Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО МОНІТОРИНГУ ІНДИКАТОРІВ «ЗЕЛЕНОГО» ЗРОСТАННЯ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина

Анотація

У статті обґрунтовано методологічний підхід до моніторингу «зелених» індикаторів на засадах
сталого розвитку у двоєдності концептуального та методичного базисів, визначено наукові принципи
моніторингу прогресу «зеленого» зростання. Автором запропоновано розширену систему економіко-
екологічних індикаторів для оцінки досягнення другої Цілі сталого розвитку «Подолання голоду, розвиток
сільського господарства» з акцентом на групу показників органічного землеробства, використання доб-
рив та стану ґрунтів. З використанням розробленої системи індикаторів проведено моніторинг їх стану в
Україні за період 2005-2017 рр., що дозволило визначити динаміку їх змін, базисні й ланцюгові індекси,
ступінь досягнення цільового значення показників. На базі результатів моніторингу здійснено якісний
аналіз і діагностику економіко-екологічних показників, визначено домінуючі тенденції їх змін та механізми
стимулювання процесу «зеленої» трансформації національної економіки.

Ключові слова:
моніторинг, «зелене» зростання, сталий розвиток, індикатори, оцінка, діагностика, «зелена» трансформація

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2018). МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО МОНІТОРИНГУ ІНДИКАТОРІВ «ЗЕЛЕНОГО» ЗРОСТАННЯ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1129
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографія автора

О. В. Нікішина, нститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР. Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі України, 2016. 60 с.
2. Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь 2017. Міністерство економічного розвитку і то-
ргівлі України, 2017. 1 76 с.
3. Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь. ДУ «Інститут регіональ-
них досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 90 с.
4. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: статистичний збірник /
відп. за вип. О. М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2018. 59 с.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення
01 .1 1.2018).
6. Офіційний сайт журналу «Пропозиція». URL: https://propozitsiya.com/ua/opublikovano-globalnyy-indeksprodovolchoyi-bezpeky-za-2018-rik (дата звернення 01 .11 .201 8).
7. Сільське господарство України у 2017 році: статистичний збірник / відп. за випуск О. М. Прокопенко.
К.: Державна служба статистики України, 2018. 245 с.
8. Статистичний щорічник України за 2016 рік / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики
України, 2017. 61 0 с.
9. Україна у цифрах 2017: статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики
України, 2018. 241 с.
10. Офіційний сайт Федерації органічного руху в Україні: Органік в Україні. URL:
http://organic.com.ua/ru/homepage/2010-01 -26-13-42-29 (дата звернення: 27.07.2018).
11. Статистичний щорічник України за 2013 рік / за ред. О. Г Осауленка. К.: Державна служба статистики
України, 2014. 534 с.
12. Ходаківська О.В., Корчинська С.Г. Ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у
сільському господарстві // Економіка АПК. 2016. №4. С.21 -27.
13. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2013 році / Міністерство
екології та природних ресурсів України. Київ, 2015. 289 с.