6] Shtifzon, О., Novikov, P., Bahan T. Development of the adaptive fuzzy-logic device for control system in conditions of parametric non-stationary plant. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies - 1/2 (91), p. 30-37, 2018.
[7] Kobersi, I.S., Finaev, V., Almasani, S.A., Wadii, K., Abdo A. Control of the Heating System with Fuzzy Logic. World Applied Sciences Journal,. 23 (11), p.1441-1447, 2013.
[8] Kovrigo, Yu.M., Bunke, A.S., Novikov, P.V. Fuzzy-controller for control inertical technological parameters of TPP. Nauka i Studia NR 8 (169), p. 76-84, 2017.
[9] Shtifzon, О.I., Babych, A.S. Using fuzzy logic algorithms to control an object with parametric variability. Material for the 10-th international scientific practical conference, "Nainovitne nauchni comprehension", P. 34. Technologue, Sophie, 46-52, 2014.
[10] GOST 28269-89 Stationary steam boilers of great capacity. General technical requirements. [Operating since 1991-01-01]. Moskov : Standartinform, 21 p., 2006.