Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

Моделювання процесу зважування сипучих матеріалів в бункері

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анотація

Актуальність. Необхідність скорочення простоїв судів при перевалці на них зерна із припортових елеваторів
вимагає інтенсифікації вантажно-розвантажувальних робіт. Вона може бути забезпечена не тільки за рахунок
використання транспортних механізмів більшої продуктивності, але й за рахунок автоматизації роботи поточно-
транспортних ліній, що дозволить виключити можливі помилки людини-оператора. Створення систем
автоматичного керування, у свою чергу, вимагає розробки математичних і імітаційних моделей поточно-
транспортних ліній, невід'ємною частиною яких є бункерні ваги періодичної дії.
Мета. Створити імітаційну модель функціонування ваг, яка відбиває їхні властивості як об'єкта керування.
Метод. Використані відомі диференціальні та алгебраїчні рівняння зважування у ваговому бункері, які
враховують вплив на його механічну систему не тільки ваги зерна, але і силу, яку воно створює при падінні. На базі
цих рівнянь створені імітаційні моделі в середовищі Simulink/Matlab.
Результати. Сплановані і проведені комп'ютерні експерименти з моделями ваг при імітації різних умов
функціонування. Отримані графіки, які характеризують ефективність їх роботи.
Висновки. Ефективність зважування визначається оптимальним співвідношенням продуктивності ваг і їх
динамічної похибки. Збільшення продуктивності вимагає скорочення циклу зважування. Однак це скорочення
обмежується часом, необхідним для загасання коливань механічної системи.

Ключові слова:
Для цієї мови відсутні ключові слова

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Khobin, V., Dets, D., Levinskyi, M., & Levinskyi, V. (2019). Моделювання процесу зважування сипучих матеріалів в бункері. Automation of Technological and Business Processes, 11(2), 4-9. https://doi.org/10.15673/atbp.v11i2.1369
Розділ
АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Посилання

[1] "Sposib avtomatychnoho upravlinnia zavantazhenniam potokovo-transportnoi linii sypkykh materialiv", 95887, 2011.
[2] "Sposib avtomatychnoho upravlinnia potokovo-transportnoiu liniieiu sypkykh materialiv", 98736, 2012.
[3] V. Khobyn and D. Dets, "Ymytatsyonnaia matematycheskaia model mnohokomponentnoho vesovoho dozatora peryodycheskoho deistvyia", Naukovi pratsi ONAKHT, vol. 2, pp. 171-177, 2002.
[4] K. Kuhling, Spravochnyk po fyzyke. Moscow: Myr, 1985, p. 520.
[5] "Bulk Weighers GSI", Bulk Weighers, 2019. [Online]. Available: http://www.grainsystems.com/products/materialhandling/bulk-weighers.html. [Accessed: 06- Apr- 2019].
[6] "Hopper scale - Automatic bulk scales - Precia Molen", Precia Molen, 2019. [Online]. Available:https://www.preciamolen.com/range/automatic-bulk-scales. [Accessed: 06- Apr- 2019].
[7] S. Pershina and A. Katalimov, Vesovoe dozyrovanye zernystikh materyalov. Moscow: Mashinostroenie, 2009, p. 260.
[8] S. Efremov and Y. Vasilkov, "Ydentyfykatsyia modely peryodycheskoho dozatora v realnom vremeny", in Matematycheskye metodi v khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 1995, p. 21.
[9] Kyriazov and V. Khobyn, "Prohrammno-tekhnycheskyi kompleks dlia otladky prykladnoho PO avtomatyzyrovannoi systemi optymyzatsyy zahruzky PTL sipuchymy materyalamy", Avtomatyzatsiia tekhnolohichnykh ta biznes-protsesiv, vol. 6, no. 4, pp. 29-42, 2014.