Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Вплив еволюційної трансформації соціально-економічної системи на теорію бухгалтерського обліку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Яценко В. Ф.
http://orcid.org/0000-0001-7127-1885

Анотація

Статтю присвячено розгляду впливу трансформаційних перетворень соціально-економічного
устрою суспільства в рамках формування постіндустріальної світової цивілізації на еволюційний роз-
виток теорії бухгалтерського обліку.
Виявлено причинно-наслідковий зв’язок між аномаліями традиційної теорії бухгалтерського
обліку та зафіксованими фактами або проаналізованими явищами, які їх спричинили і мають ознаки
тренду, що дозволило виокремити основні три тенденції постіндустріального етапу розвитку суспільс-
тва, які визначатимуть загальний вектор розвитку обліку на майбутнє: науково-технічний прогрес, гло-
балізація і відношення «людина-природа».
Вплив кожної з трьох тенденцій на стан теорії бухгалтерського обліку несе змістовний дуалізм,
сприяє еволюційному розвитку та одночасно створює ризики і викликає загрози для існування.
Результат взаємодії тенденцій супроводжується «ефектом синергії», який розглядається як су-
купний вплив, більший за просту алгебраїчну суму впливів кожної окремої тенденції, та створення які-
сно нової тенденції, якої не було раніше.

Ключові слова:
теорія бухгалтерського обліку, постіндустріальна економіка, глобалізація, біосфера, техносфера, ефект синергії

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ф., Я. (2019). Вплив еволюційної трансформації соціально-економічної системи на теорію бухгалтерського обліку. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1549
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографія автора

Яценко В. Ф., Херсонський державний аграрний університет вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку і оподаткування

Посилання

1. Пушкар М.С. [та ін.] Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні / Пушкар М. С. та ін. Тер-
нопіль: Економічна думка, 2010. 267 с.
2. Пушкар М.С., Семанюк В.З. Актуальність розробки сучасної парадигми обліку // Інститут бухгалтер-
ського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. 2017. вип. 1 -2. С. 7-
20.
3. Семанюк В.З. Необхідність кардинальної зміни теорії обліку // Accounting & Finance / Oblik i Finansi.
2017. вип. 78. С. 75-80.
4. Голов С. Система глобального бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. 2010. вип. 3.
С. 3-12.
5. Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. 2011. вип.
3. С. 3-13.
6. Голов С. Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. 2011.
вип. 3. С. 18-23.
7. Голов С. Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження // Бух-
галтерський облік і аудит. 2012. вип. 7. С. 3-9.
8. Яремко І.Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії // Віс-
ник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
становлення і проблеми розвитку. 2010. вип. 691. С. 246-252.
9. Корягін М. Парадигмальне бачення розвитку бухгалтерської звітності // Бухгалтерський облік і ау-
дит. 2014. вип. 12. С. 28-43.
10. Myrelid A., Olhager J. Hybrid manufacturing accounting in mixed process environments: A methodology
and a case study //International Journal of Production Economics, 2019. Т. 210. С. 137-144. doi:
10.1016/j.ijpe.2019.01.024
11. Li Y. et al. The Analysis for the Contradictions Between M&A and Supply of and Demand for Accounting
Information // Management & Engineering, 2016. №. 24. (Sep 2016). С. 24-32.
1 2. Dillard J. The «Sustainable Development» of a Critical Accounting Project // Pioneers of Critical
Accounting. Palgrave Macmillan, London, 2016. С. 91 -108. doi: 10.1057/978-1 -137-54212-0_6
13. Archambault J., Archambault M. A Multinational Test of Determinants of Corporate Disclosure // The
International Journal of Accounting, 2003. 38 (2), 173-194. doi: 10.1016/S0020-7063(03)00021 -9
14. Labib, KA Suggested Framework of Managerial Environmental Accounting // Scientific Journal for
Economics and Commerce., 2002. 3 (3).
15. Brown J., Dillard J. Opening accounting to critical scrutiny: towards dialogic accounting for policy analysis
and democracy //Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. 2015. Т. 17. №. 3. С. 247-268. doi:
10.1080/13876988.2014.989684
16. Яценко В. Побудова облікової системи підприємства на основі процесного підходу: теорія та прак-
тика // Бухгалтерський облік і аудит. 2017. вип. 2. С. 41 -49.