Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

МОДЕЛЮВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ВИСТОЮВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анотація

Процес вистоювання тістових заготовок складається з багатьох фізико-механічних та біохімічних процесів, що ускладнює управління та отримання оптимальних показників якості на виході готового продукту.Велика кількість регульованих змінних та інформаційних потоків впливає на хід протікання процесу дозрівання тіста. У шафах (камерах вистоювання) підтримується строгий температуро-вологісний режим. Дотримання регламенту технологічного процесу можливе лише за його автоматизації. Питання автоматизації технологічних
процесів все більше постає перед сучасними підприємствами. Огляд існуючих розробок показує наявність суттєвих недоліків. На кафедрі АТП і РС розроблено новий підхід до автоматизації одного з процесів виробництва хліба – вистоювання заготовок з тіста. Було розкрито мету технологічного процесу вистоювання тіста та виділено основні технологічні параметри, на які необхідно накласти регламент, для того щоб якість вихідної продукції була відповідною. Враховано можливість реалізації керуючих дій та отримання інформації про фактичні значення технологічних параметрів виходячи з можливостей сучасних технічних засобів автоматизації. Метою роботи є
розробка найбільш близької до процесу вистоювання тіста моделі, яка б описувала його основні властивості з можливістю їх відображення та дослідження. Модель розроблена таким чином, щоб в подальшому її можна було б використати як основу при синтезі моделі системи автоматичного регулювання. Складено структурну схему моделі об’єкта керування. Вагомі вхідні «прямі» та «перехресні» дії математично описані статичними аперіодичними ланками другого порядку. Важливо відмітити, що розроблено модель id-діаграми вологого повітря та доведено її достовірність. Представлена повна математична модель об’єкту керування і зроблено висновок про можливість її використання у подальших розробках.

Ключові слова:
автоматизація, управління, хліб, вистоювання заготовок з тіста, моделювання, об’єкт керування, id-діаграма вологого повітря

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Драндар, А., Леонтьєва, І., & Хобін, В. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ВИСТОЮВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ. Automation of Technological and Business Processes, 11(2), 16-23. https://doi.org/10.15673/atbp.v11i2.1371
Розділ
АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Посилання

[1] L. F. Zverev, Z. S. Nemtsov "Technology and techno-chemical control of bread and bakery production".
[2] Standing Test [Electronic Resource] - Resource Access Mode: http://hlebopekar.com/stati/rasstoika_testa.
[3] M.V. Ostapchuk Fundamentals of Mathematical Modeling of Processes of Food Enterprises, Kyiv, 1991.
[4] Patent of Ukraine №44182 / Kugut M.V .; IPC (2009) A21S 14/00; application number: u200903015; Date of application: 30.03.2009; the date from which the rights to the utility model are valid: 09/25/2009; publication of information on the issuance of a patent: September 25, 2009, Bull. №18, 2009; URL: http://uapatents.com/2-44182-sposib-avtomatichnogo-keruvannya-procesom-rozstoyuvannya-tista.html
[5] Patent of Ukraine №31061 / Khobin VA, UA, Kotlik O. S .; IPC (2006) A21S 14/00; application number: u200712788; Date of application: 19.11.2007; the date from which the right to utility model is valid: 25.03.2008; publication of information on the issuance of a patent: March 25, 2008, Bul. # 6, 2008; URL: http://uapatents.com/2-31061-sposibavtomatichnogo-keruvannya-procesom-rozstoyuvannya-tista.html
[6] Patent of Ukraine №71747 / Jankovenko V.V., Sychuk L.M., UA; IPC (2012.01) A21S 13/00; application number: u 2012 00280; Date of application: 10.01.2012; the date from which the right to utility model is valid: 25.07.2012; publication of information on the issuance of a patent: 25th of July, Bulletin No. 14; URL: http://uapatents.com/5-71747-sposib-avtomatichnogo-keruvannya-procesom-rozstijjki-stita-pri-virobnictvi-khliba.html
[7] Patent of Ukraine №53004 / Taran Ye.G., Levinsky V.M .; IPC (2009) A21C 13/00; application number: u201001271; Date of application: 08.02.2010; the date from which the rights to the utility model are valid: 27.09.2010; publication of information on the issuance of a patent: September 27, 2010, BUL # 18, 2010; URL: http://uapatents.com/3-53004-sposib-avtomatichnogo-keruvannya-procesom-rozstijjki-stita-pri-virobnictvi-khliba.html
[8] Leontievа I., & Khobin V. (2018). The process of putting up the dough blanks as an object of management. Automation of Technological and Business Processes, 10 (3), 19-22. https://doi.org/10.15673/atbp.v10i3.1085.
[9] Drandar AV Automation of the control of the process of settling the dough in the camera КР-303-GO1 at the enterprise "Odessa Koraw" (Manuscript). - Odessa: ONACHT. - 120s.