(1)
Лагодієнко, В. Продовольча безпека Причорноморського регіону: стан, тенденції, перспективи. efsu 2019, 6, 16-25.