Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ АВАНГАРДІВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dobrianskа N.
Nikoliuk O.
Lebedieva V.

Анотація

У статті проаналізовано динаміку створення об'єднаних територіальних громад (ОТГ) в Одесь-
кій області та Україні. Розміри створених об'єднаних територіальних громад різняться в своїх розмірах
за чисельністю населення, території, бюджетом та ін. Площа територій Авангардівської об’єднаної
територіальної громади Овідіопольського району становить 34,5 км 2 і є найменшою за площею ство-
рених ОТГ в Одеській області.
Запропоновано Авангардівській ОТГ розвивати туристичну галузь, так як вона є прикладом су-
часного європейського селища і наймолодшим населеним пунктом Овідіопольського району, в якій є
природні, історичні, культурні та інші ресурси.
Вивчено стан і тенденції розвитку ринку туристичних ресурсів в Одеській області, виявлено ос-
новні проблеми розвитку туризму. Внутрішній туризм може стати основою для подальшого розвитку
галузі та залучення капіталу в Авангардівську ОТГ. Також важливим є вихід на нові міжнародні ринки.
Потрібно співпрацювати з представництвами інших держав з метою залучення більшої кількості
в’їзних туристів та утримання чітких позицій на міжнародній туристичній арені. Ще один спосіб вико-
нання даного завдання – участь у туристичних виставках, створення порталів, розробка ефективної
інформаційно - маркетингової стратегії.
Побудовано матрицю SWOT - аналізу туристичної діяльності об'єднаної територіальної грома-
ди, визначені сильні і слабкі сторони та можливості і загрози подальшого соціального та економічного
розвитку суспільства, виявлено основні конкурентні переваги територіальної громади, досліджено ди-
наміку розвитку інфраструктури сфери туризму об'єднаної територіальної громади, розроблений од-
ноденний туристичний маршрут для об'єднаної територіальної громади - «Я люблю тебе Авангард»,
визначені стратегічні напрямки розвитку туристичного бізнесу, запропоновано фінансовий план розви-
тку об'єднаної територіальної громади на перспективу по реалізації стратегічних напрямків туризму.
Стратегічними напрямками може стати розвиток системи недорогих готелів-хостелів в Аванга-
рдівській ОТГ, інформаційна підтримка з боку фахівців в галузі краєзнавства, географії, геології, істо-
рії, інтеграція науки і бізнесу через співпрацю підприємців та вчених, розвиток інформаційної інфра-
структури, інформаційний обмін між регіонами через Інтернет, організація виставок, ярмарків, популя-
ризація історико-культурної спадщини громади через засоби масової інформації.
Необхідно забезпечити можливість вивчення позитивного досвіду інших громад, активний діа-
лог і співробітництво між структурами туристичного напрямку громади.
Перспективами подальших досліджень є розробка інтегрованого механізму застосування ви-
мірювання ефективності державно-приватного партнерства в галузі туризму на принципах управління
проектами, які дозволять розробити і здійснити заходи у напрямку стратегічного розвитку об’єднаних
територіальних громад

Ключові слова:
туризм, туристичні ресурси, об'єднана територіальна громада, стратегічні напрямки

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
N., D., O., N., & V., L. (2019). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ АВАНГАРДІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Food Industry Economics, 11(3). https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1466
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

Dobrianskа N., Odessa National Polytechnic University Prospekt Shevchenko, 1, Odessa, Ukraine, 65000

Doctor of Economics, Professor
Department of Administrative Management and
Market Problems

Nikoliuk O., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Doctor of Economics, Associate Professor
Department of Management and Logistics

Lebedieva V., Odessa National Polytechnic University Prospekt Shevchenko, 1, Odessa, Ukraine, 65000

Doctor of Economics, Professor
Department of Administrative Management and Market Problems

Посилання

1 . Pro turyzm: Zakon Ukrainy № 324/95-VR za stanom na 04.11.2018 r. (2018). Retrieved July 10,
2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
2. Vorobiova, O. A. (2011). Problemy ta perspektyvy rozvytku rekreatsiino – turystychnoi diialnosti v
pivdennykh raionakh Odeskoi oblasti. Ekonomichni Innovatsii, (44), 46–56.
3. Liubitseva, O. O. (2006). Rynok turystychnykh posluh. Kyiv: Alterpres.
4. Liubitseva, O. O., Pankova, Ye. V., & Stafiichuk, V. I. (2007). Turystychni resursy Ukrainy. Kyiv:
Alterpres.
5. Malska, M. P., Antoniuk, N. V., & Hanych, N. M. (2008). Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh. Kyiv:
Znannia.
6. Pavliuk, A. P., Oliinyk, A. P., & Batalov, O. A. (2016). Terytorialna hromada yak bazova lanka
administratyvno - terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia. Kyiv: NISD.
7. Vasylieva, N. V. (2017). Mistsevyi biudzhet i finansove zabezpechennia ob’iednanoi terytorialnoi hromady.
Kyiv.
8. Serohin, S. M. (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom ob’iednanykh terytorialnykh hromad:
innovatsiini pidkhody ta instrumenty. Dp.: DRIDU NADU.
9. Dobrianska, N. A., & Popovych, V. V. (2018). «Zelenyi» turyzm yak stratehichnyi napriam sotsialnoekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy. Ekonomika: Realii Chasu, (3 (37), 20–28. doi: 10.5281/zenodo.1326369
10. Dobrianska, N. A., Stoianova – Koval, S. S., & Nikoliuk, O. V. (2018). Realii sohodennia ta perspektyvy
rozvytku turystychnoho biznesu Odeskoi oblasti. Ekonomika Kharchovoi Promyslovosti, 10(1), 9–15. doi:
10.15673/fie.v10i1.861
11 . Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 №280/97-VR za stanom na
01.05.2019r. (2019). Retrieved July 10, 2019, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
12. Formuvannia ob’iednannia terytorialnykh hromad: stan, problemni pytannia ta shliakhy yikh vyrishennia.
Analitychna zapyska. Retrieved July 12, 2019, from http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/terutor_gromad-
86ead.pdf.
13. Zvit pro zdiisnennia Odeskoiu oblasnoiu derzhavnoiu administratsiieiu pokladenykh na nei povnovazhen ta
stan rozvytku terytorii u 2018 rotsi. Retrieved July 11, 2019, from
https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5c541a5409eb5.pdf.
14. Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia. Retrieved July
10, 2019, from https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/359/10.01.2019.pdf.
15. Lebedeva, V., Dobrianska, N., & Gromova, L. (2018). Public-private partnership as the leadership
composition of the development of industrial production. In Atlantis Press. 2nd International Conference on Social,
economic, and academic leadership (ICSEAL 2018). Advances in Social Science, Education and Humanities
Research (Vol. 217, pp. 78–86). doi: 10.2991/icseal-18.2018.12