Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Управління інтелектуальної власністю, як частина knowledge economy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kyazim Panar
http://orcid.org/0000-0001-7694-5105

Анотація

К кінцю XX століття економіка розвивалась як класична, з її традиційними факторами, пробле-
мами та способами функціонування. По мірі того, як ми вступаємо в нове століття, економічне сере-
довище змінюється з його ринками, клієнтами, правилами, потребами та можливостями, традиційна
економіка перестає бути актуальною, і виникає необхідність в управлінні новим типом економіки. На-
став час для так званої «економіки знань». Економіка знань фокусується майже виключно на немате-
ріальних активах, які становлять основу для нової системи економіки та мають першочергове значен-
ня для її розвитку. Серед нематеріальних активів найбільш цінними та найважливішими є об'єкти інте-
лектуальної власності. Це пов’язано з тем, що такі чинники, як земля, машини, будівлі та інші матеріа-
льні активи, які завжди мали своє значення для економіки, втрачають його та є не такими помітними.
Нематеріальні активи, засновані на знаннях, досвіді, творчості, інноваціях, технологічному прогресі
тощо, в даний час перебувають на передньому плані економічного прогресу та, визначені як інтелек-
туальна власність, вони штовхають цю інтелектуальну власність у ядро нової економіки. Таким чином,
виникає необхідність володіння інтелектуальною власністю, її захисту та дієвого управління, що за-
безпечує її створення та використання в повному обсязі для розвитку, зростання та успіху. Система
економіки знань змінює важливість інтелектуальної власності, але в цей час інтелектуальна власність
також змінює економіку знань. Цей взаємозв’язок є настільки вузьким і важливим, що для інтелектуа-
льної власності та економіки знає практично неможливо розглядати їх окремо.

Ключові слова:
інтелектуальна власність, управління інтелектуальною власністю, економіка знань, важливість інтелектуальної власності, ефективне управління інтелектуальною власністю

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Panar, K. (2019). Управління інтелектуальної власністю, як частина knowledge economy. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1548
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографія автора

Kyazim Panar, VUZF University str .Gusla, 1, Sofia, Bulgaria, 1618

Ph.D.
Department of Marketing and Management

Посилання

1 . Capturing Creativity: Intellectual Asset Management and IP Strategy, Intellectual Property Awareness
Programme – June 2018. (2018). Retrieved October 15, 2019, from https://slideplayer.com/slide/14407566/
2. Intellectual Assets and Value Creation: Implications for Corporate Reporting, OECD, 10 December 2006.
Retrieved September 15, 2019, from https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/37811196.pdf
3. Strategic Intellectual Asset Management – Tapping Hidden Value, Dr Shirley Lanning, Excerpt from the
Watermark Journal January to March 2005. Retrieved September 15, 2019, from
http://www.marques.org/teams/iamteam/toolkit/download.asp?a=open&f=/resources/Article03.pdf.
4. IP Opportunity with the Support of the Enterprise Europe Network, D.A.Glass, European IP Helpdesk.
Retrieved September 26, 2019, from https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/CS-IP-opportunitywith-the-support-of-the-EE-Network.pdf
5. Intellectual Assets, Innovation, IP and Value Creation, address by John Sandage, Vilnius Innovation Forum
“Innovation Drift” September 3, 2015, Vilnius, Lithuania. (2015). Retrieved September 26, 2019, from
http://innovationdrift.com/2015/wp-content/uploads/2015/09/IP-and-value-creation_Vilnius_DDG-speech_Sept-2015-
2.pdf
6. Giordani, S. WIPO-ITALY International symposium on Intellectual Property and the competitiveness of SMEs
in the textile and clothing sectors, December 10 to December 11, 2003 (Prato, Italy). Retrieved September 26, 2019,
from https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=8762
7. Intellectual Property Rights: An Economic Approach, Livia Iliea. (2014). Retrieved October 01 , 2019, from
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114008375/pdf?md5=c6b4e9f19b35a38c40c5b34191c5be9
e&pid=1 -s2.0-S2212567114008375-main.pdf
8. Walter, W., Snellman, P., & Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Retrieved September 26, 2019,
from https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.29.010202.100037 . doi:
10.1146/annurev.soc.29.010202.100037
9. Holgersson, M. (2012). Innovation and Intellectual property: Strategic IP Management and Economy of Technology. Retrieved September 27, 2019, from
https://www.researchgate.net/publication/272091330_Innovation_and_Intellectual_Property_Strategic_IP_Management
_and_Economics_of_Technology . doi: 10.13140/2.1.2258.0000
10. Rossi, F. Intellectual Property Governance and Strategic Value Creation. Retrieved September 27, 2019, from
http://communia-project.eu/node/367.html
11 . Bonakor, A., Frankenberger, K., Bader, M., Liegler, F., & Gasssmann, O. IP Management Strategies for Profiting from Business Model Innovation. Retrieved September 30, 2019, from https://www.ideasforleaders.com/ideas/ipmanagement-strategies-for-profiting-from-business-model-innovation
12. Reitzig, M. (2004). Strategic Management of Intellectual Property. Research Future Magazine. Retrieved
October 1 0, 2019, from https://sloanreview.mit.edu/article/strategic-management-of-intellectual-property/
13. From innovative ideas to viable businesses: How and IP strategy can help. (2019). The Manufacturer.
Retrieved September 25, 2019, from https://www.themanufacturer.com/articles/from-innovative-ideas-to-viablebusinesses-how-an-ip-strategy-can-help/
14. Creating Value from Intellectual Property. (2017). The ICC Intellectual Property Roadmap. Retrieved October
01 , 2019, from https://www.iccmex.mx/uploads/icc-IProadmap-intellectual-property-roadmap-current-emerging-issuesbusiness-policymakers%20(1).pdf
15. Studying Intellectual Property rights in the International Business trough Multiple Levels of Analysis. Call for
papers for Special Issue of the Journal of International Business Studies. Retrieved October 05, 2019, from https://ibcstatic.broad.msu.edu/sites/globaledge/resources/JIBS-call-for-papers-IPR.pdf
16. Oxford Learner’s Dictionaries. Retrieved October 10, 2019, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com
17. Cambridge Dictionary. Retrieved October 01 , 2019, from https://dictionary.cambridge.org/
18. The 100 largest companies in the world by market value in 2019. Retrieved October 10, 2019, from
https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/