Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ДИСБАЛАНСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
О. М. Муратов

Анотація

У статті досліджено природу інституційних дисбалансів та практичні форми їх прояву в сфері зо-
внішньоекономічної інтеграції вітчизняного ринку борошномельно-круп’яної продукції. Показано транс-
формаційних вплив інституційних дисбалансів на розвиток ринку з акцентом на втрати доданої вартості і
податкових надходжень у національному ланцюгу вартості. Обґрунтовано комплекс взаємопов’язаних
заходів щодо подолання інституційних дисбалансів зовнішньоекономічної інтеграції досліджуваного рин-
ку. Доведено необхідність зміщення акцентів у державній агропродовольчій політиці з підтримки зернот-
рейдерів до підтримки виробників і експортерів зернових продуктів та модернізації інститутів відповідно
до даного пріоритетного напряму. На базі відтворювального методичного підходу здійснено оцінку ефе-
ктивності переорієнтації експортних товаропотоків зерна й борошна, результати якої доводять необхід-
ність інституційної модернізації напряму підтримки експорту продуктів переробки з високою доданою
вартістю.

Ключові слова:
інституційний дисбаланс, ринок, зовнішньоекономічна інтеграція, експорт, додана вартість, заходи держави, ланцюг вартості

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., & Муратов, О. (2018). ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ДИСБАЛАНСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1130
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

О. М. Муратов, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, здобувач
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Експортна стратегія («дорожня карта» стратегічного розвитку торгівлі) України на 2017-2021 роки.
Затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1017-р від 27 грудня 2017 р. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1 %80 (дата звернення 25.10.201 8).
2. Липов В.В. Конкурентная стратегия Украины в условиях глобализации. Экономика Украины. 2018.
№4. С. 3-17.
3. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки. Еконо-
міка АПК. 2011 . №7. С. 1 69-176.
4. Осташко Т. О. Можливості та обмеження експорту сільськогосподарських товарів у зоні тарифних
квот ЄС. Стратегічні пріоритети. 2016. №1 (38). С. 99-1 05.
5. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University
Press, 1990. 620 р.
6. Furubotn E. G., Richter R. Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional
Economics. URL: https://www.press.umich.edu/6715/institutions_and_economic_theory (application date October 26,
201 8).
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 25.10.2018).
8. Податковий кодекс України від 01 .10.2013 р. № 2755-XVII URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 26.10.2018).
9. Ринок зерна України: від експорту сировини до готової продукції. URL:
https://agronews.ua/node/82481 (дата звернення 26.10.2018).
10. Ткаченко С. Обогащение муки микронутриентами на мельнице. Хранение и переработка зерна.
2010. № 4(130). С.15–17.
11. Положення про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства
України: затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 310 від
03.08.2015 р. URL: http://minagro.gov.ua/ministry?nid=3010 (дата звернення 25.10.201 8).
12. Офіційний сайт ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». URL:
http://www.pzcu.gov.ua/ua/about (дата звернення 25.10.2018).
13. Nikishyna O. V. Methodical approach to the evaluation the efficiency of integrated commodity market:
scientific report. Saarbrucken, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 2017. 89 р.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>