Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Типологія конфліктних особистостей та алгоритм взаємодії з ними в робочому процесі

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. Б. Козак
http://orcid.org/0000-0002-8099-6607
Н. М. Корсікова
http://orcid.org/0000-0002-1649-4725
В. В. Древова
http://orcid.org/0000-0002-7278-5105

Анотація

У такого складного феномена, яким є конфлікт, є безліч джерел, що криються в самій природі
людини. Дана стаття присвячена дослідженню класифікації конфліктних особистостей та стратегій
спілкування з ними для попередження виникнення конфліктних ситуацій під час управління персона-
лом та, взагалі, робочого процесу. У статті виявлені стратегії взаємодії з конфліктними особистостями,
враховуючи їх поведінкові характеристики відповідно кожного типу. Також ми приділили увагу такому
важливому фактору, як відмінність темпераменту та характеру особистостей, що впливає на взаємо-
дію людей під час співпраці. Наприкінці статті сформований універсальний алгоритм вирішення тру-
дових конфліктів, використання якого дозволить уникнути руйнівних наслідків деструктивних конфлік-
тів в робочому процесі.

Ключові слова:
конфлікт, конфліктність, конфліктна ситуація, конфліктна особистість, демонстративний тип, ригідний тип, некерований тип, надточний тип, безконфліктний тип, раціональний тип, «важкі» люди

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Козак, К., Корсікова, Н., & Древова, В. (2020). Типологія конфліктних особистостей та алгоритм взаємодії з ними в робочому процесі. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1668
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

К. Б. Козак, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

Н. М. Корсікова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра менеджменту та логістики

В. В. Древова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

студентка 4 курсу факультету менеджменту, маркетингу та логістики

Посилання

1 . Центр соціальних та трудових досліджень. URL: https://www.facebook.com/socialandlaborresearch/
(дата звернення 21.01.2020 р.)
2. Мир VUCA и подходы выживания в нем: веб-сайт. URL:
http://becmology.ru/blog/management/vuca/htm(дата звернення 21.01.2020 р.)
3. Freud S. Civilization and its discontents. L. Internationaler Psychoanalytischer Verlag Wien, 1930. 127 с.
4. Основы социально-психологической теории / Под ред. А. А. Бодалева и А. А. Сухова. М.: Между-
народная педагогическая академия 1995. 4-43 с.
5. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! Новосибирск: Наука. 1989. 189 с.
6. Шейнов В. П. Управление конфликтами. СПб.: Питер.2014. 576 с.7. Скотт Д.Г. Конфликты. Пути их преодоления / Скотт Д. Г.; пер. с англ. К.: Внешторгиздат. 2000. 192
с.
8. Брэмсон P.M. Общение с трудными людьми / Брэмсон P. M.; пер. с англ. К.: Внешторгиздат. 1991.
172 с.
9. Спивак В. А. Корпоративная культура. СПб.: Питер. 2001. 352 с
10. Литвинюк А.А. Организационное поведение: учебник для бакалавров. М.: Издательство «Юрайт».
2013. 505с.
11 . Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.Н., Гриненко А.М. Конфліктологія: навч. посіб. К.:
КНЕУ. 2003. 315с.
12. Крегер О., Тьюсон Дж. Типы людей и бізнес / Крегер О., Тьюсон Дж.; пер. с англ. М. Пантаев, М.
М.: АСТ, Астрель. 1995. 560 с.
13. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые
играют в игры: Психология человеческой судьбы / Берн Э.; пер. с англ. А. Грузберг, М.: ФАИРПРЕСС. 2002.
480 с.
14. Козак К. Б. Конспект лекцій по конфліктології. Одеса: ОНАХТ. 2019. 165с.
15. Курпатов А.В. «5 спасительных шагов. От депрессии к радости»: «ApgadsMantojums». Рига: Нева.
2016. 160 с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)