Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. І. Колесник
С. Ю. Вігуржинська

Анотація

В статті розглянуто проблеми теорії та практики мотивації персоналу на підприємствах харчо-
вої промисловості. Визначаються проблеми сьогодення, що пов’язані з науково-практичною інтерпре-
тацією сутності мотивації, з впливом галузевої специфіки на професійну підготовку управлінців, а та-
кож із функціонуванням та ефективністю системи мотивації персоналу на підприємствах харчової
промисловості. Окреслюються шляхи подолання вказаних проблем. Запропоновано системний підхід
до підвищення ефективності управління мотивацією персоналу, який полягає в професійній реалізації
мотиваційної функції менеджменту, спираючись на спеціальні принципи, на інтеграцію мотиваційної
функції з іншими функціями менеджменту та наступному послідовному застосуванні в якості інструме-
нтів реалізації функціональних можливостей мотивації – методів менеджменту. Обґрунтовано необ-
хідність професіоналізації управлінської праці в площині практичної реалізації потенціалу мотивації як
функції менеджменту.

Ключові слова:
мотивація, принципи мотивації, мотиваційна функція менеджменту, методи менеджменту, проблеми мотивації, системний підхід

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Колесник, В., & Вігуржинська, С. (2018). ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1058
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту

Посилання

1 . Болховер Д. Менеджер на 90 минут. Уроки бизнеса изнутри / Болховер Д.; пер. с англ. А. С. Шагоян.
Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. 256 с. (рус. яз.).
2. Кузнецов Е.А. Професіоналізація управлінської діяльності: система, механізм та інноваційна динамі-
ка. Одеса: Наука і техніка, 2015. 368 с.
3. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Лалу Ф.; пер. з англ. Р. Клочко. Харків: КСД, 2017. 544 с. (укр. м.).
4. Лисак В.Ю. Управління і мотивація персоналу переробно-харчових підприємств: зарубіжні інновації
та вітчизняна практика // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Фінанси і кредит».
2011 . №1 . С. 1 1–14.
5. Назаришин Р. Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці // Україна: аспекти
праці. 2013. № 3. С. 38–42.
6. Партридж Д. Люди чи прибуток / Партридж Д.; пер. з англ. Н. Палій. К.: КНИГОЛАВ, 201 7. 240 с.
(укр. м.).
7. Сісодіа Р., Вольф Девід Б., Шет Д. Фірми, що несуть любов. Як компаніям зі світовим ім'ям вдається
завойовувати серця людей / Сісодіа Р., Вольф Девід Б., Шет Д.; пер. з англ. І.В. Тараненко. Дніпропетровськ:
Баланс Бізнес Букс, 2011 . 336 с. (укр. м.).
8. Солодуха О.В. Построение системы грейдинга как эффективная компонента мотивации персонала //
Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: матеріали
міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 30-31 бер. 2011 р. / Одес. нац. унів. ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2011 . С. 19-20.
9. Фалева C. Investors in People: развитие во время рецессии // Управление персоналом. 2010. № 4. С.
65–66.
10. MacLachan Rob. The Pioneers who Put People First. People Management, 1995. 233 p.