Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Як управляти університетами Азії, Східної Європи та Північної Америки на основі преференцій студентів?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Okulicz-Kozaryn W.
http://orcid.org/0000-0001-6486-1369
Kalaman O.
http://orcid.org/0000-0001-5586-7654

Анотація

Метою дослідження є порівняння переваг студентів на лекціях в університетах Азії, Східної
Європи та Північної Америки. У дослідженні використовувалися спеціальні інформаційні, соціологічні
та статистичні методи дослідження. Були знайдені відповіді на два науково-практичних питання, після
порівняння переваг студентів:
- в які методи навчання на лекціях інвестувати: у аудіальні або візуальні?
- як управляти університетами виходячи з переваг студентів?
Результати аналізу є високо-статистично значущими.
Аналіз наукових джерел показав, що методи аудіального навчання домінують в дидактиці (те-
орії навчання). Велика кількість наукових джерел показали, що в якості клієнтів можна розглядати сту-
дентів. Тому управління університетами має бути орієнтоване на потреби і переваги студентів. Наре-
шті, третя частина публікацій показала, що східноєвропейські студенти не вважають за краще аудіа-
льний метод навчання на лекціях. Також, аналіз джерел інформації показав, що аудіальний метод на-
вчання домінує в теорії навчання. Важливо розуміти, як управляти університетами, щоб відповідати
перевагам студентів.
Дослідження охоплювало одну країну в Азії (Казахстан), дві країни Східної Європи (Хорватія і
Україна), дві країни Північної Америки (Мексика і США) з січня 2018 року по вересень 2019 року. Кілька
груп студентів з вищезазначених країн були обрані в якості об'єкта дослідження.
Наше дослідження було проведено в зв'язку з новими протиріччями в освітньому просторі. З
моменту заснування перших університетів, аудіальний метод навчання переважав на лекціях. Сучасні
методи масової комунікації увійшли в життя студентів. І вони отримують більшу частину інформації
візуально.
Мета дослідження була досягнута - були зрівняні переваги студентів на лекціях в університе-
тах Азії, Східній Європі і Північній Америці. Результати дослідження показали:
1. Необхідно керувати системою вищої освіти як мінімум по чотирьох напрямках:
- розробити ефективні методи візуального методу навчання,
- обладнати всі аудиторії інструментами для візуальних методів навчання на лекціях,
- навчати викладачів використанню візуальних методів навчання на лекціях,
- і, нарешті, може бути, гарною ідеєю розділити навчання студентів, які віддають перевагу ау-
діальним і візуальним методам навчання на лекціях.
2. Кошти мають бути інвестовані в візуальні методи навчання, в тому числі:
- в розробку теоретичних основ наочного методу навчання на лекціях,
- в технічне оснащення аудиторій,
- в перепідготовку професорсько-викладацького складу.
3. Управління в університетах Азії і Східної Європи, засноване на уподобаннях студентів на
лекціях, має відрізнятися від управління в університетами Північної Америки.
4. Мета подальшого дослідження - продовжити вивчення управління в університетах Північної
Америки.

Ключові слова:
менеджмент, університет, уподобання студентів, управлінське рішення, слу- ховий метод навчання, наочний метод навчання, інвестиції

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
W., O.-K., & O., K. (2019). Як управляти університетами Азії, Східної Європи та Північної Америки на основі преференцій студентів?. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1551
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

Okulicz-Kozaryn W., East European Research Group Okólna 107, Czestochowa, 42218 Poland

dr. hab., Master of Business Administration, Head of Group

Kalaman O., Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph. D., Associate Professor
Department of Management and Logistics

Посилання

1. Wende, M. C. (2003). Globalisation and Access to Higher Education. Journal of Studies in International
Education, 2(7), 193–206. doi: 10.1177/1028315303007002006
2. Uddin, J. A. (2015). Managing Strategies for Higher Education Institutions in the UK: An
Overview. Higher Education for the Future, 1(2), 32–48. doi: 10.1177/2347631114558189
3. Jain, K. K., & Agarwal, S. (2006). Higher Education in Future. Paradigm, 2(10), 25–32. doi:
10.1177/0971890720060205
4. Zuberu, M. B. (2019). Choice of Learning Styles among Tertiary Students in the Tamale
Metropolis. Universal Journal of Educational Research, 6(7), 1347–1355. doi: 1 0.13189/ujer.2019.070602
5. Okulich-kazarin, V. (2019). Lecture method preferences, auditory or visual, of Ukrainian consumers of educational services: a statistical analysis. International Journal of Education and Practice, 2(7), 54–65.
6. Slastenin, V., Isaev, I., & Mishchenko, A. (2000). Pedagogy: textbook for students of pedagogical educational institutions. Moscow: School Press.
7. Morrison, A. (2017). The Responsibilized Consumer: Neoliberalism and English Higher Education Policy.
Cultural Studies. Critical Methodologies, 3(17), 197–204. doi: 10.1177/1532708616672675
8. Dora, Y. M., Kaniawati, K., & Nurani, N. (2019). Service Quality, Student Satisfaction and Decision in
Remaining Active to Study - Study at Private Universities in West Java. Universal Journal of Educational
Research, 5a(7), 18–23. doi: 10.13189/ujer.2019.071504
9. Okulich-kazarin, V. (2019). Three Scientific Facts about Ukrainian and Polish Law-students: Verification
of statistical hypotheses about their Preferences of Learning at Lecture. European Journal of Contemporary
Education, 3(8), 562–573. doi: 10.13187/ejced.2019.3.562
10. Okulich-kazarin, V., & Lapitskaya, O. (2018). Higher education as a business: should Belarusian Universities change the way of teaching at lectures?. Journal of Economy and Business, 2(5), 05–10.
11. Kingston University. (2009). BUS_9641_Business_Statistics_5M: lecture notes for the Program «Masters
of Business Administration». New York.
12. Okulicz-kozaryn, V., Kussanova, B., & Yerniyazova, Z. (2019). On the possibility of higher education
management in Kazakhstan based on the preferences of consumers of educational services. International Journal of
Humanities and Natural Sciences, 1(8), 106–114.
13. Okulicz-kozaryn, V. (2019). Priorities of consumers of educational services at lectures at universities in
Asia, Europe and North America. In Ekonomichni ta sotsialni aspekty rozvytku Ukrainy na pochatku XXI stolittia: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 15 zhovtnia 2019 r. (pp. 158–161). Odesa.
14. Chto takoe z-otsenka? Chto takoe p-znachenie? Retrieved May 2, 2019, from
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/what-is-a-z-score-what-is-a-p-value.htm.
15. Guluţă, M. C., & Rusu, C. (2016). Leadership styles and managerial behavior in Romanian
companies. Polish Journal of Management Studies, 2(13), 69–80. doi: 10.17512/pjms.2016.13.2.07
16. Pavlova, A. (2016). Gender asymmetry in the designations of social roles in the Russian language in terms
of perception. Eastern European Review, 2(7), 211 –221.
17. Shahriari, M. (2012). Perceived ethical values by Iranian nurses. Nursing Ethics, 1(19), 30–44. doi:
10.1177/0969733011408169
18. Kayalar, F. (2017). The effects of Auditory Learning Strategy on Learning Skills of Language Learners
(Students’ Views). IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 10(22), 04–10.