Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ВИН ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

M. Braiko
O. Solodova
O. Golubyonkova
А. Braiko

Анотація

Метою дослідження є розробка ефективної бізнес-моделі виноробства з використанням прин-
ципів маркетингу. Для вирішення завдань використовуються методи аналізу та синтезу, логічного уза-
гальнення, аналогії, конкурентного порівняння. Стаття доводить ефективність виробництва вин з міс-
цевого винограду для винзаводів України. Обґрунтування базується на побудові п'яти рівнів товарів та
споживчих цінностей. П’ятий рівень – це вино, яке має унікальний стиль: свій характер, темперамент,
виражає особливості місцевості, де вироблено, та має спрямовані лікувальні властивості завдяки мак-
симальному вмісту корисних речовин з визначених сортів винограду та інноваційній технології. Лока-
льне вино може бути зроблено виключно з власного винограду. В роботі проаналізовано ряд українсь-
ких виноробних господарств, де виробляють авторські вина і деякі асортиментні позиції, які можна ві-
днести до локальних вин.
На базі канви бізнес-моделі О. Остервальдера, було запропоновано бізнес-модель виноробст-
ва в форматі шато. Розроблено місію, цілі та стратегії такого виробництва. Місія полягає у виробницт-
ві унікальних вин, відродженні традицій виноробства та культури споживання вина в Україні. Визначе-
но цільову аудиторію споживачів та конкурентні переваги. Доцільною визначено конкурентну стратегію
фокусування на виготовленні локальних вин (local wine). Запропоновано маркетингову стратегію зрос-
тання – стратегію розробки нового товару. А саме – організація повного виробничого циклу виготов-
лення столових сухих білих вин з винограду нового селекційного покоління за авторськими купажними
схемами.
Розглянуто основні тенденції у виноробстві: на ринку виноматеріалів відбуваються значні зміни
в пропозиції, а споживачі починають розуміти важливість якості. Дослідження ринку показали, що ви-
робництво локальних вин може стати конкурентною перевагою українських виноробів протягом досить
тривалого періоду часу. Конкурентні переваги "шато", які виробляють локальні вина, дозволяють ефе-
ктивно працювати на національному та міжнародному ринках.

Ключові слова:
Українські підприємства, споживча цінність, локальні вина, бізнес-модель шато, конкурентоспроможність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Braiko, M., Solodova, O., Golubyonkova, O., & BraikoА. (2018). СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ВИН ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Food Industry Economics, 10(3). https://doi.org/10.15673/fie.v10i3.1059
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності підприємств

Посилання

1. Beysül Aytaçab, Thi-Hong-Van, & Hoangab Cyrille Mandouab (2016). Wine: To drink or invest in? A
study of wine as an investment asset in French portfolios. Research in International Business and Finance, 36, 591 -614.
doi:10.1016/j.ribaf.2015.03.001
2. Beysül Aytaç, Guillaume Coqueret, & Cyrille Mandou (201 8). Herding behavior among wine
investors. Economic Modelling, 68, 318-328. doi:10.1016/j.econmod.2017.07.022
3. Nedelcu, A., Tătaru, A., Subić, J., & Kuzman, B. (2015). The Local Action Group, Local Sevelopment
Model based on Community. Case Study-LGA “Land of Vineyards and Wine” Vrancea. Procedia Economics and
Finance,(22), 706-715. doi:1 0.1016/S2212-5671(15)00290-7
4. Schaffernicht, M. FG. (2017). Causal attributions of vineyard executives – A mental model study of vineyard management. Wine Economics and Policy,6(2), 107-135. doi:10.1016/j.wep.2017.09.002
5. Urso, A., Timpanaro, G., Caracciolo, F., & Cembalo, L. (2018). Efficiency analysis of Italian wine producers. Wine Economics and Policy, 7(1), 3-12. doi:1 0.1 016/j.wep.2017.11 .003
6. Hammervoll, T., Mora, P., & Toften, K. (201 4). The financial crisis and the wine industry: The performance of niche firms versus mass-market firms. Wine Economics and Policy, 3(2), 108-11 4.
doi:10.1016/j.wep.2014.11 .001
7. Ostervalder, A., & Pine, I. (2011). Postroenie biznes-modeley: Nastolnaya kniga stratega inovatora.
Moskva: Alpina Pablisher.
8. Kotler, P., & Gertner, D. (2011). In Destination Brands. Oxford: Butterworth-Heinemann.
9. Ofitsiinyi sait “Vyna Huliievykh» (Products «Guliev Wines»). (2018). Retrieved July 16, 2018, from
http://www.gulievwine.com
10. Ofitsiinyi sait kompanii «Beykush Winery» (Products «Beykush Winery»). (2018). Retrieved July 16,
2018, from http://www.beykushwinery.com.
11. Ofitsiinyi sait kompanii «Vynorobne hospodarstvo Kniazia P.N.Trubetskoho» (Products «Prince P.N. Trubetskoy Winery»). (2018). Retrieved July 16, 201 8, from http://www.vina-trubetskogo.com.ua
12. Ofitsiinyi sait kompanii «Kolonist» (Products «Kolonist»). (2018). Retrieved July 16, 2018, from
http://www.kolonist.com.ua.
13. Ofitsiinyi sait kompanii Shabo (Products «Shabo»). (201 8). Retrieved July 16, 2018, from http://shabo.ua
14. Solodova, O., & Golubyonkova, O. (2017). Research of factors that influence the trademarks policy of an
enterprise. Technology Audit and Production Reserves, (38), 34-39. doi:10.15587/2312-8372.2017.119851
15. Braiko, M. H., & Zhykharieva, N. O. (2017). P’iat rivniv tovaru «vyno tykhe». In Efektyvnist polityky ekonomichnoho zrostannia: Teoriia, metodolohiia ta praktyka (pp. 42-44). Lviv: HO «Lvivska ekonomichna fundatsiia».