Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Впровадження функціональних стратегій на підприємствах виноробної галузі

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Агеєва І. М.
http://orcid.org/0000-0002-9493-5493
Агаркова О. В.
http://orcid.org/0000-0001-7261-7120

Анотація

У статті розглянуто порівняння регіонів України з виробництва виноматеріалів. Визначено по-
зитивні та негативні тенденції функціонування виноробної галузі, виділені основні проблеми її розвит-
ку. Визначено значення стратегічного управління, як ефективного способу реакції підприємства на
зміну зовнішнього середовища і його внутрішніх можливостей.
Наведено класифікацію стратегій як по ієрархії, так і за конкурентними ознаками, а також ви-
явлені основні компоненти цих стратегій і їх зміст. Визначено місце кожного виду стратегій в системі
стратегій підприємства, що особливо важливо для прийняття правильних управлінських рішень. Ви-
значено роль і місце функціональних стратегій підприємства, таких як: маркетингова, виробнича, фі-
нансова, організаційних зміни, соціальна, НДДКР і екологічна. Визначено напрямки стратегічного роз-
витку підприємств виноробної галузі, розроблено систему функціональних стратегій для виноробного
підприємства та надані пропозиції щодо розробки стратегічних альтернатив на прикладі ТОВ «ПТК
Шабо», запропоновано стратегічний набір на ТОВ «ПТК Шабо».

Ключові слова:
стратегічне управління, функціональна стратегія, виноробна галузь, виноробство, система стратегій

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
М., А., & В., А. (2019). Впровадження функціональних стратегій на підприємствах виноробної галузі. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1546
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

Агеєва І. М., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Агаркова О. В., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

завідуюча лабораторією
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1 . World Statistics of the Wine Institute: web-site. URL:
http://www.wineinstitute.org/resources/statistics(viewed on: 15.09.2019)
2. 15 Of The Most Effective Wine Marketing Tactics: web-site. URL: https://marketing.sfgate.com/blog/15-
of-the-most-effective-wine-marketing-tactics(viewed on: 20.09.2019)
3. Aaker David A. Strategic Market Management. Wiley, 2013. 336 р.
4. Mockler R. J. Strategic Management: An Integrative Context-Specific Process. Harrisburg-London:
Idea Group Publishing, 1992. 246 с
5. Wright P. L., Pringle C. D., Kroll M. J. Strategic management: text and cases,. Boston: Allyn and Bacon,
1992. 969 с.
6. Публикація документів Державної Служби Статистики України: офiцiйний вeб-сaйт. URL:
https://ukrstat.org (дата звернення: 5.09.2019)
7. Мозоленко М.С. Функціональні стратегії в загальноорганізаційному розвитку підприємства URL:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21462/1/23.pdf (дата звернення: 5.09.2019)
8. Аграрний сектор розвитку України (стан і перспективи розвитку)/ Присяжнюк М.В. та ін.; за ред.
М.В.Присяжнюка, М.В.Зубця, П.Т.Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М.Федорова. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.
9. Головне управління статистики в Одеській області: вeб-сaйт. URL: http://www.od.ukrstat.gov.ua
10. Агєєва І.М., Мілєва М.Д. Стратегія конкуренції як основа досягнення конкурентних переваг хар-
чових підприємств. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ old_jrn/Soc_Gum/Ekhp/2009_3/st6.pdf. (дата звернення:
11.09.2019)
11 . Агеєва І.М., Агаркова О.В. Дослідження стратегій розвитку на підприємствах виноробної галузі //
Економіка харчової промисловості. 2017. Т. 9, Вип. 4. С. 35–42. doi: 10.15673/fie.v9i4.741
12. Агеєва І. М., Агаркова О.В. Планування розвитку підприємства на основі розробки стратегічного
набору // Економіка харчової промисловості. 2018. Т. 10, Вип. 2. С. 60-68. doi: 1 0.15673/fie.v10i2.961
13. Крусір Г.В., Соколова І.Ф. Тверді відходи - екологічні аспекти виноробного підприємст-
ва // Екологічна безпека. 2012. № 2. С. 112-115.