Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ АУТСОРСИНГУ, АУТСТАФІНГУ ТА ЛІЗИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. Б. Козак
Б. В. Мироненко

Анотація

За останні роки все більша кількість організацій в Україні та світі у своїй роботі віддає перевагу
аутсорсинговим партнерським відносинам, а також інструментам аутстафінгу та лізінгу персоналу. Д
на стаття присвячена дослідженню специфіки інноваційних технологій у сфері управління людськими
ресурсами. У статті висвітлено основні особливості, відмінності, зміст та критична оцінка понять ау
сорсинг, аутстафінг та лізинг персоналу. Виявлено переваги та обмеження у викор
гової моделі залучення персоналу на підприємства, аутстафінгу та лізінгу. Проведено аналіз антикр
зового методу застосування аутсорсингу за допомогою поділу існуючого персоналу компанії на три
категорії з урахуванням результатів об’єктивно
З’ясовано особливості ринку аутсорсингових, аутстафінгових та лізингових послуг щодо управління
персоналом в Україні та основні тенденції у цій сфері.

Ключові слова:
управління персоналом, людські ресурси, аутсорсинг, аутстафінг, лізинг персоналу, партнерські відносини

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Козак, К., & Мироненко, Б. (2019). СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ АУТСОРСИНГУ, АУТСТАФІНГУ ТА ЛІЗИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1297
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

К. Б. Козак, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Б. В. Мироненко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

студент 4 курсу факультету менеджменту, маркетингу та логістики

Посилання

1.Конвенція про приватні агентства зайнятості: No181. Женева: Міжнародна організація праці, 1997. 3 с.
2.Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. посо-бие для студентов. Москва: ИНФРА-М, 2007. 287 с.
3.Ачкасова О.В. Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні // Проблеми еко-номіки. 2014.T. 1, вип. 2. С. 95-99.
4.Безручук С.Л., Лайчук С.М. Аутсорсинг, лізинг персоналу або послуги з бухгалтерського обліку: критична оцінка термінів // Міжнародний збірник наукових праць / Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2008. T. 12, вип. 3. С. 41-60.
5. Данилкин И.В. Свой или чужой? Бухгалтерский аутсорсинг // Бизнес-журнал. 2005. T. 1, вып. 2. С. 36-41.
6.Карлін М.І., Борисюк О.В. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в Україні // Демографія та соціальна економіка. 2010. T. 1, вип. 4. С. 96-102.
7.Козак К.Б., Щиголь О.В. Дослідження проблем управління персоналом на сучасних підприємствах // Економіка харчової промисловості. 2011. T. 1, вип. 4. С. 52-55.
8.Михало О.І. Український та світовий досвід використання аутсорсингу //Ефективна економіка. 2018. T. 1, вип. 5. С. 78-84.
9.Маховка В.М. Методологія формування системи антикризового управління підприємством // Інно-ваційна економіка. 2013. T. 3, вип. 1. С. 102-105.
10.Нестерова О.О. Аутсорсинг кадрових процесів в системі управління підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наук. пр. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2009. 498 с.
11.Bravar J., Morgan R. Effective outsourcing. London: Balance Business Books, 2007. 288 p.
12.Brian Heywood J. The Outsourcing Dilemma: The Search for Competitiveness. New York: PH Professional Business, 2001. 222 p.
13.Klos M. Outsourcing is opening up to a new service developing // WSM Publisher in Legnica. 2005. Vol. 1, No. 4. P. 52-61.
14.Korenik D. Banking. Institutions, instruments and financial strategies in the era of economic integration. Lublin, 2006. 446 p.
15.Kowal D. Enterprise in the transformation process. Efficiency -restructuring -development // Outsourcing of financial and accounting functions / ed. by Ryszard Borowiecki.Warsaw, 2003. P. 127-136.
16.Nowicki A. Enterprise in the transformation process. Efficiency -restructuring -development // Outsourcing contract management / ed. by Ryszard Borowiecki.Warsaw, 2003. P. 120-126

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)