Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Проблеми функціонування ринку харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. П. Гмиря
http://orcid.org/0000-0003-3070-0158

Анотація

Проблема продовольчої безпеки є актуальною в усі часи, оскільки рівень харчування населен-
ня характеризує рівень економічного розвитку країни, а рівень забезпечення населення продовольчи-
ми товарами розглядається як найважливіший фактор і є визначальним критерієм оцінки соціального
життя, життєздатності економічної структури і державного устрою країни в цілому. В науковому дослі-
дженні розглянуто стан забезпечення продовольчими товарами населення України. Визначено основ-
ні проблеми, які впливають на виробництво та забезпечення продуктами харчування населення краї-
ни, серед яких ключовими є: економічна доступність продуктів харчування, рівень розподілу доходів
населення, безпека харчових продуктів для здоров’я населення, забезпечення продовольчої безпеки
країни та створення необхідних страхових резервів, створення запасів страхових резервів продоволь-
чих товарів. Запропоновано основні напрями виходу з кризи продовольчої безпеки країни, шляхом
визначення переліку основних продуктів харчування; розробити порогові значення показників продо-
вольчої незалежності по найважливіших видах продовольства; визначити мінімальний рівень стратегі-
чних резервів і запасів продовольчих ресурсів.

Ключові слова:
продовольча безпека, харчові технології, економічна безпека, продовольче забезпечення, доходи

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гмиря, В. (2020). Проблеми функціонування ринку харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1664
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

В. П. Гмиря, Черкаський державний бізнес коледж вул. В.Чорновола, 243/1, м.Черкаси, Україна, 18028

кандидат економічних наук, доцент
кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

Посилання

1. Розвиток харчової переробної промисловості за 2018 рік. веб-сайт. URL:
https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/prodovolstvo/pidsumki-diyalnosti-pidpriyemstv-harchovoyi-ta-pererobnoyipromislovosti/rozvitok-harchovoyi-pererobnoyi-promislovosti-za-2018-rik (дата звернення 10.01.2020 )
2. Державний комітет статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення
10.01.2020)
3. Щербина С.В. Державна політика забезпечення продовольчої безпеки України // Visnyk NAPA.
2014. №2. С.49-35
4. Україна втрачає в продовольчій безпеці. веб-сайт. URL:
http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/issledovanie-ukraina-teryaet-v-prodovolstvennoi-bezopasnosti/ (дата звернення
15.01.2020)
5. Яковенко О.В. Розробка механізму зміцнення продовольчої безпеки України шляхом фінансової
підтримки сільськогосподарських підприємств: зб. наук. праць Черкаського державного технологічного
університету. 2017. Том 2, № 45. С.103-109
6. Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Дем’янчук В.В. Продовольча безпека України в світлі сучасних
тенденцій світової економіки // Економіка АПК. 2017. № 8. С. 5-14
7. The Eurasian Wheat Belt and Food Security : Global and Regional Aspects / S. Gomez y Paloma et al.
(eds.). Springer International Publishing Switzerland, 2017. 318 p.
8. Волченко Н. В. Продовольча безпека: теоретичні аспекти та реалії сьогодення // Система
національного менеджменту в контексті інтеграційного виміру: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф.
Л.І. Михайлової. Суми: ПП Вінниченко М. Д., ФОП Литовченко Є. Б., 2014. С. 38- 57
9. Гайдуцький П.І. Україні потрібна нова аграрна політика // Економіка АПК. 2005. №10. С. 3 -7.
10. Achieving Zero Hunger: The Critical Role of Investments in Social Protection and Agriculture. URL:
http://www.fao.org/3/a-i4951e.pdf. (retrieved 15.01.2020)