(1)
Ковриго, Ю.; Новіков, П. Двоканальний нечіткий контролер для регулювання технологічних параметрів в умовах нестаціонарності динамічних характеристик об’єкта керування. АТБП 2019, 11, 4-13.