Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПІДПРИЄМСТВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Седіков В. Д.

Анотація

Досліджуються особливості управління логістичними ланцюгами та основні напрями розвитку,
роль і місце вантажного транспорту в логістичному ланцюгу руху зернових вантажів. Сформульовано
тенденції розвитку вантажоперевезень автомобільним транспортом зернових вантажів. Представлені
основні провайдери логістичних послуг в умовах розвитку інтеграційних процесів. Аналіз цілей і за-
вдань учасників логістичного ланцюга руху зернових вантажів виявив роз’єднаність їх економічних ін-
тересів та суперечності, що виникають у ході їх взаємодії. Передбачається, що реалізація запропоно-
ваних напрямів з консолідації дій учасників логістичного ланцюга та використання IT-технологій в
управлінні бізнес-процесами підприємств дозволить отримати конкурентні переваги від послуг, що на-
даються, підвищити їх якість, оптимізувати витрати, знизити собівартість перевезень.

Ключові слова:
логістика, сервіс, логістичний аутсорсинг, транспорт, транспортний потік, логістичний провайдер, логістичний ланцюг

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Д., С. (2019). УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПІДПРИЄМСТВ. Food Industry Economics, 11(3). https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1462
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

Седіков В. Д., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Дибська В.В., Сергеєв В.І. Моделі опреційної діяльності логістичних центрів // Логістика та управ-
ління ланцюгами постачання. 2012. T. 2, вип. 1. С. 13-21.
2. Проблеми логістики // news grain Ukraine 2019: problemy lohistyk. Київ, 2019. URL: https://landlord.ua
(дата звернення: 06.08.2019).
3. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 458 с.
4. Грамберг А.Г. Экономическое пространство: трансформация на рубеже века и альтернативы буду-
щего // Общество и экономика. 2015. T. 1, вып. 3. С. 225-240.
5. Стратегічне управління логістикою: посібник. К.: ІНФРА, 2017. 450 с.
6. Щербаков В.В. Логістика та управління ланцюгами постачання // Проблеми логістики. 2015. T. 1,
вип. 4. С. 12-18
7. Studfiles.net: [інтернет-портал]. Тернопіль, 2019. URL: https://studfiles.net (дата звернення: 4.08.2019).
8. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: монография. Москва: Книж-
ный мир, 2016. 385 с.
9. Aktas Е. Penalty and Reward Contracts Between a Manufacturer and Logistics Service Provider // Logistics
Research. 2016. Vol. 9, No. 1. P. 7-14. doi: 10.1007/s12159-016-0136-9
10. Логістика: навч. посібник / Новиков О.А. та ін. К.: Науковий простір, 2011. 280 с.
11. Багимов А.В. Классификация различных типов потоков и правовых связей в логистических систе-
мах доставки грузов // Логистика и управление цепями поставок. 2013. T. 59, вип. 6. С. 60-70
12. Daneshzand F. The Vehicle-Routing Problem // Logistics Operations and Management Concepts and Models. 2011. Vol. 9, No. 4. P. 127-153. doi: 10.1016/B978-0-12-385202-1.00008-6
13. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження
від 30 травня 2018 р. № 430-р. // Урядовий портал. Київ: Кабінет Міністрів України, 2018. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р (дата звернення 6.08.2019)
14. Савін Д.А., Карх Г.В. Вплив процесного подхіду на ефективність логистичної системи
підприємства // Наук. вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова / ОНУ ім. І. І. Мечнікова.
Одеса, 2018. T. 4, вип. 11. С. 28-31
15. Салаутін А.М. Автомобільні перевезення в Україні: зб. наук. праць Одеського нац. політех. ун-ту.
Одеса: ОНПУ, 2018. 38 с.
16. Нікішина О.В. Логістична структура товарного ринку: теоретичні положення та прикладні аспекти
// Економіка харчової промисловості, 2019. T. 11, вип. 2. С. 20-30. doi: 10.15673/fie.v11 i2.1391