Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Корсікова
В. М. Череватий

Анотація

В статі розглянуто актуальність та основні аспекти роботи сучасного керівника, його місце та
значущість в суспільстві. Виділено особливі проблеми, які значною мірою впливають на поведінку, а
відповідно, і на рішення, які повинен приймати керівник. Увага приділена визначенню основних ви-
мог до компетенцій сучасного менеджера. З огляду на складність і багатоаспектність наведеної сис-
теми вимог і компетенцій, виділено кілька основних аспектів самоменеджменту, як сучасної наукової
системи знань з розвитку і підвищенню особистої ефективності керівника. У роботі охарактеризовано
основні концептуальні погляди на проблеми самоменеджменту, запропоновано звернути увагу на
окремі практичні методичні прийоми реалізації кожного концептуального напрямку. Автори приходять
до висновку, що саме комплексний, системний підхід до процесу підвищення особистої ефективності і
саморозвитку дає можливість керівникові отримати від своєї діяльності не тільки значного професійно-
го ефекту, але й задоволення від самого процесу роботи.

Ключові слова:
особиста ефективність, керівник, компетенції, самоменеджмент, особистий розвиток, тайм-менеджмент

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корсікова, Н., & Череватий, В. (2019). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1298
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

Н. М. Корсікова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент

В. М. Череватий, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра менеджменту і логістики

Посилання

1. Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2001 . 560 с.
2. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер: для руководителя-практика. М.: Дело, 2001. 320
с.
3. Зайверт Л. Ваше время – в ваших руках. Советы руководителям, как эффективно использовать ра-
бочее время / Зайверт Л.; пер. с нем. Цедилин Л. М.: Экономика, 2001 . 267 с.
4. Cleveland G., Schroeder R.G. and Anderson J.C. A theory of production competence // Decision Science.
1989. Vol. 20, pp. 655-668
5. Corbett C. and Van Wassenhove L. (1993), “Trade-off? What trade-off? Competence and competitiveness
in manufacturing strategy”, California Management Review, Summer, pp. 107-122.
6. Vickery S.K. Theory of production competence revisited // Decision Sciences, 1991 . Vol. 22. №. 3, pp.
635-643.
7. Бєлікова Ю.В. Емоційний профіль лідера // Соціальна психологія: укр. наук. журн. Київ, 2012. №1 /2
(52). С .283-293.
8. Дерев’янко С. Актуалізація емоційного інтелекту в емоціогенних умовах // Соцiальна психологiя.
2008. №1 (27). С. 96-104.
9. Книш А. Є. Емоційний інтелект лідера у сфері бізнесу: навч. посібник / за заг. ред. О. Г. Романовсь-
кого, С. В. Калашникової. К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2016. 40 с.
10. Филатова О. Эмоциональний интеллект как показатель целостного развития личности // Персонал.
№ 5. 2000. 243 с.
11. Кеннеди Д. Жесткий тайм-менеджмент. Возьмите свою жизнь под контроль / Кеннеди Д.; пер. с
англ. Посредникова А. М: «Альпина Паблишер», 2018, 199 с.
12. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров, разрешение конфликтов. М.:
Народное образование, 1995. 178 с.
13. Хроленко А. Т. Самоменеджмент: для тих, кому від 16 до 20. М.: Економіка, 1996. 139с.
14. Швальбе Б. Личность, карьера, успех / Швальбе Б., Швальбе Х.; пер. с нем. Л.Н. Цедилина; под ред.
В.В. Шолерова. М.: АО Издат. Группа «Прогресс-Интер», 1993. 228 с.
15. Архангельский Г.А. Организация времени. От личной эффективности к развитию фирмы: учеб. по-
собие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 448 с.
16. Трейсі Б. Делегування & керування, Видавництво: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»,
2018. 1 28 с.
17. Євтушенко Г.І. Аналіз стану управління робочим часом та шляхи підвищення ефективності застосу-
вання «тайм-менеджменту» // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служ-
би України / Національний університет ДПС України, Ірпінь, 2014. № 1 . С. 88–96.
18. Маккензи Р.А. Ловушка времени: рекомендации, примеры, советы. М.: Вече : Персей: АСТ, 2005.
479 с.
19. Тигер П., Бэррон-Тигер Б. Делай то, для чего ты рожден: Путь к успешной карьере через самопо-
знание / Тигер П., Бэррон-Тигер Б.; пер. с англ. Н. Б. Демченко. М.: АРМАДА, 1996.
20. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2008. – 336 c.