Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

V. Nemchenko
H. Nemchenko

Анотація

У статті розглянуті питання формування ринку землі і ролі держави у його регулюванні. Важ-
ливе значення у реформуванні АПК відведено саме ринку землі. Його формування здійснювалось в
усіх країнах з перехідною економікою. Обґрунтована необхідність мораторію купівлі-продажу землі у
сучасних умовах в Україні. Для України, актуальність вирішення цієї проблеми полягає у тому, що кра-
їна з одного боку має величезний потенціал у виробництві продовольства, а з іншого, теоретичні та
практичні заходи щодо формування ринку землі та економічної оцінки природних ресурсів не до кінця
розроблені. Метою дослідження є вивчення особливостей формування ринку землі і чинників, які
стримують його розвиток, та розробка концепції оцінки природних ресурсів, включаючи земельні. Роз-
роблена концепція економічної оцінки природних ресурсів, включаючи і земельні. Автори вважають,
що оцінка природних ресурсів повинна визначатися витратами на їх відтворення.
Ринок землі – це складова ринку нерухомості, який у свою чергу виступає часткою інвестицій-
ного ринку. Цикли у розвитку ринку нерухомості не співпадають з економічними циклами. Спад на рин-
ку нерухомості випереджує спад економіки у цілому, а підйом наступає швидше.
Відсутнє відповідне законодавство по землі і в першу чергу з оцінки взагалі природних ресур-
сів, в основу яких, ще з радянських часів, покладена диференційна рента. У теперішній час, неправо-
мірно здійснювати економічну оцінку природних ресурсів, враховуючи тільки витрати, спрямовані на
одержання того або іншого ресурсу, чистого доходу, що виникає при цьому.
Запропонована оцінка орієнтує стимулювання та зробить можливим покращити використання
природних ресурсів, зменшення збитків, які спричиняються різними чинниками, серед них: безгоспо-
дарність. Також стане можливість для бізнесу розробка і удосконалення ресурсозберігаючих провід-
них технологій.
Чим швидше буде відбуватись вичерпання природних ресурсів, тим інтенсивніше повинні бути
зміни у структурі економіки країни.

Ключові слова:
оцінка землі та природних ресурсів, ринок землі, мораторій ринку землі

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Nemchenko, V., & Nemchenko, H. (2018). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1128
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

V. Nemchenko, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

Doctor of Economics, Professor
Department of Accounting and Auditing

H. Nemchenko, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

Department of Management of Business

Посилання

1 . Асаул А.Н. Экономика недвижимости: навч. посіб. СПб.: Питер, 2004. 512 с.
2. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: навч. посіб. М.: ТК Велби, Проспект, 2004. 848 с.
3. Кордзая Н.Р., Єгоров Б.В. Основні поняття продовольчої безпеки країни: монографія. Херсон.: Олді-
плюс, 2018. 1 48 с .
4. Ковалив А. Сущность земельного капитала // Зеркало недели: электрон. версия газ. 2017. № 1 172. 8
дек. URL https://zn.ua/macrolevel/suschnost-zemelnogo-kapitala-268776_.html (дата звернення: 23.09.2018)
5. Собрание сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса: в 50 т. Т. 4. Нищета философии. 2-е изд., С. 65–185.
URL: https://www.e-reading.club/bookreader.php/1029811 /Marks_-_Nischeta_filosofii.html (дата звернення:
23.09.2018)
6. Немченко В.В. Формування економічного механізму раціонального використання природних ресур-
сів в агропромисловому комплексі (теорія, методологія, практика): автореф. дис. ... д.е.н.: 08.00.05, 08.00.15:
захист 29.03.1994/ наук. кер. Паламарчук В.О. / Київ: Інститут аграрної економіки, 1994. 36 с.
7. Ткачук А. Земля и люди // Зеркало недели: электрон. версия газ. 2017. № 11664. 1 0 ноября. URL:
https://zn.ua/ariculture/zemlya-i-lyudi-265049_.html (дата звернення: 23.09.2018)
8. Чопенко В. Колыбельная для села // Зеркало недели: электрон. версия газ. 2015. 29 мая Retrieved
from:https://zn.ua/macrolevel/kolybelnaya-dlya-sela-_.html (дата звернення: 23.09.2018)
9. Якель Р. Рынок земли: открывать или подождать // Зеркало недели: электрон. версия газ., 2018.
№1203. 21 июля-10 августа. URL: https://zn.ua/business/rynok-zemli-otkryvat-ili-podozhdat-289627_.html (дата
звернення: 23.09.2018)
10. Оцінка земель: навч.посіб. / Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Залуцький І.Р. та ін. Львів: Новий світ-
2000, 2005. 308 с.