Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

«Цифрові» трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ткачук Г. О.
http://orcid.org/0000-0001-6937-6223

Анотація

В даній статті автор зазначає, що «цифровізація» бізнесу є об’єктивною необхідністю розвитку
підприємства в умовах «Індустрії 4.0». Окреслено ймовірний перелік об’єктів цифрових трансформа-
ційних процесів для підприємств харчової промисловості. Об’єкти цифрової трансформації згруповані
в три блоки: інфраструктура забезпечення цифровізації, інформаційно-комунікативні системи та біз-
нес-процеси й системи управління. Виділено основні фактори запровадження цифрових технологій
на підприємствах харчової промисловості. Відзначено, що цифрові технології є платформою зростан-
ня ефективності системи економічної безпеки підприємства.
Автором сформульовані основні завдання системи економічної безпеки підприємства в умовах
цифрових трансформацій. Визначено основні вимоги щодо створення відповідних умов забезпечення
трансформаційних ІТ-процесів. Виділено структурні компоненти системи запровадження цифровізації
системи економічної безпеки підприємства. Зроблено висновки щодо напрямів подальших дослі-
джень в галузі забезпечення системи економічної безпеки «цифрових» трансформацій.

Ключові слова:
економічна безпека, трансформаційні перетворення, цифрові трансформації, цифровізація, система, підприємство

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
О., Т. (2019). «Цифрові» трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1545
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографія автора

Ткачук Г. О., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження
плану заходів щодо її реалізації від 17 січня 2018 р. № 67-р. Законодавство України: веб-сайт: URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 1 2.1 0.2019 р.).
2. Castells M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I. /
Castells M. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell (1996) (second edition, 2000). 306 p.
3.Україна переходить на «цифрову економіку». Що це означає? Укрінформ. Мультимедійна платформа
іномовлення України: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385945-ukraina-perehodit-nacifrovu-ekonomiku-so-ce-oznacae.html (дата звернення: 10.1 0.2019 р.).
4.Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы сетевого интеллекта / Тапскотт Д.;
пер. с англ. И. Дубинского, под ред. С. Писарева. Киев, ITN Пресс; М.: Рефл-бук. 1999. 403 с.
5. Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами //
Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 2 (24), 2018. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_10116202.pdf (дата
звернення: 1 2.1 0.2019 р.).
6. Исследование ESG по заказу Dell EMC (Назва з екрану). Dell Technologies: веб-сайт. URL:
https://www.dell.com/learn/ua/ru/uacorp1/press-releases/2017-04-25-esg-study-it-transformation-maturity-curve (дата
звернення: 10.10.2019 р.).
7. Четвертая промышленная революція / Шваб Клаус; пер. с англ. М.: Издательство «Эксмо». 2016. 208
с.
8. Mesenbourg T. L. Measuring the Digital Economy / US Bureau of the Census, Suitland, MD. 2001. URL:
https://www.census.gov/content/dam/ Census/library/workingpapers/2001/econ/umdigital.pdf (дата звернення:
1 4.1 0.2019 р.).
9. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посібник. К.: Каравела, 2007. 584 с.
10.Ткачук Г.О. Концепція безпечності трансформаційних перетворень на підприємствах харчової
промисловості // Інформаційне суспільство: технологічний, економічний та технічний аспекти становлення
(випуск 43): матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції 14 листопада 2019 року. URL:
http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy14-11 -2019
11. Швидкість Інтернету в Україні сильно впала – дослідження // Економічна правда. 4 липня 2019 р.
URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/4/649335 (дата звернення: 10.1 0.2019 р.).
12. Олексій Щербатенко Партнер із розвитку бізнесу SmartTender.biz. Перспективи та перешкоди
цифрової економіки в Україні // Економіка, електронна демократія, історії, технології. 29.01.2018 року. URL:
https://nachasi.com/2018/01/29/what-makes-ukraine-digita (дата звернення: 1 2.1 0.2019 р.).
13. Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної
та міжнародної економіки // Фінансовий простір. №3 (27). 201 7. С.13-21.
14. Україна на 4 місці в світі за дешевизною мобільного інтернету. finance.ua: веб-сайт. 12.04.2019.
URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/447392/ukrayina-na-4-mistsi-v-sviti-za-deshevyznoyu-mobilnog (дата звер-
нення: 10.10.2019 р.).