Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

Підхід до проектування систем підтримки прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Ю. Мулеса
Ю. Ю. Білак

Анотація

Дослідження присвячене розробці структури системи підтримки прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності. Розглядаються багатоетапні процеси прийняття управлінських рішень. Проаналізовано послідовність етапів, які виникають в таких процесах: від формування множини альтернатив до вибору оптимальної, з точки зору особи, що приймає рішення, альтернативи. Наведені вербальні і математичні постановки задач прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності. Проаналізовано особливості всіх етапів прийняття рішень та наведено перелік задач, які виникають на кожному з етапів. Відмічено, що для підвищення ефективності процесів прийняття управлінських рішень, доцільним є забезпечення можливості розв’язання задач, які виникають при цьому, методами інтелектуального аналізу даних, статистичними методами аналізу даних, методами теорії прийняття рішень тощо.


Розроблено структурно-функціональну схему системи підтримки прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності. Показано, що логічно функціональний блок системи підтримки прийняття рішень доцільно розділити на дві частини: блок аналізу вхідних даних та висновків експертів і блок вибору оптимальних альтернатив. Важливою складовою системи підтримки прийняття рішень є база даних та знань у якій накопичуються як вхідні дані, так і результати застосування включених у систему моделей і методів.


Дотримання запропонованої схеми при проектуванні програмних продуктів для задач прийняття рішень у різних предметних областях, дозволить зробити ці програмні продукти цілісними та універсальними. Використання таких програмних продуктів забезпечить незалежність особи, що приймає рішення на всіх етапах прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності.

Ключові слова:
система підтримки прийняття рішень, умови ризику і невизначеності, задачі гри з природою

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мулеса, О., & Білак, Ю. (2021). Підхід до проектування систем підтримки прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності. Automation of Technological and Business Processes, 13(3), 30-34. https://doi.org/10.15673/atbp.v13i3.2146
Розділ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Посилання

[1] N. A. Slavina and O. S. Lavruk, “Pryiniattia upravlinskykh rishen v umovakh ryzyku ta nevyznachenosti sytuatsii,” Zbirnyk naukovykh prats podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, (22), pp. 212-217, 2014.
[2] L. A. Hladkova and M. A. Naumova, “Zastosuvannia teorii ihor v ekonomitsi,” NAUKOVI ZAPYSKY. Seriia: PROBLEMY METODYKY FIZYKO-MATEMATYChNOI I TEKhNOLOHIChNOI OSVITY, 2(4), 2016.
[3] M. J. Kochenderfer, Decision making under uncertainty: theory and application, MIT press, 2015. https://doi.org/10.7551/mitpress/10187.001.0001
[4] J. Pahlke, S. Strasser, and F. M. Vieider, “Responsibility effects in decision making under risk,” Journal of Risk and Uncertainty, 51(2), pp. 125-146, 2015. https://doi.org/10.1007/s11166-015-9223-6
[5] O. Mulesa, V. Snytyuk, and I. Myronyuk, “Optimal alternative selection models in a multi-stage decision-making process,” EUREKA: Physics and Engineering, (6), pp. 43-50, 2019. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.001005
[6] K. P. Tripathi, “Decision support system is a tool for making better decisions in the organization,” Indian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE), 2(1), pp. 112-117, 2011.
[7] R. Accorsi, R. Manzini, and F. Maranesi, “A decision-support system for the design and management of warehousing systems,” Computers in Industry, 65(1), pp. 175-186, 2014. https://doi.org/10.1016/j.compind.2013.08.007
[8] R. S. Castillo and A. Kelemen, “Considerations for a successful clinical decision support system,” CIN: Computers, Informatics, Nursing, 31(7), pp. 319-326, 2013. https://doi.org/10.1097/NXN.0b013e3182997a9c
[9] O. F. Voloshyn and S. O. Mashchenko, “Modeli ta metody pryiniattia rishen,” K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2010.
[10] O. A. Emec and N. YU. Ust'yan, “Igry s kombinatornymi ogranicheniyami,” Kibernetika i sistemnyj analiz, 2008.