Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ США)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П. В. Іванюта
В. Л. Горбаневич

Анотація

Обґрунтована необхідність дослідження ринку цінних паперів, що полягає у розкритті процесів
функціонування ринкових відносин в економіці держави, де основна увага приділяється зміні відсотко-
вих ставок, вартості грошей та цінних паперів, кредитної політики комерційних банків тощо, які відо-
бражаються на економіці держави – на прикладі США.
Сутність функціонування ринку цінних паперів у США полягає у тому, що він поділяється на бір-
жовий і позабіржовий, або, іншими словами, первинний і вторинний ринки. А стан функціонування ри-
нку цінних паперів у США на сьогоднішній день відображає ті реалії і фундаментальні принципи, якими
були побудовані фінансові ринки у 50 - 90-ті рр. XX ст. Саме це вищезазначене й уповільнює стрімку
перебудову й осучаснення фінансових ринків, властиве для останніх кількох років.
Також слід зазначити особливості державного регулювання ринку цінних паперів у США, що по-
лягають у втручанні у діяльність фондових бірж та виділення коштів для активізації кредитних опера-
цій спільно з банківськими установами.

Ключові слова:
цінні папери, акції, банки, фондовий ринок, економіка

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Іванюта, П., & Горбаневич, В. (2019). РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ США). Food Industry Economics, 11(1). https://doi.org/10.15673/fie.v11i1.1300
Розділ
Інноваційно-інвестиційні проблеми
Біографії авторів

П. В. Іванюта, Вінницький кооперативний інститут вул. Академіка Янгеля, 59, м. Вінниця, 21 009

доктор наук з державного управління, доцент
кафедра менеджменту

В. Л. Горбаневич, Львівський торговельно-економічний університет вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, 79000

аспірант
кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

1 . Стиглиц Джозеф Юджин. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся
99% населения? / Стиглиц Джозеф Юджин; пер. с англ. Ф. А. Исрафилова. М.: Эксмо, 2016. 480 с. (Top
Economics Awards)
2. Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг): учеб. пособие / Кондрашихин А.Б. и др. К.: Центр учебной
литературы, 2008. 376 с.
3. Поважний О.С., Орлова Н.С., Свєчкіна А.Л. Цінні папери і фондовий ринок: навч. посібник. Львів:
Магнолія 2006, 2010. 361 с.
4. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования.
М.: ИНФРА-М, 1996. 304 с.
5. Хагстром Роберт, Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Стратегия и тактика
великого инвестора / Хагстром Роберт, Уоррен Баффет. / под ред. В. А. Кравченко; пер. с англ. Н. Г. Яцюк.
М.:Эксмо, 2010. 304 с.
6. Льюїс Майкл. Flash Boys. Ринок цінних... секунд: революція на Уолл-стрит / Льюїс Майкл; пер. з
англ. А. Рогози. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. 296 с.
7. Фондовые рынки США : основные понятия, механизмы, терминология. М.: Церих-ПЭЛ, 1992. 1 84 с.
8. Гох Лео. Как реально работает фондовый рынок. Секретное руководство для инвестора-«партизана» /
Гох Лео.; пер. с англ. В. А. Сомило. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 368 с.
9. Пугачова Є.В. Принципи формування і функціонування ринку цінних паперів в Україні // Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2014. Вип.24, Т.3. С. 108–111 .
10. Как открыть счет на бирже Nasdaq / How to open an account on the Nasdaq. URL:https://teslagroup.com.ua/kak-otkryt-schet-na-birzhe-nasdaq/ (дата звернення – 28.11 .2018 р.)
11 . Калачова Г., Колесніченко О. «Чорний тиждень» для фінансових ринків: тимчасовий струс чи
початок нової кризи // Українська правда. Серія: Економічна правда. 2018. 9 лютого. URL:
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/9/ 633908/ (дата звернення 5.12.2018 р.)
12. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV : за станом
на 15.05.2018 року № 2418-VIІI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (дата звернення - 11 .12.201 8
р.)
13. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. №
448/96-ВР : за станом на 15.05.2018 року № 2418-VIІI. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-
%D0%B2%D1 %80 (дата звернення - 11 .12.2018 р.)
14. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV : за станом на 23.11 .201 8 року № 2628-
VIІI. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення - 11.12.2018 р.)
15. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. за станом на 17.01 .2019 року № 2672-
VIІI. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення - 5.02.2019 р.)