Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Аналіз власного капіталу підприємств України та особливості його управління в умовах нової економіки глобального ринку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

N. Kuprina
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
T. Markova
http://orcid.org/0000-0002-9437-2635
М. Stupnytska
http://orcid.org/0000-0003-0736-6411

Анотація

У статті зазначається, що поняття «власний капітал» в досліджених літературних джерел розг-
лядається з позиції економічної, облікової, юридичної та фінансового менеджменту. Обґрунтовується,
що власний капітал підприємства є підґрунтям фінансового формування активів та фінансово-
господарської діяльності підприємства. Проведений аналіз динаміки та структури балансу України за
п’ять років свідчить про збільшення валюти балансу на 90%. Визначено, що структура активу балансу
має стабільне співвідношення оборотних та необоротних активів протягом 2013-2018 рр. Аналіз струк-
тури пасиву балансу демонструє, що найбільшу частину складають поточні зобов’язання і забезпе-
чення, власний капітал займає друге місце в структурі балансу і його питома вага коливається в діапа-
зоні 24%-34%. Довгострокові зобов’язання і забезпечення охоплюють до 22% джерел формування
активів підприємств Україні.
Проведений аналіз статистичної динаміки зміни структури власного капіталу підприємств Укра-
їни за п’ять років, свідчить, що з 2014 року різко змінилась структура саме зареєстрованого капіталу,
додаткового капіталу та з’явився непокритий збиток, який має негативну тенденцію до збільшення.
Низьке значення нерозподіленого прибутку та поява збитку обґрунтовує необхідність системи ефекти-
вного управління власним капіталом, оскільки саме за рахунок цієї складової відбувається збільшення
власного капіталу та розширення обсягів господарської діяльності. Визначено завдання для ефектив-
ного управління власним капіталом. Запропоновано етапи системи ефективного управління власним
капіталом.

Ключові слова:
власний капітал, структура власного капіталу підприємства, аналіз, управління, баланс

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kuprina, N., Markova, T., & StupnytskaМ. (2020). Аналіз власного капіталу підприємств України та особливості його управління в умовах нової економіки глобального ринку. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1737
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

N. Kuprina, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

T. Markova, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting and Auditing

М. Stupnytska, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 1 1 2, Odesa, Ukraine, 65039

The student of the fourth grade of Management, Marketing and Logistics Faculty