Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Зовнішня торгівля продукцією олієжирового підкомплексу в умовах інтеграції України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

O. Antonyuk
http://orcid.org/0000-0002-9182-4982
T. Stupnytska
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795
P. Antonyuk
http://orcid.org/0000-0002-8100-2563
O. Volodina
http://orcid.org/0000-0003-0552-6733

Анотація

В статті досліджуються сучасні тенденції входження продукції олієжирового підкомплексу
України на світові ринки. Виявлено, що в агропродовольчому експорті держави основним експортним
товаром стають олійні культури та продукти їх переробки – олії та макуха. Установлено, що значні об-
сяги виробництва продукції підкомплексу, які в рази перевищують внутрішнє споживання є результа-
том успішної інтеграції в міжнародну торгівлю. Зовнішня торгівля таким чином стає вирішальним фак-
тором розвитку підкомплексу. З огляду на складність і багатоаспектність проблеми в дослідженні виді-
лено основні сегменти ринку – олійні культури, олії та макуха. На базі статистичних даних виконано
аналіз обсягу та динаміку експорту, досліджено географію товарних потоків , визначено позиції на сві-
тових ринках та можливостей їх посилення.
В роботі відзначається, що мають місце також значні і постійно зростаючі імпортні поставки,
насамперед, насіннєвого матеріалу соняшнику і ріпаку. Це необхідно для забезпечення достатнього
рівня ефективності виробництва цих культур. Проте така залежність від імпорту, в умовах недостат-
нього розвитку вітчизняного насінництва, становить певну загрозу для функціонування всього олієжи-
рового підкомплексу.
Установлено, що основні експортні потоки продукції направляються в країни Азії, потреби рин-
ку яких досить значні, що відкриває перед вітчизняними експортерами можливості систематичного
нарощування експорту. Визначено, що Україна як потужний виробник і активний учасник світового ри-
нку в певній мірі впливає на перевищення світового виробництва над споживанням олійних і продуктів
їх переробки, що призводить до зменшення експортних цін і як наслідок, до втрат експортної виручки
вітчизняних експортерів. В дослідженні обґрунтовано необхідність удосконалення виробництва олій-
них культур, балансу використання сої та ріпаку, постійного моніторингу ситуації на зовнішніх ринках.

Ключові слова:
інтеграція, олієжировий підкомплекс, експорт, імпорт, експортна ціна, олійні культури, олії, макуха, світовий ринок

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Antonyuk, O., Stupnytska, T., Antonyuk, P., & Volodina, O. (2020). Зовнішня торгівля продукцією олієжирового підкомплексу в умовах інтеграції України. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1663
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

O. Antonyuk, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

T. Stupnytska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

P. Antonyuk, Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research of National Academy of Sciences of Ukraine Frantsuzskiy boulevard, 29, Odesa, Ukraine, 65044

Ph.D., Researcher
Department of Мarket Мechanisms and Structures

O. Volodina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Foreign Languages

Посилання

1 . Антонюк П.О., Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Головаченко Л.М. Стан та результати торгівлі аг-
ропродовольчими товарами між Україною та Європейським Союзом // Економіка харчової промисловості. Том
11, Випуск 1/2019. С. 27-36. doi: 10.15673/fie.v11i1.1292
2. Бутко М. П., Родін В. С. Агропромислова інтеграція як шлях активізації аграрного виробництва //
Агросвіт. 2010. № 3. С. 10-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2010_3_3. (дата звернення: 10.01.2020)
3. Державна служба статистики України: [Веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення:
10.01.2020)
4. Карасьова Н.А. Глобалізаційгі детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора
України // Міжнародна економічна політика. 2014. Вип. № 1 (20). С. 129-152.
5. Осташко Т.О. Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання // Економіка і про-
гнозування. 2016. № 1. С. 83-93. doi: 10.15407/eip2016.01.083
6. Пугачов М.І. Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами // Економіка АПК. 2019.
№ 3. С. 6-12. doi: 10.32317/2221 -1055.201903006
7. Сегеда С.А. Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України //
Економіка АПК. 2019. № 2. С. 73-82. doi: 10.32317/2221 -1055.201902073
8. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства:
монографія / за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
9. Дослідження ринку соняшникової олії в Україні: веб-сайт. URL:
koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/issledovanie-rynka-podsolnechnogo-masla-v-ukraine.html (дата звернення:
10.01.2020)
10. Мировые цены на растительные масла упали до десятилетнего минимума: чем это грозит Украине:
веб-сайт. URL: 1k.com.ua/mirovye-tseny-na-rastitelnye-masla-upali-do-desyatiletnego-minimuma-chem-eto-grozitukraine.html (дата звернення: 12.01.2020)
11 . На украинских полях половина сои генетически модифицированная – исследования: веб-сайт.
URL: www.unian.net/economics/agro/10323291 -na-ukrainskih-polyah-polovina-soi-geneticheski-modificirovannayaissledovanie.html (дата звернення: 12.01.2020)
12. Основним постачальником насіння соняшнику в Україну є Туреччина: веб-сайт. URL:
www.unn.com.ua/uk/news/1785431 -osnovnim-postachalnikom-nasinnya-sonyashniku-v-ukrayinu-ye-turechchina (дата
звернення 12.01.2020)
13. Тенденции экспорта украинского подсолнечного масла и шрота в 2018/2019 МГ : веб-сайт. URL:
s-s-s.com.ua/blog/stati/tendentsii-eksporta-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-i-shrota-v-2018-19-m (дата звернення:
10.01.2020)
14. Топ-10 экспортеров сои из Украины 2018 URL: latifundist.com/rating/top-10-eksporterov-soi-izukrainy-2018 (дата звернення: 14.01.2020)
15. Chiffres cles oleagineux et plantes riches en proteins 2018. URL:
http://www.terresunivia.fr/sites/default/files/chiffres%20cl%C3%A9s/TerresUnivia-chiffresCles-2018.pdf (дата звер-
нення: 14.01.2020)
16. Situation des marchés – FranceAgriMer. URL: https://www.franceagrimer.fr/filiere-fruit-etlegumes/Eclairer/Etudes-et-Analyses/Informations-de-conjoncture (дата звернення: 14.01.2020)
17. Statistiques Oléagineux et Plantes Riches en Protéines 2017. URL:
http://www.terresunivia.fr/sites/default/files/articles/publications/marches/statistiques-2017-oleagineux-plantes-richesproteines.pdf (дата звернення: (дата звернення: 10.01.2020)
18. L’Ukraine: plus gros exportateur mondial d’huile de tournesol. URL: https://www.enerzine.com/lukraineplus-gros-exportateur-mondial-dhuile-de-tournesol/13098-2011 -10 (дата звернення: (дата звернення: 12.01.2020)