Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Особливості аналізу власного капіталу підприємства в сучасних умовах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

N. Kuprina
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
T. Markova
http://orcid.org/0000-0002-9437-2635
M. Stupnytska
http://orcid.org/0000-0003-0736-6411
O. Volodina
http://orcid.org/0000-0003-0552-6733

Анотація

У статті розглядається структура власного капіталу підприємства та визначення й формуван-
ня окремих його елементів, таких як зареєстрований та резервний капітал, відповідно до норматив-
них бухгалтерських документів та законодавчих актів України. Розглянута класифікація власного ка-
піталу (вкладений та накопичений капітал) підприємства за Національним (Положенням) стандартом
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та за джерелами його формуван-
ня. Визначено, що співвідношення власного та залученого капіталу в різних країнах для визначення
фінансової стійкості підприємства є різним і коливається від 50% до 80% нормативного значення.
Тому питання захисту та мінімізації ризику власного капіталу та розвитку власного капіталу в сучас-
них ринкових умовах в Україні зумовлює необхідність врахування при оцінки власного капіталу, зок-
рема підприємств харчової промисловості, коефіцієнт захисту власного капіталу та коефіцієнт ризику
власного капіталу.
В результаті проведеної оцінку складу, структури та динаміки власного капіталу, оцінку рента-
бельності, оцінку фінансової стійкості за частковими показниками, оцінку показників власного капіталу
визначено необхідність безперервного контролю та управління елементами власного капіталу та його
структурою. Проаналізовано й обґрунтована необхідність формування та використання комплексного
підходу для проведення фінансового аналізу власного капіталу підприємства в системі управління
ним.
Науковим результатом дослідження є формування комплексного підходу до фінансового
аналізу власного капіталу промислового підприємства, що є актуальним в сучасних ринкових умо-
вах функціонування підприємств та охоплює аналіз його динаміки, структури, оборотності, рентабе-
льності, ризику та його захисту. Проведено розрахунки за сформованим підходом на підставі даних
підприємства кондитерської галузі.
Практична значущість роботи направлена на застосування даного методу аналізу власного
капіталу як інструменту фінансового аналізу в сучасних умовах господарювання промислових підп-
риємств для забезпечення ефективності їх діяльності та управління.

Ключові слова:
власний капітал, структура, елементи власного капіталу, фінансовий аналіз, показники, комплексний підхід

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kuprina, N., Markova, T., Stupnytska, M., & Volodina, O. (2020). Особливості аналізу власного капіталу підприємства в сучасних умовах. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1667
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

N. Kuprina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

T. Markova, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

M. Stupnytska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

he student of the fourth grade of Management,
Marketing and Logistics Faculty

O. Volodina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Assistant
Department of Foreign Languages

Посилання

1 . Petryshynets, L. V. (2011). Systematyzatsiia pidkhodiv do vyznachennia zmistu ta vydiv kapitalu pidpryiemstva. Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Universytetu, (2), 175–180.
2. Markova, T., Volodina, O., Mytrofanov, O., & Chehlatonieva, A. (2019). Equity capital: Approaches to
Definition, Classification and its Structure. Food Industry Economics, 11(2), 31 –37. doi: 10.15673/fie.v11i2.1392
3. Antoniuk, O. P., Stupnytska, T. M., & Kuprina, N. M. (2015). Ekonomichnyi analiz. Lviv: Mahnoliia 2006.
4. Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti: Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku №1:
zatv. nakazom Minfinu vid 07.02.2013 r. № 73 za stanom na 31.05.2019 r. (2019). Retrieved February 7, 2020, from
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
5. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.99 r. № 996-ХIV za stanom na 16.01.2020r. (2020). Retrieved February 7, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
6. Podannia finansovoi zvitnosti: Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku № 1. (2012). Retrieved February 7, 2020, from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_013/paran2#n2
7. Pro hospodarski tovarystva: Zakon Ukrainy vid 19.09.91 r. № 1576- ХІІ za stanom na 06.02.2018 r.
(2018). Retrieved January 6, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
8. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu: Zakon Ukrainy vid 06.02.2018 r. № 2275 -
VIII za stanom na 03.10.2019 r. (2019). Retrieved January 6, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-199. Stupnytska, T. M. (2015). Finansovyi analiz z ohliadu na ymovirnist bankrutstva pidpryiemstva. In V. V.
Nemchenko (Ed.), Oblikovo-analitychne zabezpechennia v umovakh upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu
pidpryiemstva (pp. 105–112). Odesa: Feniks.
10. Tsal-Tsalko, Yu. S. (2008). Finansovyi analiz. Kyiv: TsUL.
11 . Kobyletskyi, V. R. Metodyka rozrakhunku pokaznykiv vlasnoho kapitalu. Onlain-Zhurnal «Financial
Analysis Online». Retrieved from https://www.finalon.com/metodyka-rozrakhunku/92-analiz-vlasnoho-kapitalu-ua

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)