Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П. О. Антонюк
О. П. Антонюк
Т. М. Ступницька
Л. М. Головаченко

Анотація

В статті розглянуто сучасній стан торгівлі агропродовольчими товарами України та ЄС. Вста-
новлено, що в останні роки країни ЄС стають одними із важливих імпортерів продукції сільського гос-
подарства та харчової промисловості, що пов’язується з дією зони вільної торгівлі. В товарній структу-
рі експорту переважає сільськогосподарська продукція, проте її частка скорочується. Натомість зрос-
тає частка продукції харчової промисловості. Виконано порівняльний аналіз обсягів експорту та імпор-
ту по товарах чотирьох розділів продукції відповідно до УКТЗЕД. Встановлено, що по товарах першого
і четвертого розділів імпорт значно перевищує експорт. Натомість по товарах другого та третього роз-
ділів експорт перевищує імпорт формуючи значне додатне сальдо. В цілому результатом торгівлі аг-
ропродовольчими товарами з країнами ЄС є стійке позитивне сальдо, яке за період 201 3-201 7 рр.
зросло в 2,6 рази.
Досліджено основні причини формування від’ємного сальдо по певним товарним групам. В
статті підкреслюється, що основним шляхом отримання додатнього сальдо є зростання експорту, а не
тільки зменшення імпорту. У висновках представлено рекомендації стосовно перспектив зростання
виробництва та продажу агропродовольчої продукції на ринках ЄС.

Ключові слова:
агропродовольча продукція, товарна структура, експорт, імпорт, сальдо, органічна продукція

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Антонюк, П., Антонюк, О., Ступницька, Т., & Головаченко, Л. (2019). СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1292
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

П. О. Антонюк, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, науковий співробітник
відділ ринкових механізмів і структур

О. П. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент

Л. М. Головаченко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

асистент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Антонюк О.П., Антонюк П.О., Лисюк В.М. Аналіз динаміки та структура експорту агропродоволь-
чої продукції // Економіка харчової промисловості. 201 7. Т.9, вип. 3. С. 8-15; DOI: 1 0.15673/fie.v9i3.61 9
2. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення
20.1 2.2018)
3. Перспективи розвитку зовнішньоторговельних відносин України з Європейським Союзом в аграр-
ній сфері / Духницький Б.В. та ін.; за ред. М.І. Пугачова. К.: ННЦІПЕ, 2016. 40 с.
4. Кашуба Ю.П. Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС // Економіка
АПК. 2017. № 10. С. 70-73
5. Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Деменчук В.В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого
ринку та виробництва продовольства в Україні // Економіка АПК. 2018. № 9. С. 34-43
6. Пугачова К.М., Шеремет О.О. Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС // Економіка АПК.
2018. № 2. С. 85-89
7. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства:
монографія / Ю.О. Лупенко, та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. К.: ННЦІАЕ, 2015. 320 с.
8. ЕС стал мировым лидером по экспорту продовольствия: веб-сайт. URL: http://www.dw.com/ru/ес-
стал-мировым-лидером-по-экспорту-продовольствия/a-1 7731268 (дата звернення 18.12.2018)
9. Експорт плодів та горіхів до ЄС: перші кроки: веб-сайт. URL: http://agrobusiness.com.ua/agrobusiness/item/10213-eksport-plodiv-ta-horikhiv-do-yes-pershi-kroky.html (дата звернення
18.1 2.2018)
10. США: Україна має можливості стати світовим лідером з експорту овочів та фруктів: веб-сайт.
URL: https://mind.ua/news/20175683-ssha-ukrayina-mae-mozhlivosti-stati-svitovim-liderom-z-eksportu-ovochiv-tafruktiv (дата звернення 20.1 2.201 8)
11. Commerce exterieur Resultats 2017: веб-сайт. URL:
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/02/08/commerce-exterieur-de-la-france-resultats-2017 (дата звер-
нення 21 .12.2018)
12. Украина – крупнейший экспортер курятины в ЕС: веб-сайт. URL: https://delo.ua/business/ukrainaokazalas-liderom-po-eksportu-mjasa-pticy-v-es-340095/ (дата звернення 20.12.2018)