Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. Kalaman
O. Kananykhina
A. Solovey
P. Beznis

Анотація

У статті представлено дослідження необхідності формування у студентів лідерських
здібностей і їхньої особистої соціальної відповідальності, що дозволить в майбутньому випускникам  оволодіти вмінням працювати в команді, бути ефективним керівником підприємства будь-якого рівня.
Відзначено, що останнім часом питання лідерства, соціальної відповідальності особистості в
політичному та економічному житті суспільства, в підприємницькій та наукової діяльності, набувають
все більшої актуальності. Тому, у статті проведено аналіз, визначено перспективи розвитку лідерських
якостей майбутніх менеджерів, на прикладі організації цієї роботи на факультеті Менеджменту,
маркетингу і логістики Одеської національної академії харчових технологій.
Показано, що стан світового господарства в сучасних умовах характеризується активізацією
ринкової економіки, інформаційним розвитком суспільства, відкритістю ринків, інтенсифікацією
впровадження інноваційних технологій та розширенням загального рівня технологізації виробництва.
Зазначено, що такі зміни вимагають від працівників не просто більш високого рівня професійної
кваліфікації, здатності оперативно приймати оптимальні, часто нестандартні рішення, діяти творчо та
самостійно, але також і більш високого рівня духовних і морально-етичних якостей, активної участі у
вирішенні соціальних проблем населення. Від ефективної діяльності фахівців багато в чому залежить
не тільки бізнес, розвиток компанії, а також успішність демократичних перетворень в суспільстві. Тому
в статті показано, що фахівець має співвідносити кожне своє рішення та дію з традиціями,
загальнолюдськими цінностями і принципами, а не керувався у своїй діяльності лише власними
інтересами чи амбіціями.
Аналіз показав, що у студентів факультету Менеджменту, маркетингу і логістики достатньо ро-
звинені особистісні якості, необхідні сучасному керівникові. У зв'язку з цим в статті наведені показники,
що в значній мірі характеризують розвиток лідерських якостей, соціальної відповідальності, комуніка-
тивних і організаторських здібностей студентів.

Ключові слова:
лідерство, лідерський потенціал, студенти, освіта, менеджмент, соціальна відповідальність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kalaman, O., Kananykhina, O., Solovey, A., & Beznis, P. (2019). ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1295
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

O. Kalaman, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph. D., Associate Professor
Department of Management and Logistics

O. Kananykhina, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Biochemistry, Microbiology and
Physiology nutrition

A. Solovey, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

Ph. D., Associate Professor
Department of Sociology, Philosophy and Law

P. Beznis, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

Assistant  Department of Foreign Languages

Посилання

1 . Hohulia, O. P. (2008). Sotsialna vidpovidalnist biznesu. Kyiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu
bioresursiv ta pryrodokorystuvannia Ukrainy.
2. Zatieishchykova, O. O. (2014). Etapy formuvannia stratehii sotsialnoi vidpovidalnosti. Biznes Inform,(2),
200-205.
3. Zinchenko, A. H. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist 2005-2010: Stan ta perspektyvy rozvytku.
Kyiv: Farbovanyi lyst.
4. Kovalchuk, N. V. (2014). Ekonomichni aspekty priorytetiv intehratsii Ukrainy. Visnyk DDFA. Ekonomichni
Nauky., (1 ), 81 -88.
5. Kananykhina, O. M., Solovei, A. O., & Biliavska, N. P. (201 7). Odeska natsionalna akademiia kharchovykh
tekhnolohii (B. V. Yehorov, Ed.). Odesa: Chornomor’ia.
6. Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity: Ukaz Prezydenta Ukrainy za stanom na 03.05.2002 r.
(2002). Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy, 1 -11 .
7. Okhrimenko, O. O., & Ivanova, T. V. (2015). Sotsialna vidpovidalnist. Kyiv: Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut».
8. Polozhennia pro studentske samovriaduvannia. (201 4). Retrieved November 12, 2018, from
https://www.studlife.onaft.edu.ua/images/student_council/stud_pologenie_3.pdf
9. Saprykina, M. A., Liashenko, O. M., & Saiensus, M. A. (2011). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist:
Modeli ta upravlinska praktyka. Kyiv: Farbovanyi lyst.
10. Sliusarenko, O. O. (2016). Poniattia «lider» i «liderstvo» v suchasnii naukovii literaturi. Naukovyi Visnyk
Uzhhorodskoho Universytetu, (2 (39)), pedahohika. sotsialna robota, 244-246.
11 . Tsikavi fakty pro fakultety ONAKhT. (2018). Tekhnoloh, (16), p. 2.
12. Kananykhina, O. M., Solonytska, I. V., & Solovei, A. O. (2017). Shanuiemo tradytsii. Istoriia instytutu
kharchovoi promyslovosti im. M. V. Lomonosova. Kharchova Nauka I Tekhnolohiia, (3), 3-16.
13. Anhielov, H. V. (2017). Pro perspektyvni napriamy rozvytku ekonomichnoi nauky v Odeskii natsionalnii
akademii kharchovykh tekhnolohii: Istoriia i suchasnist. Ekonomika Kharchovoi Promyslovosti, 9(2), 81 -87.
doi:10.15673/fie.v9i2.647
14. Kalaman, O. B. (2016). Vazhlyvist samostiinoi roboty studenta. In Perspektyvy rozvytku naukovometodychnoho zabezpechennia dlia samostiinoho vyvchennia dystsyplin ta yikh okremykh rozdiliv (pp. 52-53). Odesa:
ONAKhT.