Automation of technological and business processes

ISSN-print: 2312-3125
ISSN-online: 2312-931X
ISO: 26324:2012
Архiви

Засіб автоматизации контролю робочого середовища газотурбонагнітачів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Ю. Карпілов

Анотація

У великих морських та річкових транспортних кластерах частка забруднень повітряного середовища, що належить судновим енергетичним установкам, перебільшує 7 % від загальної кількості викидів шкідливих речовин. Екологічний збиток, викликуваний роботою теплових двигунів внутрішнього згоряння, складається як з забруднення середовища газами, що відробили, так й "температурному забрудненні" - викидах у довкілля великої кількості низькотемпературної теплоти. Надлишкова теплота ініціює різні кліматичні аномалії глобального характеру. Істотний вплив на катастрофічні процеси виявляє "парниковий ефект", що приводить до зміни характеру променистого теплообміну між земною поверхнею й шарами атмосфери внаслідок збільшення вмісту в ній діоксиду вуглецю. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (UN FCCC) і Кіотський протокол 1997 р. визначили державні зобов'язання для країн-учасниць відносно зниження викидів СО2 . В 1997 р. на Міжнародній конференції сторін Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення із судів (МАРПОЛ) була прийнята Резолюція 8 по "викидах вуглекислого газу із суден", у якій Міжнародної морської організації (ІМО) у співробітництві із Секретаріатом Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату було запропоновано запровадити комплекс заходів щодо вивчення впливу викидів парникових газів із суден з метою встановлення кількості й відносного процентного вмісту викидів вуглекислого газу з суден. На підставі аналізу результатів досліджень, виконаних у 2007 р., визначено, що частка викидів парникових газів у міжнародному судноплавстві вже склала приблизно 2,7 % світових викидів С2. Для подальшого зниження впливу суден та кораблів на якість навколишнього середовища необхідна реорганізація енерговикористання в суднових енергетичних установках. Поставлена задача вирішується тим, що волоконно-оптичний датчик вуглекислого газу, що складається з основи, світловода, мембрани, джерела випромінювання та фотоприймача та який відрізняється тим, що світловод є револьверного типу, зафіксований у основі, з одного боку сполучається з  розгалужувачем, джерелом випромінювання та фотоприймачем, зв'язаних з блоком живлення та реєстрації. З другого боку світловод на торці має віддзеркалюючий шар та сполучений з мембраною, яка є газопроникною. Внутрішні отвори світловода вкриті шаром оксиду індію-олова, а зовні світловод вкритий термокомпенсаційною оболонкою та захисним чохлом.

Ключові слова:
вуглекислий газ, волоконно-оптичний, датчик

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Карпілов, О. (2021). Засіб автоматизации контролю робочого середовища газотурбонагнітачів. Automation of Technological and Business Processes, 13(3), 4-8. https://doi.org/10.15673/atbp.v13i3.2150
Розділ
АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Посилання

[1]. Irkha, V. I. (2012). Protsessy, proiskhodyashchiye v poluprovodnikakh pri vzaimodeystvii s gazovoy sredoy. [Processes occurring in semiconductors during interaction with a gas medium] // Naukoví pratsi ONAZ im. O.S. Popov. - No. 2. - P. 49 - 54. [in Ukraine].
[2]. Irkha, V. I., Markolenko, P. Yu., Nazarenko, A. A., Slobodyanyuk, I.A. (2015). Akusto – i optoelektronnyye gazochuvstvitel'nyye datchiki. [Acousto - and optoelectronic gas sensitive sensors] // Naukovi pratsi ONAZ im. O.S. Popov. - No. 1. - P. 12 - 19. [in Ukraine].
[3]. Irkha, V. I., Slobodyanyuk, I. A. (2017). Volokonno-opticheskiye sensory kak analizatory razlichnykh gazov. [Fiber-optic sensors as analyzers of various gases] // Naukovi pratsi ONAZ im. O.S. Popov. - No. 1. - P. 61 - 67.
[4]. A. p. USSR No. 1618123 MKI G 01 N 27/02. Optoelectronic sensor / V.I. Irkha, I. M. Vikulin, V. M. Baranov, Yu. N. Maksimenko. - No. 4492323; app. 08/29/1988; publ. 09/01/1990. Bul. No. 3.
[5]. Busurin, V. I, Nosov, Yu. R. (1990). Volokonno-opticheskiye datchiki: fizi-cheskiye osnovy, voprosy rascheta i primeneniya. [Fiber-optic sensors: physical foundations, issues of calculation and application]. Moscow: Energoatomizdat, - 256 p. [in Russian].
[6]. Snyder A., Love D. (1987). Teoriya opticheskikh volnovodov. [Theory of optical waveguides]. - Moscow: Radio i svyaz'. [in Russian].
[7]. Sandler, A. K. (2020). Optymizatsiya konstruktyvnykh parametriv volokonnoho akselerometru. [Optimization of design parameters of the fiber accelerometer]. Bratislava: Slovak international scientific journal. - № 42. VOL.1. - P. 25-31. [in Slovak].
[8]. Sandler, A. K. (2021). Metod pidvyshchennya efektyvnosti diahnostuvannya tekhnichnoho stanu sudnovykh hazoturbinnykh ustanovok na osnovi volokonno-optychnykh tekhnolohiy [Method of improving the efficiency of diagnosis of the technical condition of ship’s gas turbines plants based on fiber-optical technologists]. Kyiv [in Ukraine].
[9]. Sandler, A.K. (2019). Chuvstvitel'nyy element volokonno-opticheskogo akselerometra na osnove sapfirovogo stekla. [Sensitive element of a fiber-optic accelerometer based on sapphire glass]. Odessa: IX international scientific-methodical conference "Ship`s electrical engineering, electronics and automation". [in Ukraine].
[10]. Sandler, A. K. (2019). Modelirovaniye akselerometra mayatnikovogo tipa. [Modeling of a pendulum-type accelerometer]. Cherkasy: Bulletin of the Cherkasy State Technological University. - No. 1. - P. 75 - 81. [in Ukraine].
[11]. Sandler, A. K, Logishev, I. V., Sandler, A. A. (2011). Ynvaryantnyy volokonnyy akselerometr. [Invariant fiber-optic accelerometer] // Ship energy: operation and repair: materials of scientific and technical conference. - Odessa: ONMA. - P. 277-279. [in Ukraine].