Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vaskovska K.
Volodina O.
Doycheva K.
Kukushkina O.

Анотація

У статті досліджені визначення сутності категорії «кредиторська заборгованість» з точки зору
вітчизняного законодавства і на думку вітчизняних і закордонних фахівців в області бухгалтерського
обліку.
Вивчено критерії класифікації кредиторської заборгованості за термінами погашення, визначе-
ні оптимальні етапи управління кредиторською заборгованістю.
Перераховано основні показники для аналізу стану кредиторської заборгованості. Автори пуб-
лікації прийшли до висновку, що дослідження динаміки кредиторської заборгованості, планування її
приросту щодо минулих періодів, дотримання своєчасного погашення та контроль за оптимальним
співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості дозволяють успішно використовувати
помилки адміністративного персоналу для їх подальшого недопущення.
Авторами встановлені позитивні і негативні наслідки накопичення підприємством сум креди-
торської заборгованості.
Вивчення відповідності сум кредиторської заборгованості, встановлення причин її утворення і
термінів погашення, визначення терміну оборотності, перевірка наявності простроченої та безнадійної
кредиторської заборгованості, перевірка достовірності відображення сум кредиторської заборгованос-
ті (за відповідними статтями пасиву балансу підприємства) є ключовими моментами в аналізі, оцінці
та ефективності управління розмірами кредиторської заборгованості підприємства.
Згідно неоднорідності кредиторської заборгованості за видами і ступенем впливу на діяльність
підприємства авторами запропонована її класифікація для ефективного управління, а також методика
аналізу кредиторської заборгованості щодо розмірів і термінів погашення.
У результаті дослідження були зроблені висновки про те, що управління кредиторською забор-
гованістю починається з моменту укладення договору, в якому прописуються відповідальності сторін, і
до визнання підприємства банкрутом. Вміле управління і маневрування розмірами кредиторської за-
боргованості є визначальним моментом в подальшому розвитку діяльності і процвітання самого підп-
риємства.

Ключові слова:
підприємство, зобов’язання, кредиторська заборгованість, класифікація заборгованості, аналіз, управління кредиторською заборгованістю

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
K., V., O., V., K., D., & O., K. (2019). КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ. Food Industry Economics, 11(3). https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1457
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

Vaskovska K., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

Volodina O., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

Assistant
Department of Foreign Languages

Doycheva K., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

PhD., Assistant
Department of Accounting and Auditing

Kukushkina O., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Undergraduate
Department of Accounting and Auditing

Посилання

1 . Zabezpechennia, umovni zobov’iazannia ta umovni aktyvy: Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku №37: zatv. IASB vid 01.01.2012 r. za stanom na 30.06.2017 r. (2017). Retrieved July 26, 201 9, from
https://ips.ligazakon.net/document/view/MU17051 .
2. Zobov’iazannia: Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 11: zatv. nakazom Minfinu vid 31.01.2000
r. № 20 za stanom na 08.02.2014 r. (2014). Retrieved July 24, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-
00.
3. Butynets, F. F., & Horetska, L. L. (2003). Bukhhalterskyi oblik u zarubizhnykh krainakh. Zhytomyr: Ruta.
4. Honcharuk, R. P. (2015). Sutnist ta klasyfikatsiia kredytorskoi zaborhovanosti: kolizii naukovykh pidkhodiv. Visnyk Zhytomyrskoho Derzhavnoho Tekhnolohichnoho Universytetu, (1 (59), Ch. 1), 48–51 .
5. Novytska, N. V. (2012). Teoretychni aspekty poniat «debitorska zaborhovanist» i «kredytorska zaborhovanist». Aktualni Problemy Ekonomiky, (2), 286–290.
6. Harasym, P. M., Harasym, M. P., & Lobod, N. O. (2014). Strukturna dynamika zobov’iazan pidpryiemstva
yak klasychna oblikovo-analitychna paradyhma. Ekonomichni Nauky, (11 (41), Ch. 2 ), 108.
7. Sadovska, I. B., Bozhydarnik, T. V., & Nahirska, K. Ye. (2013). Bukhhalterskyi oblik. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury».
8. Stupnytska, T. M. (2018). Kredytorska zaborhovanist: otsinka ta mekhanizmy upravlinnia. Ekonomika
Kharchovoi Promyslovosti, 10(4), 66–78. doi: 10.15673/fie.v10i4.1134
9. Tkachenko, N. M. (2013). Bukhhalterskyi finansovyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist (6 (dopov. i pererob.)). Kyiv: Alerta.
10. Tomchuk, O. F. (2018). Analitychne zabezpechennia upravlinnia kredytorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva. Naukovyi Visnyk Lvivskoho Natsionalnoho Universytetu Veterynarnoi Medytsyny Ta Biotekhnolohii Imeni
S.Z. Gzhytskoho, (2 (69), 160–164. doi: 10.15421/nvlvet6931
11 . Tsal-Tsalko, Yu. S. (2008). Finansovyi analiz. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.
12. Chebanova, N. V., & Vasylenko, Yu. A. (2002). Bukhhalterskyi finansovyi oblik. Kyiv: Vydavnychyi tsentr
«Akademiia».