Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Управління реверсивними процесами підприємств в циркулярній економіці

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

I. Sedikova

Анотація

Високі темпи приросту споживання природних ресурсів за останні роки, забруднення навколи-
шнього природного середовища сприяють розвитку теорій щодо майбутнього забезпечення природ-
ними ресурсами людей на Землі. Головною умовою досягнення сталого розвитку є перехід до най-
більш відповідального виробництва і споживання – циркулярної економіки. Метою статті є досліджен-
ня концепції сталого розвитку та необхідності її впровадження в економічну діяльність, визначення
ідей, що впливають на сучасну концепцію циркулярної економіки.
Поняття стійкого розвитку і циркулярної економіки багато в чому схожі. Головними відміннос-
тями є, по-перше, мотиви сталого розвитку засновані на минулих поширених традиціях, в той час як
мотивами циркулярної економіки є наголос на то, що ресурси можуть бути використані більш ефекти-
вним способом. По-друге, сталий розвиток націлений на те, щоб принести користь навколишньому
середовищу, економіці та суспільству в цілому, в той час як основні бенефіціари циркулярною еконо-
міки – це економічні суб’єкти, які застосовують цю систему.
Отже можемо зробити висновок що, циркулярна економіка – це невід’ємна частина амбітної
концепції сталого розвитку її завданням є відділення економічного зростання від споживання природ-
них ресурсів. Паралельно з цим, циркулярна економіка є передумовою і драйвером четвертої промис-
лової революції. Цифрові технології, які є результатом четвертої промислової революції, надають ши-
рокі можливості для збору, обробки отриманих даних.
Цифрова економіка створює світ, в якому віртуальні та фізичні системи виробництва гнучко
взаємодіють між собою на глобальному рівні.
Відповідно до цієї моделі, циркулярна економіка повинна забезпечувати поетапне відтворен-
ня, основою якої є природі принципів ресурсної ефективності та безвідходності. Для досягнення цього
відбувається поділ на два види замкнутих циклів: біологічний і технічний. Головною умовою існування
та правильного функціонування даної системи є не змішуваність двох циклів в процесі циркуляції.  Основу циркулярної економіки утворюють замкнуті ланцюги поставок. Вони об’єднують зви-
чайні процеси прямого ланцюга поставок із зворотними логістичними процесами, які варіюються від
відновлення продукту, ремануфактурінга, розбирання та повторного використання окремих частин.
Застосування даних видів діяльності може бути реалізовано завдяки Індустрії 4.0, що сприяє
більш ефективній координації матеріальних та інформаційних потоків. Ключовим завданням у цьому
процесі є ефективне генерування, збір, обробка та надання інформації про матеріальний зміст кожно-
го продукту, його використання, місцезнаходження в системі відходів.

Ключові слова:
реверсивні процеси, управління, сталий розвиток, циркулярна економіка

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Sedikova, I. (2019). Управління реверсивними процесами підприємств в циркулярній економіці. Food Industry Economics, 11(2). https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1394
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

I. Sedikova, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Associate Professor
Department of Management and Logistics

Посилання

1. Razvitie i mezhdunarodnoe ekonomicheskoe sotrudnichestvo: Problemyi okruzhayuschey sredyi. Retrieved
April 02, 2019, from http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
2. Pialot, O., Bisiaux, J., & Millet, D. (2017). «Upgradable PSS»: Clarifying a new concept of sustainable consumption/production based on upgradablility. Journal of Cleaner Production, (4 (141)), 538-550. doi:
10.1016/j.jclepro.2016.08.161
3. Our seas are being decreased, fish are dying – but humanity is threatened too. (2015). Retrieved April 02,
2019, from https://www.theguardian.com/environment/2015/sep/20/fish-are-dying-but-human-life-is-threatened-too
4. 4Ocean Team. How Much Trash Is In Our Ocean? (2017). Retrieved April 8, 2019, from
https://4ocean.com/blogs/blog/how-much-trash-is-in-our-ocean
5. World Bank. Knowledge Papers: Urban Development Series. Chapter 3: Waste Generation. (2016). Retrieved April 07, 2019, from http://siteresources.worldbank.org/Resources/336387/Chap3.pdf
6. Kumar, S. (2016). Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable Development Goals (SDGs):
Addressing Unfinished Agenda and Strengthening Sustainable Development and Partnership. Indian Journal of Community Medicine, 1(41), 1 -4. doi: 10.4103/0970-0218.170955
7. Geissdoerfer, M. (2017). The Circular Economy - A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 4(143), 757-768. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.12.048
8. Pakhomova, N. V., Richter, K. K., & Vetrova, M. A. (2017). Circular Economy as Challenge to the Fourth
Industrial Revolution. Innovatsii, 7(225), 66-70.
9.Wupperinst.org. (2017). Retrieved April 5, 2019, from
https://wupperinst.org/fa/redaktion/publications/In_Brief_2017–4_en.pdf.
10. Savina, I. V. (2017). Postindustrialna ekonomika yak ekonomichna katehoriia, etapy stanovlennia ta rushiini syly. Visn. Ternopilskoho Nats. Un-tu, ekonomichni nauky, 1 -34.
11. Varian, H. (1992). Microeconomic Analysis. N-Y: WW Norton.
12. Shvab, K. (2017). Chetvertaya promyishlennaya revolyutsiya. Moscow: Eksmo.
13. Pister, E. I., Daynichenko, A. V., & Shestakova, A. V. (2018). Chetvertaya promyishlennaya revolyutsiya:
Megatrendyi. In Innovatsionnoe razvitie: Potentsial nauki i sovremennogo obrazovaniya (pp. 50-61). SPb.: «Nauka i
Prosveschenie».
14. Rykhter, K. (2017). Tsyfrova ekonomika – innovatsiia 21 st: Vyklyky stiikoho rozvytku. In Innovatsiiinyi
rozvytok: Potentsial nauky ta suchasnoi osvity (pp. 48-50). Kyiv: «Osvita 21 st.».
15. Industriia 4.0: Chetverta promyslova revoliutsiia yak stymul hlobalnoi konkurentospromozhnosti. (2017).
Retrieved April 05, 2019, from http://pmef-2017/articles/4277607
16. Pahomova, N. V., & Vetrova, M. A. (2017). Perehod k tsirkulyarnoy ekonomike i zamknutyim tsepyam
postavok kak faktor ustoychivogo razvitiya. Vest. SPb Un-ta, 3(2), 5. ekonomika, 244-267.
17. Macarthur, E. O. (2015). Еllen MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale
For An Accelerated Transition. Retrieved April 06, 2019, from
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/downloads/Foundation-9-Dec-2015.pdf
18. Battin, D. (2017). Closed Loop Supply Chain (CLSC): Economics, Modeling, Management and Control. International Journal of Production Economics, 2(183), 321 -329. doi: 10.1016/j.ijpe.2016.11.020
19. Wilts, H. (2017). The digital circular economy: Can the digital transformation pave the way for resourceefficient materials cycles? Berlin: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH. doi:
10.19080/IJESNR.2017.07.555725
20. Korhonen, J. (2018). Circular Economy: The Concept and its Limitations. Ecological Economics,21(143),
37-46. doi: 10.1016/j.ecolecon.2017.06.041