Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. В. Ангелов
С. А. Дмитрашко

Анотація

У статті розглянута специфіка ділового спілкування. Ділове спілкування підкорено інтересам
справи, успішність якої залежить від дотримання правил правового характеру і правил міжособистіс-
ного спілкування. Авторами визначено моделі ділового спілкування. У практиці ділового спілкування
існують моделі ділових комунікацій, які актуальні у конкретній ситуації та реалізуються в залежності
від інтересів справ. Модель суперництва придатна до боротьби за матеріальні та нематеріальні пре-
ференції. Модель домінування використовується в жорстких умовах перемовин. Модель партнерства
найбільш орієнтована на рівноправність учасників ділового спілкування і сприяє досягненню ухвале-
ного завдання.
Сучасний менеджмент передбачає ефективну організацію ділового процесу на основі рекоме-
ндацій соціоніки. Авторами проаналізовано рекомендації соціоніки щодо створення умов ефективної
діяльності групи та успішної комунікації суб’єктів ділового процесу. Рекомендації соціоніки дозволяють
структурувати групу задля рішення певних завдань, сприяють створенню позитивної атмосфери в
колективі, дозволяють досягати ухвалених рішень з високою результативністю, оскільки враховують
уроджені структури психосоціотипів соціону.
У діловому спілкуванні важливою формою комунікації є бесіда. Функціональність бесіди визна-
чається обміном якісною інформацією, можливістю її перевірити та зробити ґрунтовні висновки щодо
ділових пропозицій, призначень співробітників. Метод регламентованої бесіди придатний для швидко-
го визначення професійного рівня співробітника. Метод цілеспрямованої бесіди із взаємним обміном
інформацією продуктивний при необхідності вирішувати довгострокові завдання. Метод вільної бесіди
використовується у складних ситуаціях і передбачає розвинутий емоційний інтелект.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій впливає на форми ділового спілкування. Нові
форми комунікацій – вебінари, блогосфера, соціальні мережі удосконалюють ділову комунікацію як
всередині організації, так і створюють нові можливості ділової взаємодії у глобальній спільноті.
Ключові слова:
ділове спілкування, моделі ділового спілкування, менеджер, група, бесіда, соціоніка, сучасна ділова комунікація

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ангелов, Г., & Дмитрашко, С. (2016). ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Food Industry Economics, 8(2). https://doi.org/10.15673/fie.v8i2.134
Розділ
Соціально-економічні аспекти розвитку
Біографії авторів

Г. В. Ангелов, Одесская национальная академия пищевых технологий

доктор философских наук, профессор

С. А. Дмитрашко, Одесская национальная академия пищевых технологий

кандидат политических наук, ст. преподаватель
кафедра социологии, философии и права

Посилання

1. Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. –
223 с.

2. Калинаускас И. Игры, в которые играет Я / И. Калинаускас. – Рига : Школа Мастера Игры, 2011. –
43 с.

3. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Питер, 2008. – 105 с.

4. Доусон Р. Мастерство общения в любой ситуации / Р. Доусон; пер. с англ. В. Скоробогатова. –
Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного досуга»; Белгород : ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досу-
га», 2011. – 400 с.

5. Шапарь В. Курс практической психологии / В. Б. Шапарь. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Се-
мейного досуга»; Белгород : ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2009. – 416 с.

6. Ангелов Г. Искусство управления / Г. В. Ангелов, Б. В. Егоров и др. – Одесса : Изд-во КП ОМД,
2011. – 619 с.

7. Стратиевская В. Как сделать, чтобы мы не расставались (соционика) / В. Стратиевская. – М. : Изд.
Дом МСП, 1997. – 496 с.

8. Столяренко Л. Д. Психология: Учебник для вузов / Л. Д. Столяренко. – СПб. : Питер, 2008. – 592 с.

9. Ангелов Г. В. Менеджмент: инновационно-стратегические и психолого-этические аспекты
/ Г. В. Ангелов, В. В. Левчук, С. В. Котлик и др. – Одесса : Астропринт, 2009. – 480 с.

10. Грошев С. 48 психологических приемов и 99 золотых правил, чтобы подобрать ключик к любому
человеку / С. Грошев. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород : ООО «Книжный клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2012. – 448 с.