Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

Замкнуті САР з прогнозуванням: аналіз альтернативних варіантів сруктур

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. Т. Степанов

Анотація

У статті розглядається системи автоматичного регулювання які реалізують алгоритми керування з прогнозуванням складових вільного та вимушеного руху на час запізнення вперед в замкнутому контурі. Проводиться порівняльний аналіз їх роботи у перехідних та сталих режимах роботи, а також запасів стійкості які вони забезпечують. Об'єкти технологічного типу досить часто мають велику інерційність в каналах регулювання яка пов'язаної не тільки з чистим запізненням, але, більшою мірою з акумуляцією речовини і енергії, так званим ємнісним запізненням. Повна або часткова компенсація цієї інерційності може в значній мірі поліпшити якість регулювання для таких об'єктів. На практиці для компенсації впливу запізнення на динаміку власного руху часто використовують системи з упереджувачем Сміта які значно розширюють запас стійкості систем і забезпечують їх працездатність в умовах нестаціонарних властивостей об’єкта керування. Також прогнозування використовується у системах керування з прогнозуючою моделлю, в яких керуючий вплив на кожному кроці розраховується за рахунок вирішення оптимізаційної задачі на основі математичної моделі об’єкта керування. Ці системи також застосовують для керування об’єктами технологічного типу, зокрема рекомендують до застосування при керуванні багатоканальними об’єктами канали яких пов’язані між собою через дію перехресних зв’язків. В якості альтернативи вказаним системам запропонована система регулювання з прогнозуванням вимушеного руху в замкнутий контур якої введено алгоритм прогнозування в реальному часі на основі кубічного сплайну. Проведено структурний та оптимальний параметричний синтез альтернативних варіантів систем автоматичного регулювання. В якості базового регулятора було обрано типовий ПІД-регулятор. Порівняльний аналіз оптимальних систем, проведений в часовій і частотних областях, показав перевагу системи регулювання, що реалізує принцип керування за прогнозом на основі кубічного сплайну. При аналізі роботи систем за каналом дії неконтрольованих збурень система регулювання з прогнозуванням по кубічному сплайну забезпечує зниження інтегрального і прямих показників якості перехідних процесів до 40%. Перевірка на грубість систем автоматичного регулювання показала, що система автоматичного регулювання з прогнозуванням регульованої змінної за кубічним сплайном має приблизно однаковий запас стійкості за часом запізнення та трошки нижчий запас стійкості за коефіцієнтом  передачі об’єкта керування, ніж система з упереджувачем Сміта.

Ключові слова:
прогнозування, кубічний сплайн, прогнозуюча модель, система автоматичного регулювання, запас стійкості

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Степанов, М. (2021). Замкнуті САР з прогнозуванням: аналіз альтернативних варіантів сруктур. Automation of Technological and Business Processes, 13(3), 38-48. https://doi.org/10.15673/atbp.v13i3.2144
Розділ
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОГО АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИПУ

Посилання

[1] O. J. M. Smith. A controller to overcome dead-time. ISA Transactions, 6 (2):28–33, 1959.
[2] J. Rodriguez and P. Cortes. Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives. Chichester, UK: Wiley-IEEE Press, 2012. https://doi.org/10.1002/9781119941446
[3] Eduardo F. Camacho and Carlos Bordons Alba. Model predictive control. Springer Science & Business Media, 2013.
[4] M.T. Stepanov et al. “Prognozirovanie vyinuzhdennogo dvizheniya i ego primenenie v sistemah garantiruyuschego upravleniya”, Avtomatizatsiya tehnologichnih ta biznes-protsesiv”, no.5-6, pp.20-25, 2011.
[5] G.A. Pikina et al. “Sintez lineynyih prognosticheskih algoritmov regulirovaniya”, Novoe v rossiyskoy elektroenergetike 2009, vol. 10. pp. 40-44.
[6] G.A. Pikina et al. “Prognosticheskie tipovyie algoritmyi regulirovaniya”, Teploenergetika 2011, vol. 4. pp. 61-66.
[7] M.T. Stepanov et al. “Systema avtomatychnogo regulyuvannya invariantna do kontrolovanyx zburen z prognozuvannyam sygnalu korekciyi po kubichnomu splajnu”, Avtomatizatsiya tehnologichnih ta biznes-protsesiv”, no.1, vol 12, pp.64-70, 2020.