Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СЕЛЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина

Анотація

Визначено змістовну сутність категорії «стійкий відтворювальний розвиток». Обґрунтовано кон-цептуальний підхід до селективного регулювання відтворювальних процесів у системі вертикально су-міжних ринків зерна та продуктів його переробки, що органічно поєднав два напрями. Перший передба-чає нівелювання деформацій процесів відтворення шляхом впровадження інтервенційних, організацій-них і інституційних механізмів регулювання. Другий напрям орієнтований на стимулювання продукуван-ня доданої вартості товарів у ресурсоутворювальних секторах ринку, що позиціонуються як «точки зрос-тання», шляхом реалізації відтворювальних регуляторних механізмів
Ключові слова:
ринки зерна та продуктів його переробки, система суміжних ринків, деформації відтворювальних процесів, ресурсоутворювальні сектори, оптимізація товарних потоків, селективне регулювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2016). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СЕЛЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.125
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування

Посилання

1. Журавлева Г.П. Экономика: учебник / Г. П. Журавлева. – М.: Юрист, 2001. – 574 с.
2. Алтухов А. И. Зерно России / А. И. Алтухов, А. С. Васютин. – М.: ЭКОНДС-К, 2002. – 432 с.
3. Бородіна О. М. Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізми, ефективність /О. М. Бородіна // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 109-125.
4. Кваша С. М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці / С. М. Кваша // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 12-21.
5. Lysyuk V.M. (2014) “Organization of the commodity market: theory and practice: monograph”, Saar-brucken, Deutsehland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 224.
6. Осташко Т. О. Ринкова трансформація аграрного сектора / Т. О. Осташко. – К.: Фенікс, 2004. – 280 с.
7. Саблук П. Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П. Т. Саблук, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 3-16.
8. Солопов В. А. Развитие регионального рынка зерна и хлебопродуктов: науч. издание / В. А. Солопов. – Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во Мичурин. гос. аграр. ун-та, 2006. – 315 с.
9. Хорунжий М. Й. Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі / М. Й. Хорунжий // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 22-29.
10. Baake P., Kamecke U., Normann H. T. (2002) “Vertical Integration and Market Foreclosure with Convex Downstream Costs”, Journal of Economics, Vol.75, № 2, 125-135.
11. Rey P, Tirole J. (2007) “Primer on Foreclosure”, Handbook of Industrial Organization, Volume 3, Edited by M. Armstrong and R. Porter, Elsevier B. V., 2215.
12. Шандова Н. В. Методологія та практика управління стійким розвитком промислових підприємств: [монографія] / Н. В. Шандова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – 424 с.
13. Экономический глоссарий. Сайт национальной экономической энциклопедии. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vocable.ru/dictionary/ – 02.03.2016.
14. Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку / О. В. Нікішина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 450 с.
15. Nikishina O. V. (2014) “Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine”, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.
16. Nikishina O. V. (2014) “Criterion of Value Added in Assessing Efficiency of Integrated Markets Grain and Products his Processing in Ukraine”, Nauka i Studia, 20 (130), 52 – 57.
17. Шиян Д.В. Формування сучасної парадигми досліджень в аграрній економіці / Д. В. Шиян // Економіка АПК. – 2012. – №1. – С. 7-12.