Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ США)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. Л. Горбаневич
П. В. Іванюта

Анотація

Обґрунтована необхідність дослідження ринку цінних паперів, що полягає у розкритті процесів
функціонування ринкових відносин в економіці держави, де основна увага приділяється зміні відсотко-
вих ставок, вартості грошей та цінних паперів, кредитної політики комерційних банків тощо, які відо-
бражаються на економіці держави – на прикладі США.
Сутність функціонування ринку цінних паперів у США полягає у тому, що він поділяється на бір-
жовий і позабіржовий, або, іншими словами, первинний і вторинний ринки. А стан функціонування ри-
нку цінних паперів у США на сьогоднішній день відображає ті реалії і фундаментальні принципи, якими
були побудовані фінансові ринки у 50 - 90-ті рр. XX ст. Саме це вищезазначене й уповільнює стрімку
перебудову й осучаснення фінансових ринків, властиве для останніх кількох років.
Також слід зазначити особливості державного регулювання ринку цінних паперів у США, що по-
лягають у втручанні у діяльність фондових бірж та виділення коштів для активізації кредитних опера-
цій спільно з банківськими установами.

Ключові слова:
цінні папери, акції, банки, фондовий ринок, економіка

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Горбаневич, В., & Іванюта, П. (2019). РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ США). Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1300
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

В. Л. Горбаневич, Львівський торговельно-економічний університет вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, 79000

аспірант
кафедра фінансів, банківської справи та страхування

П. В. Іванюта, Вінницький кооперативний інститут вул. Академіка Янгеля, 59, м. Вінниця, 21 009

доктор наук з державного управління, доцент
кафедра менеджменту