Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАНЯ ПЕРСОНАЛУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. Б. Козак
К. Г. Бойчук

Анотація

Більшість підприємств використовують звичайні технології управління та навчання персоналу,
при цьому підприємства прагнуть швидкого розвитку та виходу на нові світові ринки. Це неможливо,
якщо використовувати застарілі технології щодо управління в цілому підприємствами та зокрема пер-
соналом. Відомо, що більшість закордонних підприємств намагаються слідкувати за змінами у бага-
тьох галузях та впроваджують нові інноваційні технології, що надають їм перевагу та підвищують рі-
вень конкурентоспроможності.
В статті розглянуто сучасні технології навчання персоналу: сторітеллінг, shadowing, secondment, buddying, що наддадуть змогу вітчизняним підприємствам по-новому поглянути на організацію
праці та ефективно управляти своїм персоналом, а також деякі методи, що набули популярності за-
стосування на європейських підприємствах і вже довгий час практикуються та не мають поки що тако-
го визнання на Україні. Проаналізовано та описано застосування сучасних методів навчання персо-
налу та переваги, що отримують співробітники після проходження навчання за новими технологіями.
Наведені приклади застосування інноваційних технологій на підприємствах України та побічні ефекти,
з якими може зіткнутись підприємство, керівник і працівник.

Ключові слова:
управління персоналом, навчання персоналу, працівники, сторітеллінг, стеження, відрядження

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Козак, К., & Бойчук, К. (2019). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАНЯ ПЕРСОНАЛУ. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1296
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

К. Б. Козак, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

К. Г. Бойчук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

студентка 4 курсу факультету менеджменту, маркетингу та логістики

Посилання

1. АГРОПРОМГРУПА «ПАН КУРЧАК»: [Веб-сайт]. URL: http://pankurchak.ua/ (дата звернення:
01 .02.2019).
2. Новичкова А.В., Вокресенская Ю.В. Сторителлинг как современный инструмент управления персо-
налом // Интернет-журнал «Науковедение»: электрон. версия жур. 6 (25) 2014 ноябрь – декабрь. Нижний Нов-
город, 2014. URL: https://naukovedenie.ru/PDF/39EVN614.pdf (дата обращения: 01 .02.201 9).
3. Козак К.Б. Інновації в сфері управління персоналом на підприємстві // Зернові продукти і
комбікорми. 2012. T. 1 , вип. 4. С. 8-1 3
4. Наставничество и сторителлинг как способы передачи знаний в рабочей среде // Executive.ru: [Веб-
сайт]. 2006. URL: https://www.e-xecutive.ru/education/glavy-iz-knig/349726-nastavnichestvo-i-storitelling-kaksposoby-peredachi-znanii-v-rabochei-srede (дата обращения: 01 .02.2019).
5. Національний банк України: [Веб-сайт]. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index (дата звернення:
01 .02.2019).
6. О методах обучения и развития персонала // HR-Portal: [Веб-сайт]. 2019. URL: http://hrportal.ru/article/o-metodah-obucheniya-i-razvitiya-personala (дата обращения: 01 .02.2019).
7. Современные методы обучения персонала // Национальная Гильдия Профессиональных Консульта-
нтов: [Веб-сайт]. URL: http://www.ngpc.ru/forum201 0/Articles/Learnining%20methods.pdf (дата обращения:
01 .02.2019).
8. «Тени» и «друзья» − методы обучения персонала, которых у нас пока нет // Executive.ru: [Веб-сайт].
URL: https://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/344785-teni-i-druzya-metody-obucheniya-personala-kotoryh-unas-poka-net?scrolltop=SCROLLTOP (дата обращения: 01 .02.2019). дружелюбие
9. Arranging a secondment: practical and legal considerations // Net Lawman: [Website]. URL:
https://www.netlawman.co.uk/ia/secondment-agreements (viewed on: 01 .02.2019).
10. Canwell D. Sutherland J. Student Resource Book for Edexcel. Cheltenham: Nelson Thornes. 20 03. 276 p.
11. Eight steps to a successful secondment // Personnel Today: [Website]. URL:
https://www.personneltoday.com/hr/eight-steps-to-a-successful-secondment/ (viewed on: 01 .02.2019).
12. How 2 Buddy // AYE Conference: [Website]. URL: http://www.ayeconference.com/how-2-buddy/ (viewed
on: 01 .02.2019).
13. Implementing a buddy system in the workplace // Project Management Institute: [Website]. URL:
https://www.pmi.org/learning/library/implementing-buddy-system-workplace-9376 (viewed on: 01 .02.2019).
14. STORYTELLING: TRANSFERRING TACIT CORPORATE KNOWLEDGE IN DIFFERENT
CULTURES A RESEARCH-IN-PROGRESS PAPER // Ecsocman: [Website]. URL:
http://ecsocman.hse.ru/data/918/655/1219/storytelling.pdf (viewed on: 01 .02.2019).