Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. А. Бондаренко
С. В. Селіхов

Анотація

У статті розглядаються основні аспекти використання інноваційних технологій мотивації пер-
соналу. Пропонується системний підхід до формування мотивації персоналу, виділено основні прин-
ципи формування ефективної системи мотивації персоналу з урахуванням особливостей виноробної
галузі.
Ключові слова:
мотивація персоналу, інноваційні технології мотивації персоналу, виноробні підприємства, система мотивації персоналу

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бондаренко, С., & Селіхов, С. (2016). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.130
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

С. А. Бондаренко, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

кандидат економічних наук, докторант
відділ економічного регулювання природокористування

С. В. Селіхов, ТОВ «Селком ЛТД»

директор ТОВ «Селком ЛТД»

Посилання

1. Щербина В.В. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование: [моногра-
фія] / В.В. Щербина. – М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. – 520 с.

2. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: стратегический менеджмент: [практ. пособие] /
И.В. Афонин. – М.: Изд.-торг. корп. «Дашков и К», 2002. – 380 с.

3. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта: [монографія]
/ М.В. Кларин. – М.: Наука, 2003.–223 с.

4. Бондаренко С.А. Типізація інновацій в забезпеченні балансу інноваційного розвитку виноробних
підприємств / С.А. Бондаренко // Економічні інновації. – 2015. – Вип.№ 60, Книга ІІІ. – С. 15 – 30.

5. Жежель Ю. В. Управління формуванням грошових потоків підприємств виноробної галузі : авто-
реф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» / Ю. В Жежель. – К., 2010.
– 22 с.

6. Старцева В. Н. Инновационные технологии управления мотивацией персонала как проблема совре-
менного менеджмента / В. Н. Старцева. // Вест. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Серия Социальные
науки. – 2008. – № 1 (9). – С. 92–97.

7. Мельникова Т.Ф. Исследование лояльности персонала к компании на основе типологической моде-
ли мотивации В.И. Герчикова / Т.Ф. Мельникова, С.А. Тарануха, А.В. Мельникова, В.Л. Мельникова // Моло-
дой ученый. – 2015. – №23. – С. 595-599.

8. Долженко Р.А. Системный подход к управлению трудовой мотивацией персонала [Электронный ре-
сурс] / Р.А.Долженко // Предпринимательство. – 2010. – № 8, Вып. 2 (165). – С. 70-75. – Режим доступа :
http://www.creativeconomy.ru/articles/10987/

9. Thomas A. Stewart. Intellectual capital. The new wealth of organizations. New York, 2006. 254 p.

10. Биканова О. Мотивація праці як важливий чинник забезпечення ефективного управління персона-
лом підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf-cv.at.a/forum/53-482-1