Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Власний капітал: підходи до його визначення, класифікації та його структура

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

T. Markova
O. Volodina
O. Mytrofanov
A. Chehlatonieva

Анотація

У статті розглядається сутність поняття «власний капітал» та концептуальні підходи до його
визначення та класифікації. Визначено, що поняття «капітал» має коріння з часів античності, і означа-
ло джерело нагромадження багатства. Проте, в сучасних умовах ринкової системи «капітал» є уза-
гальнюючим й водночас різновидним, адже охоплює інтелектуальний, природний, соціальний капітал.
На підставі узагальнення різних тлумачень поняття «капітал» різними авторами та джерелами, надано
визначення «власний капітал підприємства». Обґрунтовано важливість правильного розрахунку струк-
турної збалансованості, яка є запорука фінансової конкурентоспроможності, фінансової стійкості та
платоспроможності в сучасних швидких фінансово-економічних та законодавчих змін. Визначено три
підходи до класифікації структури підприємства відповідно до нормативно-законодавчої бази (націо-
нальної та міжнародної) та практичного аспекту. Розглядається теоретичні та практичні структурні об-
лікові аспекти. Визначено, що в теоретичному аспекті капітал розглядається як сукупність власного та
позикового. Тоді як в практичному аспекті (згідно обліково-статистичних документів) капітал класифі-
кується на різні його види. Саме така деталізація дозволяє вести аналітичний облік та бути гнучким до
внутрішньогосподарських змін на підприємстві. Проведений практично-аналітичний аналіз структури
власного капіталу на підставі даних фінансової звітності підприємства свідчить про те, що власний
капітал підприємства в сучасних умовах господарювання зменшується, зокрема, за рахунок збільшен-
ня непокритого збитку. Перевага позикового капіталу у формі кредиторської заборгованості свідчить
про необхідність прийняття оптимальних рішень щодо своєчасного контролю та корегування структу-
ри капіталу підприємства за впливом динаміки та особливостей соціально-економічних та фінансових
процесів в Україні.

Ключові слова:
власний капітал, структура, підприємство, класифікація

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Markova, T., Volodina, O., Mytrofanov, O., & Chehlatonieva, A. (2019). Власний капітал: підходи до його визначення, класифікації та його структура. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1392
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

T. Markova, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

O. Volodina, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

Assistant
Department of Foreign Languages

O. Mytrofanov, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

The student of the fourth grade of Economy, Business and Control Faculty

A. Chehlatonieva, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

The student of the second grade of Economy,
Business and Control Faculty Odessa National
Academy of Food Technologies

Посилання

1. Yushko, S. V., & Luhova, A. (2011). Krytychnyi analiz ekonomichnoi sutnosti poniattia «kapital pidpryiemstva». Visnyk Ekonomiky Transportu I Promyslovosti, (36), 234-238.
2. Aref’ieva, O. V., Miahkykh, I. M., & Rosumaka, T. H. (2016). Vlasnyi kapital pidpryiemstva ta problemy
yoho formuvannia. Intelekt XXI, (6), 161 -169.
3. Ivchenko, L. V. (2016). Vlasnyi kapital: Suchasnyi pohliad na yoho sutnist ta skladovi. Molodyi
Vchenyi, (3), 79-83.
4. Tkachenko, N. M. (2006). Bukhhalterskyi finansovyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist. Kyiv: Alerta.
5. Horodnia, T. A., & Saviv, M. R. (2013). Diahnostyka kapitalu pidpryiemstva. Naukovyi Visnyk NLTU
Ukrainy, (23.10), 185-190.
6. Ivchenko, L. V., & Udovyk, N. L. (2016). Vlasnyi kapital: Dzherela formuvannia ta funktsii. Molodyi
Vchenyi, (1 (1)), 55-59.
7. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.99 r. №996-KhIV za stanom na 16.11.2018 r. (2018). Retrieved April 07, 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
8. Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti: Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku №1:
Zatv. nakazom Minfinu vid 07.02.2013 r. № 73 za stanom na 20.06.2018 r. (2018). Retrieved April 07, 2019, from
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
9. Podannia finansovoi zvitnosti: Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku № 1. (2012). Retrieved April
07, 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013
10. Bazylevych, V. D. (Ed.). (2008). Ekonomichna teoriia: Politekonomiia (7th ed.). Kyiv: Znannia-Pres.
11. Burkynskyi, B. V., & Horiachuk, V. F. (2014). Kapitalizatsiia ekonomiky rehioniv Ukrainy. Odesa:
IPREED NANU.
12. Korkushko, O. N. (2013). Klasyfikatsiini vydy vlasnoho kapitalu, yak ob’iekta obliku. Stalyi Rozvytok
Ekonomiky, (4), 262-265.
13. Butynets, F. F., & Horetska, L. L. (2002). Bukhhalterskyi oblik u zarubizhnykh krainakh. Zhytomyr: PP
«Ruta».
14. Valikov, V. P. (2017). Protses optymizatsii struktury kapitalu promyslovoho pidpryiemstva. Visnyk Pryazovskoho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu, (33), ekonomichni nauky, 225-234.
15. Antoniuk, O. P., Stupnytska, T. M., & Kuprina, N. M. (2015). Ekonomichnyi analiz. Lviv: Mahnoliia 2006.