Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Капіталізація виробників харчових продуктів в аспекті забезпечення продовольчої безпеки

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Г. Дерев’янко
http://orcid.org/0000-0002-1857-2862

Анотація

У статті представлено результати визначення взаємозв’язку капіталізації вітчизняних харчових
підприємств та продовольчої безпеки країни. Основною метою даної статті є наведення авторської
аргументації щодо того, що цільова модель діяльності харчових підприємств, яка пов’язана із забез-
печенням зростання їх капіталізації не є суперечливою до задач забезпечення продовольчої безпеки
країни. Представленні у статті результати факторного фінансового аналізу капіталізації вітчизняних
харчових підприємств на основі RE-моделі свідчать про те, що додана вартість бізнесу визначається
спредом доходності реалізації харчових продуктів та обсягами їх продажу. Це мотивує менеджмент
вітчизняних харчових підприємств фокусуватися на питаннях забезпечення найвищого рівня якості та
конкурентоспроможності харчових продуктів, що відповідно вимагає розвитку їх ресурсної бази. Наве-
дені розрахунки динаміки змін технологічного рівня розвитку виробничої бази вітчизняних харчових
підприємств та рівня впровадження ними маркетингових інновацій є свідченням того, що орієнтація на
високі фінансово-економічні результати капіталоутворення зумовлює активізацію діяльності в забез-
печенні викової якості харчових продуктів, а, відповідно, позитивно впливає на продовольчу безпеку
країни.

Ключові слова:
продовольча безпека, капіталізація, харчові підприємства, конкурентоспроможність, якість харчових продуктів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дерев’янко, О. (2020). Капіталізація виробників харчових продуктів в аспекті забезпечення продовольчої безпеки. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1665
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

О. Г. Дерев’янко, Інститут післядипломної освіти Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, Київ, 01033

доктор економічних наук, професор

Посилання

1 . Римская Декларация о всемирной продовольственной безопасности и дейст-
вий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия (13 ноября 1996 г., м. Рим) /
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединѐнных Наций. URL: http://
http://observer.materik.ru/observer/N3-4_97/019.htm (дата звернення: 10.01.2020)
2. Алєксєєва Я. Наукові засади визначення продовольчої безпеки // Ефективність державного управ-
ління. 2015. Вип. 42. С. 100–107.
3. Волченко Н. В. Продовольча безпека: теоретичні аспекти та реалії сьогодення: монографія. Систе-
ма національного менеджменту в контексті інтеграційного виміру. Суми: ПП Вінниченко М. Д., ФОП Литовче-
нко Є. Б., 2014. С. 38-57.
4. Ильина З. М. Продовольственная безопасность: теория, методология, практика. Минск: ГНУ «Ин-т
экономики НАН Белорусии», 2007. 230 с.
5. Лисецький А. С. Продовольча безпека України: теорія, методологія, емпіричний аналіз. НАН Украї-
ни. Рада по вивч. продукт. сил України. Київ: Оріяни, 2005. 373 c.
6. Проскура В. Ф. Формування системи моніторингу продовольчої безпеки регіону // Вісник КрНУ
імені Михайла Остроградського. 2015. Вип. 3. С. 63-67.
7. Страшинська, Л. В. Основні критерії оцінки рівня продовольчої безпеки України та стратегічні на-
прями її підвищення // Агросвіт. 2011. № 20. С. 6–11.
8. Фролов А. Понятійно-категоріальний апарат державного регулювання забезпечен-
ня продовольством населення // Вісник державної служби України. 2011. № 3. С. 1115
9. Державний комітет статистики України: [Веб сайт]. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (да-
та звернення: 10.01.2020)
10. ТОП-1 00 найдорожчих брендів України – рейтинг НВ: [Веб сайт]. URL:
https://nv.ua/ukr/biz/markets/reyting-ukrajinskih-brendiv-top-100-naydorozhchih-torgovih-marok-ukrajini-noviniukrajini-50055102.html (дата звернення: 10.01.2020)