Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

РОЛЬ САДІВНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНИХ АТРАКЦІЙ І ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ НА ЗАСАДАХ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. І. Лайко
В. В. Торган

Анотація

Садівництво, як і будь яка інша праця на землі є не тільки пріоритетним сектором економіки, але
і захоплюючим хобі, яке у поєднанні з самобутньою місцевою культурою та кухнею здатне створити
унікальну туристичну пропозицію та привернути увагу значного кола внутрішніх та іноземних туристів.
У статті розглядаються підходи та дається визначення сутності понять гастрономічний туризм та гаст-
рономічна атракція, визначається класифікація гастрономічних атракцій, обґрунтовується роль садів-
ницьких товариств у розбудові гастрономічних атракцій, як інструмента розвитку гастрономічного ту-
ризму в територіальних громадах України на засадах зеленої економіки. Метою статті є обґрунтування
ролі садівницьких товариств в забезпеченні розвитку гастрономічних атракцій та сприянні формуван-
ню туристичних дестинацій у сільській та приміській місцевості територіальних громад на засадах зе-
леної економіки. Обґрунтовано роль садівницьких товариств, як інструменту розвитку гастрономічних
атракцій, формування туристичних дестинацій та забезпечення сталого розвитку територіальних гро-
мад на засадах зеленої економіки. Встановлено, що садівницькі товариства як основа гастрономічних
атракцій є підґрунтям формування туристичних дестинацій у територіальних громадах, та у подаль-
шому сприятимуть стимулюванню зростання економічної активності, посиленню процесів рурбанізації
та забезпечуватимуть сталий розвиток туризму в територіальних громадах на засадах зеленої еконо-
міки. Концептуальні засади, механізми та інструменти управління садівничими товариствами в якості гаст-
рономічних атракцій та туристичних дестинацій становлять предмет і перспективи для подальших науко-
вих досліджень в даному напрямку.

Ключові слова:
гастрономія,, гастрономічний туризм,, садівницькі (садівничі) товариства,, гастрономічні атракції,, туристичні дестинації, сталий розвиток територіальних громад,, зелена економіка.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лайко, О., & Торган, В. (2019). РОЛЬ САДІВНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНИХ АТРАКЦІЙ І ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ НА ЗАСАДАХ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1289
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

О. І. Лайко, відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор`я Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

В. В. Торган, відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор`я Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

аспірант

Посилання

1. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.03.2017 р. №168-р. // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/168-2017-р (дата звернення 12.12.2018р.)
2. Туристична діяльність в Україні у 2017 році: Статистичний збірник // Державна служба статистики
України. Київ: 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_td_201 7.pdf (дата звер-
нення 17.12.2018р.)
3. Dasilva, D. Assessing The Economic Potential For Culinary Tourism In Suriname: A Value Chain Approach.
// Caribbean Centre for Competitiveness. St. Augustine, Trinidad and Tobago, 2015. URL:
http://www.surinamecompete.org/wp-content/uploads/2016/01 /Assessing-The-Economic-Potential-Of-CulinaryTourism-Revised.pdf (дата звернення 17.12.2018р.)
4. Басюк Д. І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні. Наук. пр. НУХТ. 2012. №45.
С. 128–132.
5. Саламатіна С. Є. Стан та перспективи розвитку гастрономічного туризму на півдні Одещини. Наук.
пр. ОНАХТ. 2014. № 46. С. 325–329.
6. H. Ridvan Yurtseven. Sustainable Gastronomic Tourism in Gokceada (Imbros): Local and Authentic
Perspectives. International Journal of Humanities and Social Science. 2011 . Vol. 1 No. 18, pp. 17 – 26.
7. Офіційний сайт Світової асоціації харчового туризму. URL: http://www.worldfoodtravel.org. (дата зве-
рнення 17.12.2018р.)
8. Matilda Brokaj. The Impact of the Gastronomic Offer in Choosing Tourism Destination: The Case of
Albania. Academic Journal of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing. 2014. Vol. 3. No 2, pp. 249 – 258.
9. Тлумачний словник російської мови: у 4 т. / за ред. Д. М. Ушакова. Репринтне видання: М., 1995; М.,
2000. 5527 с.
10. Словник іншомовних слів, які увійшли до складу російської мови./ Чудінов А. М., 1910 р. СПб. Ви-
дання книгопродавця В.І. Губинського, Друкарня С.Н. Худекова, 1894. - 1 004 с.
11. Oxford English Dictionary. URL: http://www.oed.com. (дата звернення 16.12.2018р.)
12. Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/101 /53392/1 060238.html (дата звернення 16.12.2018р.)