Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

K. Kozak
A. Mokan

Анотація

У статті досліджено сутність та особливості управління туристичними підприємствами,а та-
кож найважливіші компетенцій персоналу. Компетентність та професіоналізм є головними чинниками
успішного професійно-особистісного становлення та планування майбутньої професійної кар’єри.
Професійна компетентність менеджера туризму є важливим аспектом його професійної культури, здатність до здійснення стратегічних, аналітичних, організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих,
контрольних функцій та ефективної самореалізації в умовах практичної діяльності на підставі спеціа-
льних знань, умінь, цінностей, необхідних для професійної діяльності у сфері туристичної індустрії.
Формування компетентності у процесі підготовки фахівця сфери послуг і туризму передбачає єдність
свідомості та діяльності, що уможливлює оволодіння знаннями й уміннями, потрібними для професій-
ної роботи фахівця в умовах сучасного виробництва.
Пошук нових можливостей досягнення вищого рівня ефективності діяльності підприємств
туристичної сфери зумовлює необхідність розуміння сутності та особливостей управління підприєм-
ствами туристичної сфери в сучасних умовах розвитку туристичного ринку.
Головне завдання в туристичній галузі полягає в його здатності створити умови для реалізації
кожним працівником своїх потенційних можливостей , в здатності пробуджувати в людях ентузіазм ,
прагнення виконувати поставлені перед ними завдання найкращим чином . Нині загальновизнано , що
успіх у бізнесі майже повністю зумовлюється умінням менеджера працювати з колегами , його особис-
тими якостями , здатністю ефективно керувати людьми. Тут особливо важливі здатність менеджера
організувати роботу колективу оптимальним чином , вміння спілкуватися з кожним співробітником на
основі сучасних вимог і знайти в кожному конкретному випадку необхідний інструмент впливу на лю-
дину з метою вирішення поставлених завдань.
Управління людськими ресурсами є одним із найважливіших компонентів менеджменту ту-
ристичного підприємства, а вибір певного індивідуального методу управління персоналом на підпри-
ємстві є позитивним фактором його загальної діяльності. Еволюція розвитку туристичного ринку та
еволюція систем управління вимагають від керівників туристичних підприємств врахування певних
особливостей щодо технології управління ними. Саме це і є предметом дослідження у даній статті.

Ключові слова:
управління, менеджмент, функції управління, принципи управління, критерії управління, технологія управління, компетенції, ефективність персоналу, підприємств, коучинг, стиль управління, методи управління

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kozak, K., & Mokan, A. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Food Industry Economics, 10(4). https://doi.org/10.15673/fie.v10i4.1136
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

K. Kozak, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor

A. Mokan, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Undergraduate
Department of Management and Logistics

Посилання

1 . Kozak, K. B. (2011). Upravlìnnâ rozvitkom trudovogo potencìalu personalu pìdpriêmstva(Doctoral dissertation, 2011) (pp. 1 -245). Kherson.
2. Kozhukhivska, R. B. (2012). Turizm v Ukraïnì: Stan, faktori ta perspektiva rozvitku. Ìnnovacìjna Ekonomìka, 29(3), 43-49.
3. Labunskiy, L. V. (2004). Metodologiâ razvitiâ kompetencij personala gornodobyvaûŝego predpriâtiâ(Doctoral dissertation, 2004) (pp. 1 -329). Moskva: RGB OD.
4. Lukash, O. A., & Kulynych, I. A. (2012). Problemi rozvitku turizmu v Ukraïnì ta naprâmi ïh virìšennâ.
In Ekonomìčnì problemi stalogo rozvitku (Vol. 2, pp. 1 02-104). Sumy: SumDU.
5. Onysko, M. B. Mìžnarodnij turizm: Svìtovì tendencìï ta ukraïns´kì realìï. Retrieved October 11 , 201 8, from
https://sd.net.ua/2012/05/24/turizm-ukraine-mir.html
6. Babarytska, V. K., & Malynovska, O. Yu. (2005). Menedžment turizmu . Turoperejting. Ponâtìjno-teoretičnì
osnovi. Retrieved September 10, 2018, from https://tourlib.net/books_tourism/zorin01 .htm
7. Petrova, I. L. (2009). Upravlìnnâ personalom, zasnovane na kompetencìâh. Vìsnik Prikarpats´kogo Unìversitetu, (7), 1 60-166. Retrieved October 1 0, 2018, from https://um.co.ua/10/10-10/10-10952.html
8. Malska, M. P., Khudo, V. R., & Tsybukh, V. I. (2004). Osnovi turističnogo bìznesu. Kyiv: Centr navčal´noï
lìteraturi. Retrieved November 01, 2018, from https://tourism-book.com/pbooks/book-63/ua/
9. Dracheva, E. L. (2005). Èkonomika i organizaciâ turizma. Meždunarodnyj turizm. Moskva: KNORUS.
10. Polova, L. V. (2012). Osoblivostì pìdgotovki fahìvcìv z turizmu. Vìsnik LNU ìmenì Tarasa
Ševčenka,4(239), 169-1 75.
11 . Zaytseva, N. V. (201 2). Koncepciâ modelirovaniâ upravleniâ čelovečeskim kapitalom predpriâtiâ. Naukovì
Pracì Poltavs´koï Deržavnoï Agrarnoï Akademìï, 2(2 (5)), 115-120.
12. Kuzmenko, O. M. (2016). Kompetencìï personalu pìdpriêmstva: Teoretičnij aspekt. Efektivna Ekonomìka:
Elektronne Naukove Fahove Vidannâ, (1). Retrieved October 10, 2018, from
https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1