Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПТИМІЗАЦІЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. О. Янковий
Н. В. Мельник

Анотація

У статті досліджується можливість оптимізації випуску продукції в рамках виробничої функції Кобба-Дугласа і функції з постійною еластичністю заміщення ресурсів. Визначається оптимальна фо-ндоозброєність, що забезпечує максимізацію випуску продукції. Показується, що в цьому випадку гра-нична норма заміщення ресурсів дорівнює одиниці. Пропонується нове тлумачення граничної норми заміщення ресурсів як індикатора диспропорцій при вкладенні коштів в агреговані фактори «капітал» і «праця». Виведена на основі оптимальної фондоозброєності гранична норма заміщення ресурсів мо-же служити важливою додатковою характеристикою при застосуванні виробничих функції в процесі аналізу випуску продукції на підприємствах харчової промисловості України
Ключові слова:
оптимізація, фондоозброєність, виробнича функція, норма заміщення ресурсів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Янковий, В., & Мельник, Н. (2016). ПТИМІЗАЦІЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.128
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

В. О. Янковий, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент
кафедра економіки та управління національним господарством

Н. В. Мельник, Одеська філія Європейського університету

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

1. Клейнер Г. Б. Производственные функции : теория, методы, применение / Г. Б. Клейнер. – М. : Фи-нансы и статистика, 1986. – 239 с.
2. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ / Р. Винн, К. Холден. Пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 294 с.
3. Казакова М. В. Анализ свойств производственных функций, используемых при декомпозиции эко-номического роста / М. В. Казакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/31.pdf
4. Економетрія : [навч. посіб. / за ред. А. Ф. Кабакa, О. В. Проценка]. – Одеса : НМЦО-ОДЕУ, 2003. – 562 с.
5. Янковий В. О. Прогнозування зони беззбитковості інвестицій у хлібопекарську промисловість за допомогою виробничої функції / В. О. Янковий // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова та ін. – Одеса : ОНЕУ. – 2006. – № 22. – С. 410-414.
6. Черевко Є. В. Оптимальна фондоозброєність та початковий капітал / Є. В. Черевко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова та ін. – Одеса : ОНЕУ. – 2007. – № 26. – С. 359-365.
7. Kmenta J. (1967). On Estimation of the CES Production Function. International Economic Review, vol. 8, No. 2, June, 1967, p. 180-189.
8. Математическая экономика на персональном компьютере : Пер. с япон. / M. Kубинива, М. Taбaтa, С. Taбaтa, Ю. Хасэбэ; под ред. М. Кубонива. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 304 с.