Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз тенденцій розвитку регіональних ринків мінеральної води України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Д. С. Файвішенко
http://orcid.org/0000-0001-7880-9801

Анотація

Сьогодні в умовах трансформації та динамічного розвитку нових сфер економіки, враховуючи
позитивну макроекономічну динаміку та соціально-екологічний вплив факторів (загострення
екологічної ситуації, підсилення інтересу до укріплення культурних традицій, зміни споживчих
стереотипів), розвиток ринку мінеральної води займає провідні позиції, де домінантною тенденцією є
аналіз регіонального ринку. У статті представлено аналіз та моніторинг стану видобутку та тенденцій
розвитку регіонального ринку мінеральної води, проведена оцінка бальнеологічних запасів у областях
та виокремлено провідні торгові марки. Зроблено акцент на нівелювання чинників, які негативно
впливають на економічний розвиток регіону, просування та вихід на інші регіони торговельних марок із
збереженням територіально-локальних тенденцій. Сформовано з точки зору регіональної
диференціації виробничих потужностей видобуток мінеральної води в Україні, виокремлено ключові
області, яким належить виробництво 50% обсягу даної продукції: Закарпатська, Львівська, Полтавська
та Івано-Франківська.

Ключові слова:
аналіз ринку, бренд, регіональний ринок, мінеральна вода, торговельна марка

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Файвішенко, Д. (2020). Аналіз тенденцій розвитку регіональних ринків мінеральної води України. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1736
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографія автора

Д. С. Файвішенко, Київський національний торговельно-економічний університет вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156

кандидат економічних наук, доцент,
кафедра журналістики та реклами

Посилання

1. Ахромкін Є. М. Проблеми використання водних ресурсів регіону // Ефективна економіка. 2010. №12.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=502 (дата звернення: 02.03.2020).
2. Верещака Т.В. Особливості розвитку ринку мінеральної води в Україні // Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2017. Ч. ІV. С.183
3. Малишева Н. Ю. Вплив поведінки споживачів на функціонування та розвиток ринку мінеральних
вод України // Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_49 (дата звернення:
02.03.2020).
4. Пахтер Ю.О. Мінеральні води як важлива складова розвитку курортно-рекреаційної сфери // Науко-
вий вісник. 2009. Вип.28. С.45-48.
5. Стецюк О. карпатський регіон України в системі національного виробництва мінеральних вод // Віс-
ник Львівського університету. Сер. географічна. 2014. Випуск 47. С. 254–264
6. Тюха І.В., Савчук І.В. Світові тенденції ринку безалкогольних напоїв // Еконоімка та держава. 2017.
№12. С. 48-51.
7. Тур О. В. Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання // Економіка та держава.
2013. № 8. С. 105-111.
8. Химинець В.В. Місце та роль курортно-рекреаційного кластеру в сталому розвитку карпатського ре-
гіону // Науковий вісник Ужгородського університету. 201 4. Вип.1(42). URL: http://www.visnyk-ekonold.uzhnu.edu.ua/images/pubs/42/42_49.pdf (дата звернення: 02.03.2020).
9. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2018 році.
Міністерство регіонального розвитку будівництва. Київ: Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут міського господарства, 2019. 353 с.
10. Статистична інформація. Державна служба статистики: [Веб-сайт]. Київ, 2020. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 02.03.2020).
11. Kureda N., Yukhnovska Yu. Споживчі та економічні пропозиції бальнеологічних послуг на ринку лі-
кувально-оздоровчого туризму країн карпатського регіону. URL:
http://www.baltijapublishing.lv/download/econom-science/15.pdf (дата звернення: 02.03.2020).
12. Мінеральні води: [Веб-сайт]. Київ, 2020. URL: http://clinicdovgogo.com/index.php/book/itemlist/category/278 (дата звернення: 02.03.2020).
13. Файвішенко Д. С. Світовий ринок мінеральної води // Агросвіт. 2019. №19. С.23-30.
14. Pro Consulting. Дослідження ринків: [Веб-сайт]. Київ, 2020. URL: https://proconsulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-mineralnyh-vod-ukrainy-2017-god (дата звернення: 02.03.2020).
15. Шаповалова І.О. Державне регулювання рінку мінеральної води.
URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24365/19-Shapovalova.pdf?sequence=1 (дата звернення:
16.03.2020).
16. Мінеральні ресурси України – Карта вод підземних, лікувальної грязі та ропи: веб-сайт. URL:
http://minerals-ua.info/mapviewer/voda.php (дата звернення: 16.03.2020).