Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз стану торгівлі агропродовольчими товарами України з країнами Африки

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П. О. Антонюк
О. П. Антонюк
Т. М. Ступницька
Х. О. Баранюк

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню сучасного стану торгівлі України і країн Африки агропро-
довольчими товарами. З цією метою пропонується використання в аналізі товарної та територіальної
(по субрегіонах Африки) структур експорту, що дає можливість встановити особливості напрямів екс-
портних потоків. Виявлено, що основні обсяги агропродовольчої продукції направляються в шість кра-
їн Північної Африки. В інші 48 країн, а саме в Субсахарську Африку, де проживає більше 80,0% насе-
лення континенту, що є потенційно величезним ринком для українських підприємств, приходиться
близько 18,0% імпорту з України. Торгівля з цими країнами знаходиться на початковому етапі розвит-
ку. Встановлено, що для всіх субрегіонів, основними товарами імпорту з України є продукти рослинно-
го походження і жири та олії тваринного та рослинного походження. Але їх частка в загальному про-
довольчому імпорті поступово скорочується з 96,4% в 2013 р. до 84,3% в 2017 р. Також аналіз експор-
ту в розрізі товарних груп показує чітку тенденцію до зростання абсолютно і відносно продажу з Украї-
ни продуктів тваринного походження і готових харчових продуктів. Виконаний аналіз показує, що Укра-
їна недостатньо використовує можливості розширення своєї присутності на африканському ринку аг-
ропродовольчої продукції. Зроблено висновки про високу ефективність торгівлі з країнами Африки,
про що свідчить коефіцієнт покриття експортом імпорту – самий високий у порівнянні з іншими напря-
мами – СНД, ЕС, Азії. Доведено необхідність для розширення експорту в Африку різних заходів дер-
жавної підтримки, в т.ч. дипломатичної. У висновках представлено рекомендації стосовно збільшення
продаж агропродовольчої продукції на ринках країн Африки, а також напрям подальших наукових до-
сліджень.

Ключові слова:
агропродовольча продукція, експорт, товарна структура, субрегіони, територіальна структура, сальдо, дипломатична підтримка

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Антонюк, П., Антонюк, О., Ступницька, Т., & Баранюк, Х. (2019). Аналіз стану торгівлі агропродовольчими товарами України з країнами Африки. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1388
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

П. О. Антонюк, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, науковий співробітник
відділ ринкових механізмів і структур

О. П. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Х. О. Баранюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

асистент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Антонюк О.П., Антонюк П.О., Лисюк В.М. Країни Азії – головний партнер України в торгівлі аг-
ропродовольчим товарами // Економіка харчової промисловості. 2018. T. 10, вип. 2. С. 22-30. doi:
10.15673/fie.v10i2957
2. Державна служба статистики України: [Веб-сайт]. 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення:
5.04.2019).
3. Друженко В. Борошно: шляхи експорту незбагненні // Пропозиція. 2018. вип. 1. С. 158-161.
4. Духницький Б.В. Глобальний попит на продовольство // Економіка АПК. 2018. вип. 8. С. 102-105.
5. Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Деменчук В.В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого
ринку та виробництва продовольства в Україні // Економіка АПК. 2018. вип. 9. С. 34-43. doi: 10.32317/2221 -
1055.201809034
6. Лисак М.А., Шеремет О.О. Зовнішня торгівлі в умовах інтеграції України // Економіка АПК. 2017.
вип. 12. С. 69-74.
7. Маслак О., Куценко І. Особливості українського експорту // Пропозиція. 2017. вип. 10. С. 156-158.
8. Нелеп В.М. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України // Економіка
України. 2011. вип. 9. С. 54-63.
9. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини: монографія / за
ред. Лупенка Ю.О., Пугачова М.І. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2015. 320 с.
10. В новом сезоне Египет существенно сократил импорт украинского подсолнечного масла //
ELEVATORIST.COM главный элеваторный сайт страны: [Веб-сайт]. 2018.
URL: https://elevatorist.com/novosti/6737-v-novom-sezone-egipet-suschestvenno-sokratil-import-ukrainskogopodsolnechnogo-masla (дата звернення: 2.04.2019).
11. Карта, которая объясняет разницу в торговой политике Запада и Украины // BusinessViews Casual
business insights: [Веб-сайт]. 2018. URL: https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/karta-kotoraja-objasnjaetraznicu-v-torgovoj-politike-zapada-i-ukrainy-1797/(дата звернення: 2.04.2019).
12. Експорт до Африки: можливості і перешкоди // Пропозиція головна платформа для агробізнесу:
[Веб-сайт]. 2017. URL: https://propozitsiya.com/ua/eksport-do-afriki-mozhlivosti-i-pereshkodi (дата звернення:
2.04.2019).
13. Экспорт в Африку: в чем шансы и риски для украинских компаний // ЛіГА.Бізнес: [Веб-сайт].
2018. URL: https://biz.liga.net/uaexport/all/article/eksport-v-afriku-v-chem-riski-i-vozmojnosti-dlya-ukrainskiykompan (дата звернення: 2.04.2019).
14. Afrique subsaharienne : la facture des importations alimentaires continue de flamber // LA Afrique
TRIBUNE: [Website]. 2017. URL: https://afrique.latribune.fr/finances/commodities/2017-06-11/afrique-subsahariennela-facture-des-importations-alimentaires-continue-de-flamber-736553.html (viewed on: 2.04.2019).
15. L'Egypte, L'Algérie et le Maroc sont le plus gros importateurs du ble dans le monde// Maghreb Emergent:
[Website]. 2017. URL: https://maghrebemergent.info/L-Egypte-L-Alg%C3%A9rie-et-le-Maroc-sont-le-plus-grosimportateurs-du-ble-dans-le-monde/ (viewed on: 2.04.2019).
16. En 2016, le continent africain a importe des produits alimentaires pour 65.8 milliars dolars (rapport) //
ECOFIN: [Website]. 2017. URL: https://www.agenceecofin.com/commerce/2709-50609.-en%202016-le-continentafricain-a-importe-des-produits-alimentaires-pour-65.8-milliars-dolars-rapport (viewed on: 2.04.2019).
17. En 2017, L`Algerie sepositione sur le marché africain de sucre// Commod Africa: [Website]. 2017. URL:
https://www.commodafric.com/08-01 -2018-en-2017-lalgerie-sepositione-sur-le- marché-africain-de-sucre (viewed on:
2.04.2019).
18. La situation des marches des produits agricoles. Commerce et securite alimentaire trouver en meilleur
equlibre entre les priorites nationale et le lien common // Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture. 2015. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090f.pdf (viewed on: 5.04.2019).
19. Importations alimentaires: L'Afrique attendra 110 milliards dollars d'ici a 2030 jans une alternative credible: Adiac.-congo [Website]. 2017. URL: http://www.adiac.-congo.com/content/importations-alimentaires-L'Afriqueattendra-110-milliards-dollars-d'ici-a-2030-jans-une-alternative-credible (viewed on: 2.04.2019).
20. Les produits les plus importés par l'Afrique: WaystoCup [Website]. 2017.
URL:https://www.waystocap.com/blog/?s=Les+produits+les+plus+import%C3%A9s+par+l%27Afrique (viewed on:
2.04.2019).