Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС В УМОВАХ СОТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

I. Ageieva
A. Rynkova

Анотація

У статті розглянуто класифікацію субсидій СОТ та їх вплив на виробництво й торгівлю. Пред-
ставлено обсяги державної підтримки агропромислового виробництва країн ЄС та України. Вивчено
досвід участі у СОТ країн ЄС, їх ідеї та принципи стосовно єдиної аграрної політики. Проаналізовано
ситуацію в аграрному секторі однієї з країн Євросоюзу – Польщі. Було проведено аналіз сучасного
стану АПК України та запропоновано можливі варіанти його покращення за допомогою державної під-
тримки з урахуванням практичного досвіду Євросоюзу, зокрема забезпечення належного фінансуван-
ня фермерських господарств, підтримка несприятливих територій, захист навколишнього середовища
та ін. Метою статті є дослідження можливостей впровадження в Україні позитивного досвіду держав-
ної підтримки АПК країн ЄС в умовах СОТ. У процесі дослідження використані методи - порівняльного
аналізу (окреслено головні проблеми та цілі регулювання державної підтримки АПК в ЄС і Україні),
статистично-економічний (було проаналізовано тенденції розвитку аграріїв в Україні, їх сучасний стан),
абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків ). В результаті досліджен-
ня ми отримали певні принципи і заходи, які необхідно перейняти для поліпшення ситуації в аграрно-
му секторі економіки.
Практична значимість дослідження обумовлена тим, що впровадження результатів забезпе-
чить підвищення ефективності роботи агропромислового виробництва, допоможе раціонально розпо-
діляти кошти, структурувати державну підтримку за рахунок розробки чіткого стратегічного плану з
використанням досвіду Євросоюзу.
Ключові слова: державна підтримка, скриньки, агропромислове виробництво, державне регу-
лювання, Європейська аграрна політика (ЄАП), державний бюджет, субсидії.

Ключові слова:
державна підтримка, скриньки, агропромислове виробництво, державне регулювання, Європейська аграрна політика (ЄАП), державний бюджет, субсидії

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ageieva, I., & Rynkova, A. (2018). ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС В УМОВАХ СОТ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1127
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки

Посилання

1 . Рroducer and Consumer Support Estimates (OECD Database 1986-2018) / Organization for economic cooperation and development. [Веб-сайт]. URL:https://stats.oecd.org (viewed on: 22.09.201 8).
2. World Trade Organization / Domestic support in agriculture: The boxes. [Веб-сайт]. URL:
https://www.wto.org (viewed on: 28.09.2018).
3. Багаторічний фінансовий план ЄС на 2014-2020 рр. [Веб-сайт]. URL: www.imemo.ru/index.php?pageid=502 printmade (дата звернення: 1 .10.2018).
4. Notifications of European Union concerning domestic support commitments. [Веб-сайт]. URL:
https://www.wto.org (viewed on: 1 .10.201 8).
5. Селіванова–Зеркаль І. О. Сільське господарство Польщі: еволюція 2000-років у вимірі європейської
інтеграці, І. О. Селіванова–Зеркаль //Історичний архів. – 2015. – Вип. 14. – С. 121 –1 27.
6. Кулина С.Я. Вплив державної підтримки на розвиток аграрного сектору економіки в Польщі // Еко-
номіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 133-139.
7. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики і продовольства України. Державна цільова програма
розвитку українського села на період до 2015 року. [Веб-сайт]. URL: www.minagro.gov.ua (дата звернення:
1 .10.2018).
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Веб-сайт]. URL: http.: www.ukrstat.gov.ua/
(дата звернення: 10.10.2018).
9. Урядовий портал України. [Веб-сайт]. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/za-2-misyaci-2018-rokuukrayinskij-agrarnij-eksport-syagnuv-majzhe-3-mlrd-olga-trofimceva (дата звернення: 1 5.10.201 8).
10. Notifications of Ukraine concerning domestic support commitments. [Веб-
сайт].URL:https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.htm (viewed on: 22.03.2017) (дата
звернення: 18.10.2018).