Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Продовольча безпека українського Причорномор’я та особливості її розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

I. Sedikova
Y. Diachenko

Анотація

Проведено критичний огляд визначення поняття «продовольча безпека» у контексті поглядів
економістів. Проаналізовано основні показники, що дають можливість визначити фактичний рівень
продовольчої безпеки країни та регіону. Продовольча безпека України розглядалася як похідна від
антропогенного навантаження на природне середовище. Метою даного дослідження є критичний
огляд наукових праць з проблем оцінки рівня продовольчої безпеки, розрахунок показників продово-
льчої безпеки з встановленими раціональними нормами споживання продовольства з метою аналізу
існуючої системи забезпечення продовольчої безпеки Чорноморського регіону України і особливості
його розвитку. Методологічними і теоретичними основами дослідження є наукові позиції економічної  теорії, планування і прогнозування, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених у різних галузях
економічної науки. Проведені дослідження свідчать про покращення стану показників безпеки харчо-
вих продуктів. Негативним аспектом є неефективність державного регулювання зовнішньої торгівлі, не
створюються умови для ефективного розвитку продовольчого ринку, відсутні сприятливі умови для
збільшення обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. Доведено, що в
Україні існують два вектори для забезпечення продовольчої безпеки: забезпечення продовольством у
кількостях, які гарантують здорову та поживну їжу для населення; досягнення самодостатності проду-
кції, а також підтримка та захист державою вітчизняних виробників. Дослідження показало, що заради
всебічного, повного аналізу стану продовольчої безпеки необхідно враховувати показники: соціально-
економічні, які враховують такі складові, як рівень і якість життя, платоспроможність населення, демо-
графічний фактор; макроекономічні, такі як валовий сукупний продукт, валовий внутрішній продукт,
доходи фізичних осіб, оскільки проблема є системною і пов'язана з розвитком країни та її окремих ре-
гіонів. З точки зору автора, в стратегічній перспективі Україна повинна здійснити перехід до показників
безпеки харчових продуктів, запропонованих Комітетом зі світової продовольчої безпеки.

Ключові слова:
продовольча безпека, показники, споживання, продовольство, регіон

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Sedikova, I., & Diachenko, Y. (2019). Продовольча безпека українського Причорномор’я та особливості її розвитку. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1291
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

I. Sedikova, Department of Management and Logistics Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Associate Professor

Y. Diachenko, Department of Management and Logistics Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Assistant