Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Шляхи зниження продовольчих втрат та харчових відходів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Седікова І. О.
http://orcid.org/0000-0003-4376-1267
Дьяченко Ю. В.
http://orcid.org/0000-0002-8754-3256

Анотація

У цьому дослідженні проаналізовано причини виникнення продовольчих втрат та харчових ві-
дходів у харчовому ланцюгу: від первинного виробництва до споживання. Встановлено, що продово-
льчі втрати та харчові відходи виникають на мікро-, мезо- та макрорівні. Причини мезо- та макрорівнів
мають фізичний, технічний, поведінковий характер і породжуються соціально-економічними та інсти-
туціональними явищами. Продовольчі втрати та харчові відходи на макрорівні виникають на протязі
всього шляху харчового ланцюга. Визначено коло потенційних рішень та суб’єктів, які беруть участь у
реалізації зниження цих втрат, від фермерів до споживачів. Доведено, що рішення на мезорівні по-
винні базуватися на узгоджених та колективних зусиллях. Запропоновано шляхи зниження продово-
льчих втрат та харчових відходів на означених рівнях.

Ключові слова:
харчові втрати, відходи, продовольча безпека, продукти харчування

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
О., С., & В., Д. (2019). Шляхи зниження продовольчих втрат та харчових відходів. Food Industry Economics, 11(4). https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1552
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

Седікова І. О., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

Дьяченко Ю. В., Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Стан справ в області продовольчої безпеки і харчування в світі 2018 // FAO. Женева, 2018. URL:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources (дата звернення: 2.1 0.2019).
2. У світі понад 41 млн. дітей до п'яти років страждають на ожиріння – ВООЗ // ВООЗ. Женева, 2017.
URL: https://www.unian.ua/ (дата звернення: 05.1 0.2019).
3. Інформаційний бюлетень // ВООЗ. Женева, 2017. URL: https://apps.who.int/mediacentre (дата звернен-
ня: 06.1 0.2019).
4. Tefera T. K., Kanampiu F. D., De Groote H. G. The metal silo: an effective grain storage technology for
reducing post-harvest insect and pathogen losses in maize while improving smallholder farmers’ food security in
developing countries // Crop Protection. 2015. Vol. 3, No. 30. P. 240-245. doi: 10.1016/j.cropro.2010.11.015
5. Appropriate food packaging solutions for developing countries. // FAO. Rome, 2018. URL:
http://www.fao.org/docrep/015/mb061e/mb061e00.pdf (дата звернення: 9.10.2019).
6. Foscaches C., Sproesser R., Quevedo-silva F. Logística de frutas, legumes e verduras (FLV): um estudo
sobre embalagem, armazenamento e transporte em pequenas cidades brasileiras // Informações Econômicas. 2012. Vol.
42, No. 2. P. 11 -18.
7. Отвальный плуг, Mini-Till, No-Till. Плюсы и минусы трех технологий – какая технология перспекти-
вней? // Журнал «Зерно». Київ, 2019. URL: http://agro.upec.ua/articles/detail.php (дата звернення: 2.10.2019).
8. Getlinger M., Laughlin V., Bell E. Food waste is reduced when elementary-school children have recess
before lunch // Am. Diet Assoc. 2016. Vol. 96, No. 9. P. 906-908. doi: 10.1016/S0002-8223(96)00245-3
9. Whitehair K., Shanklin C., Brannon L. Written messages improve edible food waste behaviors in a
university dining facility // Acad. Nutr. Diet. 2013. Vol. 113, No. 4. P. 63 -69. . doi: 10.1016/j.jand.2012.09.015
10. Evans D. Beyond the throwaway society: ordinary domestic practice and a sociological approach to
household food waste // Sociology. 2018. Vol. 21, No. 4. P. 429-440.
1 . 11. Li X., Poon C., Chung S. Waste reduction and recycling strategies for the in-flight services in the airline
industry // Resources, Conservation and Recycling . 2016. Vol. 37, No. 1. P. 87-99. doi:
doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.03.023
12. Liu G. Food losses and food waste in China: a first estimate // OECD Food, Agriculture and Fisheries
Papers. 2017. Vol. 66, No. 7. P. 47-55.
13. Цілі сталого розвитку 2016-2030 // united Nations Ukraine. Женева, 201 7. URL:
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytkuundefined (дата звернення: 9.10.2019).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)