Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Оцінка ефективності діяльності підприємства: теоретико-методичні підходи

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Markova T.
http://orcid.org/0000-0002-9437-2635
Volodina O.
http://orcid.org/0000-0003-0552-6733
Dymova D.
http://orcid.org/0000-0002-4251-2501
Frolova A.
http://orcid.org/0000-0001-8716-710X

Анотація

У статті акцентується увага на важливості взаємозалежності управління економічною ефек-
тивністю господарської діяльності на макрорівні та мікрорівні, враховуючи, що ефективність в управ-
лінні стала вивчатися як самостійне поняття в результаті актуальних питань теперішнього часу, як
якість, результативність, платоспроможність, стабільність, оптимальність, надійність. Зазначено, що
економіка України розвивається за законами вітчизняного, європейського та міжнародного ринку. Са-
ме ринок – це арена та стадія розвитку товарно-грошових відносин, на якій будуються взаємовідноси-
ни між виробниками та споживачами товарів, робіт, послуг. Функціонування ринку веде до становлен-
ня ринкової економіки, характерними рисами якої є конкуренція та ефективність діяльності. Розгляну-
то поняття ефективності в контексті економічної категорії, визначено основні типи ефективності. Об-
ґрунтовано різницю між поняттям результативність та ефективність. Висловлені теоретичні та прак-
тичні аспекти аналізу ефективності ведення діяльності суб’єкта господарювання. Визначено, що для
забезпечення ефективності діяльності підприємства велике значення має вплив багатьох факторів:
стійкість фінансового становища, випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, що є кін-
цеві результати діяльності підприємства, яки залежать від якості продукції, товарів, робіт, послуг, їх
вартості, технічного рівня, ефективності використання основних засобів та оборотних фондів. Надано
характеристику фундаментальним підходам та методам аналізу ефективності діяльності підприємст-
ва. В результаті дослідження виділено цільовий, системний, індивідуальний та комплексний підходи
до визначення ефективності. Запропоновано для оцінки ефективності діяльності підприємства вико
ристати комплексний та індивідуальний підходи, які мають врахувати специфіку сфери діяльності. Ос-
новним джерелом інформації комплексного економічного аналізу є дані оперативного та статистично-
го обліку всіх видів ресурсів і витрат, основних результатів діяльності та балансу підприємства за ста-
ном на відповідну дату. Представлено, узагальнено та досліджено систему критеріїв та показників
для аналізу ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова:
ефективність, підприємство, показники, підходи до оцінки

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
T., M., O., V., D., D., & A., F. (2019). Оцінка ефективності діяльності підприємства: теоретико-методичні підходи. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1542
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

Markova T., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor

Volodina O., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Foreign Languages

Dymova D., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Undergraduate
Department of Accounting and Auditing

Frolova A., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Department of Accounting and Auditing
Business and Control Faculty Odessa National

Посилання

1 . Kudrenko, N. V. (2014). Teoretyko-metodychni pidkhody, shchodo otsiniuvannia ekonomichnoi efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv. Ekonomika, (24), 61 –67.
2. Druker, P. F. (2004). Entsiklopediya menedzhmenta. Moscow: Izdatelskiy dom «Vilyams».
3. Tebenko, V. M. (2014). Vzaiemozv’iazok katehorii «efektyvnist» ta «rezultatyvnist» hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva. Zbirnyk Naukovykh Prats Tavriiskoho Derzhavnoho Ahrotekhnolohichnoho Universytetu , (3(27)),
7–10.
4. Ponomarenko, T. M. (2014). Efekt, efektyvnist i rezultatyvnist diialnosti pidpryiemstva. Naukovi Pratsi
NUKhT: Menedzhment i Stratehichne Upravlinnia, 20 (3), 115–122.
5. Batrakova, T. I. (2015). Sutnist poniattia «ekonomichna efektyvnist» diialnosti pidpryiemstva v rynkovykh
umovakh. Naukovyi Visnyk Poltavskoho Universytetu Ekonomiky i Torhivli, (1 (69), ch. 1), 172–178.
6. Pokropyvnyi, S. F. (2001). Ekonomika pidpryiemstva. Kyiv: KNEU.
7. Zaytsev, N. Ekonomika Promyishlennogo Predpriyatiya. Moscow: Infra-M, 2000.
8. Lysak, V. Yu., & Oliinyk, O. S. (2017). Otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva: metodychni pidkhody. Skhidna Yevropa: Ekonomika, Biznes Ta Upravlinnia, (1 (06)), 51 –55.
9. Kutsenko, A. V. (2008). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy. Poltava: RVV PUSKU.
10. Bondarenko, O. S. (2016). Systema otsinky efektyvnosti upravlinnia finansovymy pidpryiemstvamy v suchasnykh umovakh. Investytsii: Praktyka Ta Dosvid, (16), 18–21.
11 . Hrechko, A. V., & Hrechukhin, A. S. (2016). Otsinka efektyvnosti vyrobnychoi diialnosti pidpryiemstva. Efektyvna Ekonomika, (1). Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/44.pdf
12. Antoniuk, O. P., Stupnytska, T. M., & Kuprina, N. M. (2015). Ekonomichnyi analiz. Lviv: Mahnoliia-2006.
13. Stupnytska, T. M., & Hulavska, K. I. (2017). Osnovni zasoby pidpryiemstva: aspekty teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennia poniattia ta efektyvnosti yikh vykorystannia. Ekonomika Kharchovoi Promyslovosti, (2), 39–46.
doi: 10.15673/fie.v9i2.641
14. Tarasenko, N. V. (2004). Ekonomichnyi analiz (3 vyd. vypr. i dop.). Lviv: «Mahnoliia plius».