Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. В. Мунтян

Анотація

В статті досліджуються сучасні тенденції українського рекламного ринку. Виявлено, що се-
ред найбільш впливових та пріоритетних каналів рекламних комунікацій залишаються Інтернет-
реклама та реклама на телебаченні. Окреслені види та дана характеристика ролей реклами. Дос-
ліджені основні засоби реклами, за допомогою яких вона доходить до споживача. На основі стати-
стичних даних окреслені їх переваги та недоліки. Представлений аналіз та прогноз тенденцій роз-
витку українського рекламного ринку в у мовах політичної та соціально-економічної кризи. Робиться
висновок, що сучасний український рекламний сектор вимагає якісного наукового підходу щодо
організації та управління рекламного ринку, налагодження ефективної, рекламної діяльності, яка
гарантувала б суб’єктам рекламного сектору якісний, конкурентоспроможний рекламний продукт.

Ключові слова:
комплекс маркетингових комунікацій, реклама, ринок реклами, рекламна діяльність, тенденції розвитку ринку реклами

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мунтян, І. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ. Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1299
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності підприємств
Біографія автора

І. В. Мунтян, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат соціологічних наук, асистент
кафедра соціології, філософії і права

Посилання

1. Бернет Д. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход / Бернет Д., Мориарти С.; пер.
с англ. Н. Габенов, В. Кузин. СПб., 2001 . 860 с.
2. Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии: Методики создания гениальных идей / Котлер Ф., Три-
ас де Без Ф.; пер. с англ. Т.В. Виноградова, Л.Л. Царук; ред. пер. Т.Р. Тэор. СПб., 2004. 190 с.
3. Сміт П. Комунікації стратегічного маркетингу / Сміт П., Беррі К., Пулфорд А.; пер. з англ. під ред.
проф. Л.Ф. Нікуліна. К., 2001 . С.48-49.
4. Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз / Грин Э.; пер. с англ. В. И. Писарева. СПб., 2003. 222 с.
5. Дэвис Дж. Исследования в рекламной деятельности: Теория и практика. М.: ИД «Вильямс», 2003.
864 с.
6. Hyman M. R., Tansey R., Clark J.W. Research on Advertising Ethics: Past, Present, and Future // Journal
of Advertising. 1994. Vol. 23. No. 3. P. 5–15.
7. Музыкант В.Л. Реклама в действии: история, аудитория, приемы. М.: Эксмо, 2006. 240 с.
8. Пойта І.О. Проблеми та перспективи ринку реклами у системі інструментарію маркетингу // Еконо-
міка. Управління. Інновації: електрон. наук. фах. вид. 2017. № 1 .
9. Рижкова Г.А. Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні //
Економічний Нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). С. 375-380.
10. .Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. К.: ООО «Експерт»,
2001 . 384 с.
11. Грицюта Н.М. Етика реклами як естимаційний орієнтир сучасного суспільства : монографія. К. : Ін-
т журналістики, 2012. 41 6 с.
12. Объем рекламного рынка Украины 2018 г. и прогноз объемов рынка 2019 г. Экспертный прогноз
Всеукраинской рекламной коалиции: веб-сайт. URL: http://mmr.ua/show/obiem_reklamnokommunikatsionnogo_rynka_ukrainy_2018_i_prognoz_obiemov_rynka_2019 (дата звернення: 01 .02.2019).